Wijkdag Barlo-Dale

Thema :     Als een boom, geplant aan stromend water

Wanneer:  Zondag 23 juni 2019

Waar:        ´t Romienendal, Aladnaweg

Hoe laat:   Welkom vanaf 09.30 uur

Om 10.00 uur begint de dienst, voorganger is Netty Hengeveld.
Muziek van Chr. Muziekvereniging Excelsior Barlo.
Na de dienst een programma voor jong, oud, groot, klein…., dus voor iedereen.

-een lied instuderen met Marco Heusinkveld

-een quiz

-een spelcircuit

-presentatie van een project in Malawi door Nadine Bongen

Natuurlijk is er ook ruimschoots tijd om elkaar te ontmoeten. Om ongeveer 12.15 uur sluiten we af met een lunch. Koffie, thee, frisdrank, brood en soep worden u aangeboden. We hopen veel gemeenteleden van de wijk Barlo/Dale te ontmoeten.

Tot ziens op zondag 23 juni.