Jaarrekening diaconie PGA 2018

Op 14 mei  werd in de grote kerkenraad de jaarrekening van het jaar 2018 behandeld. In de tabel onder dit artikel kunt u de resultaten vergelijken met de begroting 2018 en het resultaat van 2017.Inkomsten

Bij de inkomsten valt op dat de opbrengsten levend geld lager zijn dan in 2017, maar wel
€ 2.000 hoger dan begroot. De toezeggingen in de jaarlijkse diaconale rondgang dalen wel licht, maar voorlopig zijn de effecten daarvan niet bijzonder groot.

De opbrengst van doorzendcollecten was veel hoger dan begroot. Door een andere verdeling van collecten en wat minder kerkdiensten hebben we dat te negatief ingeschat. Mooi om te zien dat dit meeviel.

Uitgaven

Bij de uitgaven zijn er twee opvallende afwijkingen van de begroting:

  • Aan plaatselijk diaconaal werk is veel meer besteed. Dit komt door de aanschaf van nieuwe tenten voor de jeugdkampen waar de diaconie € 26.300 aan heeft bijgedragen.
  • Het lijkt alsof er fors minder naar diaconaal werk wereldwijd gegaan is. Er stond echter nog € 24.000 gereserveerd op de balans waarop we € 17.000 zijn ingelopen. Het bedrag van de begroting is dan ook nagenoeg gehaald. Bovendien komt een belangrijk deel van de eerdergenoemde doorzendcollecten ook bij KiA werelddiaconaatdoelen terecht.

 

Voor de diaconie is het belangrijk dat de jaarrekening ongeveer op 0 uitkomt zodat al de gelden die binnenkomen ook daadwerkelijk besteed zijn. Welke doelen daarbij gekozen worden is een taak die erg serieus genomen wordt: gekeken wordt naar hulporganisaties met lage interne kosten, met een goede terugkoppeling van resultaten van ons geld (en niet alleen een algemeen overzicht). Vaak is er rechtstreeks contact met de hulpverleners. Op deze manier proberen de diakenen uw giften zo goed mogelijk te besteden.

 

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende,

college van diakenen,

Johan van Eerden, penningmeester

Klik hier voor de  jaarrekening.