Geldwerving KerkVenster 19e jaargang

De geldwerving voor de 19e jaargang van KerkVenster is gestart en verschilt niet met voorgaande jaren. Bij dit nummer van KerkVenster is een folder gevoegd met antwoordstrook. In de komende week komt de bezorger bij u aan de deur om de strook op te halen.

Incasso heeft onze voorkeur. Daarbij geldt het volgende:

  • Het incasso-ID van Stichting KerkVenster is NL17ZZZ091236360000.
  • De incassomachtiging op het antwoordformulier is slechts geldig voor een jaargang.
  • Het machtigingskenmerk bestaat uit de postcode, aangevuld met huisnummer en indien van toepassing een huisnummertoevoeging. Uw adres op of rond 1 oktober 2019 (het adres tijdens de geldwerving) is bepalend voor het machtigingskenmerk.
  • Incasso vindt plaats op: 1 december 2019 (jaar, 1e halfjaar en 1e kwartaal)

1 maart 2020 (2e kwartaal)

1 juni 2020 (2e halfjaar en 3e kwartaal)

1 september 2020 (4e kwartaal)

of de eerstvolgende bancaire werkdag

  • Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Het recht op terugboeking bestaat 56 kalenderdagen. Neem binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag de bank naar de voorwaarden.
  • Let u er alstublieft op dat u een rekeningnummer invult dat niet geblokkeerd is voor incasso.
  • Voor mensen met een postabonnement die door middel van incasso betalen, gelden dezelfde regels.

De acceptgiro blijft nog voor onbepaalde tijd in gebruik. Wij vragen u echter vanwege de kosten en de hoeveelheid werk over te schakelen op incasso.

Mocht u een contante gift willen doen, vult u dan wel het bedrag in op het formulier. In verband met de jaarlijkse controle van onze boekhouding door een accountant willen wij ook de ontvangst van deze bedragen goed kunnen verantwoorden.

KerkVenster is en blijft een blad voor iedereen en de bijdrage is geheel vrijwillig. Door de ANBI-status van Stichting KerkVenster is de bijdrage aftrekbaar van het inkomen als u aan de voorwaarden voldoet.

 

Bij ‘druk- en opmaakkosten’ zijn wij ervan uitgegaan dat de meeste nummers bestaan uit 20 en 24 pagina’s.De andere begrotingsposten zijn mede gebaseerd op de cijfers van de 18e jaargang.