Geloofsgemeenschap in de huidige tijd

Kerkenraad PG Bredevoort vergadering gehouden op 27-03-2018

Gemeenteopbouw

Het nieuwe systeem van wijkpastoraat begint steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels zijn er veel activiteiten georganiseerd. Heel leuk ook om te zien hoe divers deze activiteiten zijn. In alle wijken zijn er kerstbijeenkomsten voor ouderen gehouden. Er zijn wandelingen en fietstochten geweest, spelletjes gespeeld, er is samen gepraat over een geliefd voorwerp. In een van de wijken wordt binnenkort zelfs een uitstapje naar de escape-room in Aalten gemaakt.

Het is fijn om te merken dat deze ontwikkelingen hun weg hebben gevonden zoals beoogd was, en dat er veel mensen zijn die hierin een rol willen spelen.

 

Kerk van de toekomst

Het moderamen heeft zich de afgelopen maanden verdiept in ‘de kerk van de toekomst’. Hoe zal onze gemeente in de toekomst vorm hebben? Wat voor soort gemeente zijn we en met welke activiteiten? Financiën zijn belangrijk maar hebben in deze meer inhoudelijke zoektocht, een ondergeschikte rol gespeeld. Er is een lang en zoekend traject afgelegd waarbij er achterom is gekeken (naar de geschiedenis), rond is gekeken (wat doen andere gemeenten, wat doet de PKN?), maar waarbij bijvoorbeeld ook is gedacht over ‘hoe kijken buitenstaanders naar de kerk’?

De bevindingen zijn uiteindelijk samen te vatten in twee categorieën: uitgangspunten en aanbevelingen. Deze willen we delen en hier willen we, in het vervolg van dit traject, vanuit gaan.

 

Uitgangspunten:

1. Accepteer dat je een minderheid bent en dat je niet de conjunctuur kunt wijzigen.
2. Wees overtuigd, blij en enthousiast in wat je doet met de blijde boodschap.
3. Accepteer je medemens zoals die is.
Aanbevelingen:

1. Staar je niet blind op cijfers.
2. Baken je grenzen naar buiten niet af.
3. Durf anders dan een ander te zijn.
4. Richt je op activiteiten die inspireren of iets van Gods oneindige gulheid laten    zien.
5. Richt je op het middelpunt: Jezus’ boodschap en zijn rijk – en vier dat.

Er kwamen ook concrete zaken langs tijdens het zoektraject. Welke activiteiten passen bij een geloofsgemeenschap in de huidige tijd? Doen we deze al of kan er nog wat bij? Een korte brainstormsessie en een inventarisatie leverden een paar leuke nieuwe ideeën op. Bijvoorbeeld om iets te gaan doen op het gebied van kunst, vaker een koor of muziekensemble uit te nodigen, een uitwaaiweekend of een uitstapje naar een klooster te organiseren.

Deze zoektocht is nog in volle gang. Het moderamen heeft de kerkenraad hier tijdens de laatste vergadering over bijgepraat en getoetst of de juiste weg is ingeslagen. De kerkenraad kon instemmen met het volgen van dit spoor.