Geloofsgesprek

Overdenking

In deze tijd tuimelen gevoelens over elkaar. We zijn weer meer bang om corona te krijgen nu er zoveel besmettingen worden gemeld en boos dat de maatregelen weer nodig zijn. Sommigen willen dat het strenger wordt aangepakt, anderen vinden het goed zo en nog anderen denken dat dat de definitieve klap voor de economie betekent. We zijn er onzeker over wat de toekomst nu weer gaat brengen en een heel klein beetje blij dat de verpleeghuizen niet potdicht gaan.

Het voelt akelig om zo bepaald te worden door gevoelens, bang of boos te zijn. Dus ik zocht een tegengif tegen alles waar ik en anderen bang voor zijn en sloeg de Bijbel open. Voor mij een troost in bange dagen, omdat ik me daardoor deel voel van een onafzienbare stoet mensen, die troost vonden en vinden bij die oude woorden. Juist het besef dat God hemel en aarde gemaakt heeft, dat de wereld niet maakbaar en voorspelbaar en tot protocollen terug te brengen is, maakt dat boek in deze dagen een waardevol geschrift. Ik zeg wel dat ik de Bijbel opensloeg, maar eigenlijk opende ik de website van het Nederlands Bijbelgenootschap en vroeg hoe vaak de woorden ‘niet’ en ‘bang’ in combinatie voorkwamen: 185 keer. Dat betekent dat toen ook  mensen vaak gekalmeerd moesten worden, de angst los moesten laten. Er zijn heel wat engelen die het zeggen tegen mensen, mensen zeggen het ook tegen elkaar, zoals in Sefanja 3: 16 ‘Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘ Sion! Laat de moed niet zinken!’ en God zegt het tegen mensen, zoals de dichter van Klaagliederen doet: Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij:

  Wees niet bang’ Het is vreemd dat die woorden, zo lang geleden tegen een ander gezegd, me opbeuren. Het vertelt mij: Mensen hebben het wel vaker zwaar gehad. We hebben als mensheid zoveel ziekten overleefd, met en zonder vaccin. We kunnen dit gemakkelijk aan. Wel is het zaak om de vrede te vinden van het gebed, de kracht van God te zoeken in kleine dingen die ons vreugde geven: de vogels die in V-vorm langs de hemel vliegen, de zon die even om de hoek komt kijken op een sombere dag. Het is belangrijk de angst voor het virus van je af te laten glijden, ook al val je binnen de risicogroep, kalmte kan je redden. Denk aan wat het leven hier en nu waardevol maakt. Koester die dingen. Meer dan ooit is het belangrijk je te richten op wat er wel is, in plaats van wat ontbreekt. De vriendelijkheid van mensen verdwijnt niet als ze een mondkapje voor hebben, het is onze taak daar oog voor te hebben en niet voor degenen die bozig door de wereld gaan. Dus wordt u te dicht of onheus benaderd in de supermarkt, blijf kalm, is iemand onaardig, blijf kalm en laat het uw innerlijke vrede niet aantasten. Dit is niet alleen een advies voor u, maar ook voor mezelf. Zo vaak laten we ons emotioneel uit balans brengen. We leven in turbulente tijden. Laat er vrede in ons hart heersen.

  1. Ada Endeveld