Goed nieuws

De gehouden 28e adventsmarkt is zeer geslaagd.
Het weer was grijs en fris maar passend bij de tijd van het jaar.
We hadden een goede doorlopende publieksstroom.
Een 35-tal kramen met diversiteit aan producten lokten de bezoekers tot aankopen.
De kraamhouders waren over het algemeen zeer tevreden.
Een aantal kramen kende een nagenoeg totale leegverkoop.
De doorlopende muziek over de Markt, de Kerkstraat en Köstersbulte gaf een fijne sfeer.

In de Oude Helenakerk genoten ongeveer 300 mensen van de ingezonden stukken van 31 schilders of beeldende kunstenaars. Het publiek is vaak blij verrast door wat deze kunstenaars zo treffend uitbeelden. Het thema was ‘Vrijheid ‘ zeer toepasselijk in deze tijd.
Daarnaast waren er dit jaar een aantal kindertekeningen (twee van elke school) van diverse basisscholen uit de regio die op iniatief van Lionsclub de Hamelands Marken Wisch meedingen naar een prijs.
De expositie werd ‘s morgens opgeluisterd door de Kon.Winterswijkse Orkestver. met zangeres Enneke, zowel publiek als koor genoten van het optreden in deze prachtige kerk. Vocal Group Miss-Sonance, bracht ook prachtige zang ten gehore en ’s middags bracht het Barbershop Singers Koor hun zang ten gehore, jammer dat er wat minder publiek aanwezig tijdens hun mooie optreden.

Bruto mochten we aan het eind van de middag een bedrag van ruim € 8.800 noteren.
Zowel bruto als netto valt het bedrag wat lager uit dan in het jaar 2019, mede gezien de gestegen kosten van kraamhuur en inkoop producten. Maar toch een mooi bedrag om bij te schrijven als resultaat van alle inspanningen. Er was een goede en vaak leuke samenwerking bij de diverse werkgroepen tijdens de voorbereidingen en de markt zelf, waarbij regelmatig werd gehoord ‘ik doe volgend jaar weer mee’.

Het bestuur van het Restauratiefonds wil bij deze dan ook iedere vrijwilliger of beroeps-
matig betrokkenen medewerker of sponsor heel hartelijk bedanken voor het vele werk voor, tijdens en na deze geslaagde Adventsmarkt. Een geweldige prestatie!
Trouwens ook dank aan iedereen die was betrokken bij onze andere activiteiten in 2022!

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en gezond 2023!

bestuur Stichting Restauratiefonds Oude Helenakerk.

Voor meer foto’s, https://www.kerkvenster.nl/foto-albums-2/