Handreiking naar de toekomst – Copy

Beleidsplan Protestantse Gemeente Aalten in wording
Het is dan bijna zover! Het beleidsplan voor de komende jaren is bijna klaar. Wij durven te zeggen dat het een beleidsplan is waaraan iedereen binnen onze gemeente zijn bijdrage heeft kunnen leveren. Individuele gemeenteleden, diverse taakgroepen, commissies, college van diakenen, college van kerkrentmeester, de grote kerkenraad en de kleine kerkenraad. Allemaal hebben ze meegesproken en meegeschreven. Als beleidsgroep hebben we geprobeerd om er één samenhangend plan van te maken voor de jaren 2023 – 2027. Wij hopen dat dit gelukt is.

Het plan is bewust beknopt gehouden. De toon is positief, ondanks het teruglopende ledenaantal, minder financiële armslag en onderlinge meningsverschillen die binnen onze gemeente soms hoog oplopen. Juist daarom zoeken we naar positieve actie en een sfeer die past bij een kerk die gelooft in een God die richting en hoop geeft.

Zes kernwoorden vormen samen de grootste gemene deler van de inbreng van gemeenteleden en de gesprekken die we hebben gevoerd.

 Deze woorden zijn verwerkt in het beleidsplan. Liefdevol met elkaar omgaan en vanuit de kerk betrokken willen zijn bij de wereld om ons heen. Daarbij past openheid over wat we als kerk ondernemen, in verbinding met andere kerken en organisaties. Ook als mensen niets of weinig meer met de kerk hebben kan zo de warmte van de kerk gevoeld worden. De kerk is een plek waar mensen op adem kunnen komen en ondersteund en toegerust worden. Waar we een welkom willen bieden aan een ieder.

Nog één keer de mogelijkheid om ons iets mee te geven!

Het concept is klaar. Op 7 en 21 maart bespreken wij dit concept met de klankbordgroepen van Noord en Zuid. Daarnaast is het concept-beleidsplan vanaf nu ook te downloaden door hier te klikken. Heeft u liever een digitale versie in uw mailbox? Dan kunt u mailen naar beleidsplan@kerkvenster.nl . Daarnaast liggen er een aantal exemplaren klaar op het kerkelijk bureau. Wanneer u graag een versie thuis in de brievenbus krijgt kunt u bellen met  0543-47 32 50.

Heeft u nog opmerkingen en/of aanvullingen op het beleidsplan, dan horen wij dit graag van u. Wel graag voor 21 maart. Dan kunnen we deze inbreng nog meenemen in de laatste wijzigingen die we aanbrengen. Tijdens de grote kerkenraad van 16 mei hopen wij dan het beleidsplan te kunnen vaststellen.

                                                           de beleidscommissie: Wim Drenth, Wilma Winkelhorst,                                                              Folkert de Jong, Femke Klumpenhouwer, Marinke Oolman,                                                      Emma Roelofsen, Henk Sluiskes en Rik van Lochem.

Download hier het beleidsplan(concept).