‘Heel Holland vast’

Na ‘Heel Holland bakt’ vanaf woensdag 26 februari ‘Heel Holland vast’, omdat we geloven in delen

Vasten is een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Kerk in Actie start een vastenactie om in de veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons. Doet u ook mee?

Maar eerst iets over de veertigdagentijd op een rijtje. Hoe kun je deze periode op een mooie manier invullen? Hier wat praktische adviezen.

Wat gebeurt er allemaal in de veertigdagentijd?

De veertigdagentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet, dit jaar is dat op 26 februari. Dat ‘as’ komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.

De laatste week van de veertigdagentijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel kerken is er dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend. In de PG Aalten zijn er bijvoorbeeld op 6, 7 en 8 april vespers in de Oude Helenakerk, waarbij op 8 april ook de Crucifixion wordt opgevoerd.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkst. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarop Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood.

Waarom duurt de veertigdagentijd veertig dagen?

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor ‘een volle generatie’. Verder komt in de Bijbel het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de berg Sinaï en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoette toen God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hijzelf zich ook veertig dagen terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de veertigdagentijd: christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

Waarom vasten veel christenen in deze periode?

Vasten is een soort trainen, net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelingen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten.

Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen.

Hoe kun je vasten?

Vasten kan op allerlei manieren: de clou is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Denk aan het minderen of volledig stoppen met: alcohol, suiker, social media, tv, tussendoortjes.

Traditioneel is de zondag trouwens de uitzondering: dan hoef je niet vasten, want dat is een feestdag.

De veertigdagentijd gaat ook over bezinnen, hoe doe je dat?

De landelijke kerk (PKN) heeft weer een veertigdagentijdkalender uitgegeven, dit jaar met het thema: Sta Op. De kalender daagt uit tot bezinning op weg naar Pasen. Naast een dagelijkse Bijbeltekst vindt u gedichten, liederen, quotes, recepten en vastentips.

Ook is er een vastenkaart. Deze kaart biedt voor elke week een uitdaging om invulling te geven aan vasten: door ergens van af te zien of door met iets nieuws te beginnen. Op de kaart kun je bijhouden hoeveel tijd/geld je bespaart en wat je kunt inzetten om op te staan  en in actie te komen voor één van de projecten in de veertigdagentijd.              U kunt de kaart gratis bestellen via:  webwinkel.pkn.nl/vastenkaart-40dagentijd-2020/1202-0164.

Voor nog meer mogelijkheden en ideeën kunt u ook terecht op de website van de PKN: kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-40dagentijd.