Herdenkingsboek en cd’s Oosterkerk

Vergeten op te halen?
Niet besteld?
Een extra exemplaar?

Op vrijdag 24 december van 10.00 – 12.00 uur is er gelegenheid om uw boeken en cd’s alsnog op te halen.
Ook kunt u dan extra exemplaren kopen, ook zonder bestelling vooraf (zolang de voorraad strekt).
Mocht u de boeken eerder willen hebben, dan kan dat alleen via de webshop van de PG Aalten.
De boeken zijn nu ook te koop bij Messink&Prinsen, meneer Kees en het Onderduikmuseum.
Informatie, vragen en nabestellen? Stuur een mail naar henk.tepaske@pgaalten.nl.

Oosterkerk Aalten, een kerk van alle tijden

Bij de opmaak van het boek zijn er een paar vervelende foutjes ingeslopen wat betreft jaartallen.
Bij de verhalen van de predikanten Aja Yntema, Wim Everts, Riemer Faber en Klaas de Lange klopt het jaar van indiensttreding niet. Per ongeluk is het jaar van de fusie (2006) gekozen als startjaar voor hun predikantschap in Aalten.

Hier volgen de juiste data:
Aja Yntema kwam in 1980 in dienst als predikant van de Hervormde Gemeente van Aalten tot 2006 (fusie). Daarna was ze tot 2017 in dienst van de Protestantse Gemeente Aalten.
Wim Everts kwam in 1989 in dienst als predikant van de Hervormde Gemeente van Aalten tot 2006 (fusie). Daarna was hij tot 2020 in dienst van de Protestantse Gemeente Aalten. Riemer Faber kwam in 1987 in dienst als predikant van de Gereformeerde Kerk van Aalten tot 2006 (fusie). Daarna was hij tot 2020 in dienst van de Protestantse Gemeente Aalten.
Klaas de Lange was in dienst van de Protestantse Gemeente Aalten van 2009 tot 2014.

Verder staat op bladzijde 120 in de laatste alinea: 14 december 1913. Dat moet 14 december 2013 zijn.

Commissie Afscheid Oosterkerk