Herinneringen aan een kerkgbouw

Zoals u zeer waarschijnlijk al wel gehoord of
gelezen hebt is het de bedoeling om naar aan-
leiding van het sluiten van de Oosterkerk per

1 juli a.s. een boek uit te brengen. Een boek
gevuld met de geschiedenis van de Oosterkerk.
Verhalen, anekdotes, de originele blauwdrukken
en prachtige foto’s.
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het
Gedenkraam en het Friedrichsorgel. Het zijn
mooie verhalen, soms leuk soms emotioneel
en soms gewoon een gedachte die naar boven
kwam bij dit afscheid.
Voor iedereen die een band heeft met de Oos-
terkerk, een boek dat niet mag ontbreken in de
boekenkast. Een boek waarin u elke keer weer
graag in leest of bladert en uw gedachten weer
terug kunt laten gaan naar de tijd dat deze kerk
deel uitmaakte van onze Protestantse gemeen-
schap hier in Aalten.

Hoe leg je herinneringen vast aan een kerk-
gebouw dat gesloten wordt? Je kunt foto’s
maken en zoeken in archieven naar oude foto’s,
je kunt verhalen verzamelen van bijzondere
dingen die in de kerk gebeurd zijn. Maar er is
ook veel muziek gemaakt in de kerk: tijdens
de diensten en tijdens concerten. Ook daarvan
wilden we, als Stichting Orgel en als Commissie
Afscheid Oosterkerk, iets vastleggen. En zo
ontstond het woord ‘klankdocument’. Er komen
er twee: één met een compilatie van opnames
van kerkdiensten in de afgelopen jaren waarop
vooral samenzang te horen is, en één met een
opname van orgelmuziek.
Op de eerste cd zijn de organisten
Hans te Winkel, Joop Ormel, Gerard Wesselink
en Jan Stronks te horen, met liederen die zij
de afgelopen jaren begeleid hebben.