Noodhulp na cycloon Idai

Bericht van de diaconie PG Aalten

Cycloon Idai
Rond 15 maart richtte Cycloon Idai enorme schade aan in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe (Zuid/Oost Afrika).
Een ramp van ongekende omvang. Het officiële dodental stond rond 24 maart op 750 mensen. Een half miljoen mensen zijn dakloos geraakt. En voor nog veel meer mensen is de oogst verloren gegaan.
De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Grote delen van de stad Beira (Mozambique) zijn totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die, om niet in het water terecht te komen, op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen.

Noodhulp vanuit de diaconie
In de eerste dagen na een ramp als deze, is het belangrijk dat hulp snel op gang komt. In de eerste plaats om mensen te redden uit levensbedreigende situaties.
De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij (Diaconie Aalten) kon snel reageren via lokale contacten in Malawi en heeft € 1.500 overgemaakt naar Malawi.
Verder is € 3.000 overgemaakt naar noodhulp via Kerk in Actie. Zij werken samen met lokale organisaties en kerken in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad.

Na de ramp
Naast de primaire hulp om mensen te redden uit benarde situaties, is het belangrijk om onderdak te verstrekken en in voedsel en drinkwater te voorzien. Ook medische hulp is van groot belang. Uitbreken van ziektes als cholera ligt op de loer.
Vervolgens start de wederopbouw van huizen, wegen, etc. en zal de landbouw weer op gang moeten worden gebracht.
Deze natuurramp trof de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Wat kunt u doen
Uw bijdrage in de hulp aan de getroffenen kan via
Commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ van de Diaconie Aalten,
Bankrekeningnummer: NL 45 RABO 0112887651 t.n.v. HVWD
o.v.v. ‘Hulp na cycloon Idai’
of
via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. het projectnummer ‘Noodhulp cycloon Idai’