Hulp Ver Weg Dichterbij

Deze straatkinderen in Colombia zijn kampioenen!

Als wij voor jullie een voetbalteam gaan opzetten, gaan jullie dan je best doen op school?’ Jaaaaa’ juichten de straatkinderen in Medellín, een grote stad in Colombia. Het project is zo’n groot succes, dat er inmiddels elf voetbalteams zijn. Met onze steun is er een sportveld aangelegd.

‘Ik ben geen goede speler, maar ik hou van voetballen’, zegt de 15-jarige Dahiana Aguirre. Al vier jaar doet ze mee aan bijna alle activiteiten van Fundación Caminos. Deze Colombiaanse organisatie biedt kinderen een uitgebreid programma van sport, cultuur en onderwijs en geeft ouders hulp bij de opvoeding. Dahiana: ‘Voetbal is mijn passie en Fundación Caminos mijn tweede thuis. Ik krijg er alle hulp die ik nodig heb. Zo heb ik geleerd beter te praten. Vroeger was ik heel verlegen en nu durf ik veel meer dingen te zeggen.’

Misbruik en verslaving

De kinderen die hier komen voetballen, komen uit gezinnen met huiselijk geweld, seksueel
misbruik en verslaving. Hun ouders stimuleren de kinderen niet om iets van hun leven te maken. Sebastián Cartagena (13) heeft meer geluk. Hij is vijf jaar geleden bij Fundación Caminos terecht gekomen, doet het goed op school en is keeper. Sporten is voor hem vele malen beter dan thuis zitten: ‘Hier maak ik vrienden en trainen we als team. We helpen elkaar en proberen elke wedstrijd te winnen.’

Naar school gaan is een voorwaarde. Ieder kind krijgt hulp en advies, zodat ze uiteindelijk zelf in staat zijn een keuze te maken voor een vakopleiding of een baan. ‘We leren ze discipline’, legt coach Diego Benítez uit. Zelf komt hij uit deze buurt. ‘Zonder dit project denk ik dat zestig procent problemen zou hebben met drugs en alcohol of aangesloten zou zijn bij een van de criminele bendes in de wijk. Hier vinden ze een nieuwe, positieve familie.’

Een eigen sportveld

Fundación Caminos wordt gesteund door stichting Straatkinderen Medellín. Ze maakten gebruik van twee sportvelden in de buurt. De velden zijn zanderig en er liggen rotsen. Uitbreiden kon niet, omdat er al 33 trainingen per week zijn. Daarom wilden ze graag een eigen sportveld aanleggen, zodat er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden. Naast voetbal droomden ze van basketbal, volleybal en veldtennis. Inmiddels is het gelukt dit nieuwe veld aan te leggen en trainen er elke dag nieuwe kampioenen. Als er even geen trainingen zijn wordt het veld verhuurd, zodat de organisatie minder afhankelijk wordt van Nederlandse hulp.

Stichting Huize Betheljada

Stichting Huize Betheljada is een instelling voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB), gevestigd in Suriname en aldaar de enige voor deze doelgroep. Zeker de laatste jaren heeft de Stichting laten zien pro-actieve en professionele zorg te kunnen bieden aan haar doelgroep.
Stichting Huize Betheljada geeft aan een liefdevol tehuis te zijn voor bewoners en pupillen, een inspirerende plek, waar welzijn centraal staat, waarbij de instelling een positief voorbeeld is voor de omgeving, kortom een huis volgens een sociaal agogisch model.

Er is in de loop der jaren veel geïnvesteerd en niet alleen in (nieuw)bouw.

De instelling beschikt over allerhande hulpmiddelen: tilliften, zadelkrukken, hydraulische douchebrancards en bedden. Elke bewoner, die daarvoor in aanmerking komt heeft een speciale rolstoel, spalken, en indien nodig nog andere hulpmiddelen. De Stichting heeft een donatie van de Protestantse Gemeente Aalten gebruikt voor de aanschaf van drie nieuwe douchebrancards.

Er is een goed geoutilleerde ruimte voor activiteitenbegeleiding, er zijn twee snoezelruimtes, ballen-bakken, buiten-speelgoed, zoals een vlinderbad, een schuitjes-schommel en zelfs een schommel waar de rolstoel opgereden kan worden.

Er worden herhaaldelijk workshops, opleidingen en trainingen aangeboden aan het personeel. Dit is van belang om te waarborgen dat er professionele kwaliteitszorg wordt gegeven aan onze bewoners.

Daarbij hoort een op professionaliteit gericht beleid en duidelijke structuren, waarbij daadkrachtig leiding en begeleiding gegeven moet worden.

Voor verdere informatie over de Stichting Huize Betheljada verwijzen we u naar de website: www.betheljada.org/

Ugandaproject

Hieronder volgt een bijdrage van de Joanne Foundation : een project in Uganda.

Terwijl in Nederland het aantal positieve coronabesmettingen lijkt te stabiliseren, zien we het aantal besmettingen in Oeganda erg toenemen. Betrouwbare cijfers zijn er niet, omdat er in Oeganda vanwege een groot gebrek aan tests nauwelijks getest kan worden. Ons medisch team, de verpleegkundigen Kakande en Michael en dokter Bobic, vertellen ons dat zich momenteel in onze kliniek veel patiënten melden met ernstige luchtwegklachten, ademhalingsproblemen en griepverschijnselen. In Nederland denken we bij deze verschijnselen direct aan een coronabesmetting en kunnen we bij een positieve test meteen gaan behandelen. Maar omdat er in Oeganda niet getest kan worden, weten we dus niet zeker of er sprake is van corona. Omdat ons medisch team in Ndegeya ons om onze hulp vroeg, hebben we een oproep gedaan of mensen tests beschikbaar wilden stellen. Verschillende scholen en particulieren reageerden direct en brachten ons dozen met tests. Mede dankzij een mooie bijdrage van de diaconie van de Protestante gemeente Aalten is het mogelijk geworden om 1700 Covid tests naar Uganda te sturen.                                                                                         

Het transport van deze dozen had wel wat voeten in de aarde, omdat er heel veel documenten geregeld moesten worden voor douane, invoerrechten, belastingen enz. Na enig speurwerk hebben we een shipping agent in Nederland en een clearing agent in Oeganda gevonden, waardoor het uiteindelijk gelukt is de dozen te versturen. Ook heel fijn dat Optiek te Kiefte nog veel (op recept klaargemaakte) brillen kon meesturen, evenals zonnebrillen, mondmaskers en zelfs voor een nieuwe pasbril was er nog een plekje in een van de dozen. Op het moment van schrijven zijn de dozen echter nog onderweg… We zijn erg blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een betere gezondheidszorg, omdat dankzij deze tests sneller vastgesteld kan worden of iemand daadwerkelijk besmet is met het covid virus en er sneller de juiste behandeling gestart kan worden.                             

Bijna alle patiënten worden thuis behandeld omdat er in het lokale ziekenhuis te weinig bedden en IC-units beschikbaar voor het aantal zieken. Onze kliniek is geen ziekenhuis, maar een soort dokterspost, en heeft maar twee bedden voor noodgevallen. Momenteel zijn beide bedden constant bezet.

Dokter Bobic en Michael leggen dagelijks huisbezoeken af bij hun patiënten. Omdat brommertaxi’s niet toegestaan zijn i.v.m. de strenge coronamaatregelen, leggen zij deze bezoeken meestal te voet af. Gelukkig heeft Michael recent een oud fietsje op de kop weten te tikken en kan hij wat gemakkelijker zijn patiënten bereiken. De mensen in Ndegeya zijn erg blij en dankbaar dat de medewerkers van onze kliniek zich zo inspannen om hen zo goed mogelijk te helpen. En wij zijn dankbaar dat we mede dankzij de bijdrage van de Protestante Gemeente Aalten veel voor de bevolking van Ndegeya kunnen betekenen

Update Priscilla Centrum

juli 2021

In Guwahati heeft Priscilla centrum, een centrum waar meisjes drie jaar een opleiding kunnen volgen om naai-instructrice bij Priscilla centra te worden, het Advanced leadership training centre (ALTDC). De meisjes die deze opleiding volgen, komen vaak uit moeilijke familiesituaties. Door de opleiding ontwikkelen ze niet alleen de vaardigheden die nodig zijn om naai-instructrice te worden, maar ook het zelfvertrouwen dat hiervoor nodig is. 

In 2020  werden de meisjes die deze opleiding volgden vanwege de coronapandemie terug naar hun dorpen gestuurd, net voordat de lockdown in ging. In hun dorpen bleek echter dat ze eerst tot wel een maand lang in quarantaine gezet werden, voordat ze naar huis konden. En toen ze eenmaal thuis waren, waren ze niet echt welkom: er kwam  weer een extra mond bij die gevoed moest worden. Een aantal ouders heeft deze meisjes naar de stad gestuurd zodat ze daar hulp in de huishouding konden worden. Twee meisjes zijn snel met iemand getrouwd om de problemen te ontvluchten. Toen Priscilla centrum dit jaar het ALTDC weer opende kon 30% van de meisjes niet terugkomen. Dit jaar, tijdens de tweede golf, wilden de 16 overgebleven meisjes beslist niet terug naar huis en is het ALTDC opengebleven.  

Een mooi verhaal van Maan

Maan komt uit Churachandpur in Manipur. Ze heeft in 2006 een naaitraining in Priscilla home gevolgd, nadat ze haar school door omstandigheden niet kon afmaken. In 2009 had ze de kans om door te studeren in Guwahati aan het ALTDC. Haar familie zette haar echter onder druk om dit af te breken en naar Delhi te gaan, om daar in een kledingfabriek te gaan werken om geld te verdienen. Toch ging Maan door met het ALTDC en is ze vervolgens naai-instructrice in Priscilla home geworden. Ze is daarnaast ook een eigen bedrijf begonnen waar ze naaitrainingen geeft. Er zijn al 52 vrouwen die daar een naaitraining hebben afgerond. Ze is heel blij dat ze de keus heeft gemaakt omhet ALTDC toch af te maken.

In 2013 is Maan getrouwd en ze heeft nu 2 kinderen. Tijdens de coronapandemie wilden veel lokale vrouwen een naaitraining volgen en kreeg Maan veel trainees. Daardoor was ze in staat om met haar gezin naar een beter huis te verhuizen. Ze is erg blij dat ze zo veel geleerd heeft bij Priscilla centrum en haar studie bij het ALTDC heeft voortgezet. Ze voelt zich enorm gezegend.

Bericht van de Stichting ‘God cares’ uit Malawi

PERIODIC FINANCIAL REPORT FOR SCH OOL FOR THE BLIND, UCHIZI FENCE  AND ROSE HARA ATTACHMENT DONATION. VOTE OF THANKS.

A greeting from ‘God cares’ in Ekwendeni (Malawi) in Jesus mighty name. I write to present a periodic financial report for the above three activities. However, before I do so allow me to express my heartfelt gratitude for the support rendered to our vulnerable community of people.
All the support we receive from you, it targets education of the needy and education is the key to successful life.

Zo begint de brief die Agnes Mughogho van de stichting ‘God cares’ in Malawi op 13 juni schreef aan de diaconie van de PG Aalten.
Vertaling:
PERIODIEK FINANCIEEL VERSLAG VOOR BLINDENSCHOOL, UCHIZI SCHOOL OMHEINING EN STEUN AAN ROSE HARA.  Dankbetuiging.

Een groet van ‘God cares’ in Ekwendeni (Malawi) in Jezus machtige naam. Ik schrijf om een periodiek financieel verslag te presenteren voor de bovengenoemde drie activiteiten. Maar voordat ik dat doe, sta me toe om mijn oprechte dank uit te spreken voor de steun aan onze kwetsbare gemeenschap van mensen.
Alle steun die we van u ontvangen is gericht op onderwijs aan behoeftigen en onderwijs is de sleutel tot een succesvol leven.

Afgelopen mei heeft de diaconie een donatie, die tot stand kwam met inbreng van meerdere partijen, overgemaakt aan ‘God cares’ in Malawi.
De afgelopen jaren hebben we vaker geschreven over ‘God cares’, en met name over de Blindenschool en de Uchizischool. Hermen Ligterink is geregeld in Malawi geweest en bezocht beide scholen. De Blindenschool biedt onderdak en scholing aan blinden en albino’s. De Uchizischool maakt onderwijs in het Engels toegankelijk voor weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen. Hierdoor krijgen de kinderen kansen op vervolgonderwijs, wat belangrijk is voor hun toekomst.

De donatie van mei was opgebouwd uit drie delen.
1) Blindenschool
2) Uchizischool
3) Rose Hara

1) Blindenschool
Voor deze school was een nieuwe braillemachine nodig en reparatie van hun eigen braillemachine. Ook was er behoefte aan diverse schoolmaterialen.
Door een constructieve samenwerking met ‘Stichting Doorgeefhuis Maria’ kon de Blindenschool worden geholpen en beschikt deze nu onder meer over twee braillemachines. Erg belangrijk voor de ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van de blinde en slechtziende kinderen.
Stichting Doorgeefhuis Maria is te vinden in Aalten en heeft een tweedehandswinkeltje aan de Damstraat 4l. Elke zaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur is de winkel open en kunnen spullen worden gekocht. De opbrengst is voor diverse goede doelen. Informatie is te vinden op www.doorgeefhuis.nl of via Ineke Tieltjes (info@doorgeefhuis.nl).

Nieuwe Braillemachine voor de Blindenschool.

2) Uchizischool
Deze basisschool is de laatste jaren, met steun van de diaconie Aalten, uitgegroeid van een school met twee lokalen tot een volledige school met acht lokalen, een bibliotheek, latrines, een algemene ruimte en 269 leerlingen. Echt mooi, want zo krijgen kansarme kinderen een opstap naar een toekomst waarin ze op eigen kracht verder kunnen.
Het sluitstuk wordt op dit moment gemaakt, namelijk een muur als omheining van het terrein. De muur is er voor de veiligheid van de leerlingen en ook ter bescherming van de schooleigendommen. Een belangrijk sluitstuk!

Leerlingen van de Uchizi school

Muur in aanbouw

Een schets waarop de lokalen te zien zijn en ook de plaats van de muur.

3) Rose Hara
Rose volgt een opleiding tot verpleegkundige. Het eenoudergezin waarin ze opgroeit, leeft zelfvoorzienend en had geen geld om haar studie te bekostigen.
Nu komen er van tijd tot tijd donaties bij mij (Hermen) binnen. Met deze donaties wordt Rose geholpen. Agnes van ‘God cares’ begeleidt Rose. Een onmisbare steun voor Rose. Ze is erg gemotiveerd om haar doel te bereiken, om op die manier de toekomst voor haarzelf en haar familie te verbeteren.

Agnes en Rose

Het ‘huis’ waar Rose woont.

Namens de commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’,
Hermen Ligterink

‘Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn. We kunnen nu al samen op weg, geleid door de Heilige Geest: we kunnen samen bidden, evangeliseren en samenwerken. Dat is de belangrijkste weg waartoe we geroepen zijn. En die weg heeft een duidelijk doel: dat van de eenheid.

Laten we kijken wat we concreet samen kunnen doen, in plaats van ontmoedigd te raken door wat we samen niet kunnen doen.’

Paus Franciscus op 21 juni 2018 bij zijn bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Genève.

YAYDEC  
Adamfo Ghana heeft het partnerschap met Yaydec van Om Arm Afrika overgenomen:
Adamfo Ghana is een project dat ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

De aanleg en verbetering van de vloer van het praktijklokaal is goed en snel uitgevoerd. De instelling en de meisjes zijn er blij mee.
Met de bijdrage van de diaconie zijn de volgende resultaten behaald:

 • Aan de voorzijde van het trainingscentrum (een naaivakschool voor jonge vrouwen) is een stenen vloer/ paviljoen aangelegd.
 • Het direct aangrenzende terrein is opgehoogd en drainage is aangelegd om wateroverlast na regenval tegen te gaan.
 • Hierdoor is het aantal permanente werkplekken uitgebreid: min. 10 trainees kunnen het hele jaar door met hun weeftoestellen op de buitenwerkplaats aan de slag.
 • YAYDEC voldoet hiermee aan de eisen van de Council for Technical and Vocational Educational Training (COTVET) voor goedkeuring als erkend trainingscentrum.

Het praktijklokaal is een onderdeel van het Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC) in Tamale. Het centrum is een initiatief van Mr. Rashid, een bevlogen sociale ondernemer die op eigen kracht een trainingscentrum opzette voor meisjes en jonge vrouwen/moeders die analfabeet zijn en het vak van kledingmaakster of weefster willen leren. De meisjes leren in het praktijklokaal sociale vaardigheden en het vak als een tussenstap naar een echte werkomgeving. De volgende uitdaging van het centrum is de vervanging van het oude meubilair, ook nodig voor het groeiend aantal trainees.

Eindrapportage Project Een Stevige Basis
Stichting Adamfo Ghana In samenwerking met Yaakoro Youth Development
Centre in Tamale

Algemene gegevens

 • Naam project: Een stevige basis. Aanleg van een stenen vloer voor de buitenwerkplaats van een trainingscentrum voor voormalig straatmeisjes en jonge vrouwen in Tamale, Noord-Ghana.
 • Doelstelling: Aanleg van een stenen vloer/pavillon zodat de buitenwerkplaats gebruikt kan worden voor de trainees van het trainingscentrum.
 • Noodzaak: Door de groei van het aantal trainees is er ruimtegebrek en is het noodzakelijk naar buiten uit te breiden. Tijdens de regenperiodes is het buiten echter onwerkbaar doordat de aarden vloer onder water komt te staan.
 • Uitvoerende partner: Yaakoro Youth Development Centre in Tamale, Ghana.
 • Startdatum: April 2021.
 • Werkzaamheden afgerond: Mei 2021.

Behaalde resultaten
Na afronding van het project zijn de volgende resultaten behaald:

 • Aan de voorzijde van het trainingscentrum is een stenen vloer/ pavillon aangelegd.
 • Het direct aangrenzende terrein is opgehoogd en er is drainage aangelegd om wateroverlast na regenval tegen te gaan.
 • Hierdoor is het aantal permanente werkplekken uitgebreid: min. tien trainees kunnen het hele jaar door met hun weeftoestellen op de buitenwerkplaats aan de slag.
 • YAYDEC voldoet hiermee aan de eisen van de Council for Technical and Vocational Educational Training (COTVET) voor goedkeuring als erkend trainingscentrum.

Financieel verslag
De kosten van het project waren € 1.985. Hieronder vindt u de link naar het financiële verslag.
                                            Lees hier het:   Eindrapport: Een stevige basis.