Hulp ver weg dichterbij

Bericht van de Stichting ‘God cares’ uit Malawi

PERIODIC FINANCIAL REPORT FOR SCH OOL FOR THE BLIND, UCHIZI FENCE  AND ROSE HARA ATTACHMENT DONATION. VOTE OF THANKS.

A greeting from ‘God cares’ in Ekwendeni (Malawi) in Jesus mighty name. I write to present a periodic financial report for the above three activities. However, before I do so allow me to express my heartfelt gratitude for the support rendered to our vulnerable community of people.
All the support we receive from you, it targets education of the needy and education is the key to successful life.

Zo begint de brief die Agnes Mughogho van de stichting ‘God cares’ in Malawi op 13 juni schreef aan de diaconie van de PG Aalten.
Vertaling:
PERIODIEK FINANCIEEL VERSLAG VOOR BLINDENSCHOOL, UCHIZI SCHOOL OMHEINING EN STEUN AAN ROSE HARA.  Dankbetuiging.

Een groet van ‘God cares’ in Ekwendeni (Malawi) in Jezus machtige naam. Ik schrijf om een periodiek financieel verslag te presenteren voor de bovengenoemde drie activiteiten. Maar voordat ik dat doe, sta me toe om mijn oprechte dank uit te spreken voor de steun aan onze kwetsbare gemeenschap van mensen.
Alle steun die we van u ontvangen is gericht op onderwijs aan behoeftigen en onderwijs is de sleutel tot een succesvol leven.

Afgelopen mei heeft de diaconie een donatie, die tot stand kwam met inbreng van meerdere partijen, overgemaakt aan ‘God cares’ in Malawi.
De afgelopen jaren hebben we vaker geschreven over ‘God cares’, en met name over de Blindenschool en de Uchizischool. Hermen Ligterink is geregeld in Malawi geweest en bezocht beide scholen. De Blindenschool biedt onderdak en scholing aan blinden en albino’s. De Uchizischool maakt onderwijs in het Engels toegankelijk voor weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen. Hierdoor krijgen de kinderen kansen op vervolgonderwijs, wat belangrijk is voor hun toekomst.

De donatie van mei was opgebouwd uit drie delen.
1) Blindenschool
2) Uchizischool
3) Rose Hara

1) Blindenschool
Voor deze school was een nieuwe braillemachine nodig en reparatie van hun eigen braillemachine. Ook was er behoefte aan diverse schoolmaterialen.
Door een constructieve samenwerking met ‘Stichting Doorgeefhuis Maria’ kon de Blindenschool worden geholpen en beschikt deze nu onder meer over twee braillemachines. Erg belangrijk voor de ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van de blinde en slechtziende kinderen.
Stichting Doorgeefhuis Maria is te vinden in Aalten en heeft een tweedehandswinkeltje aan de Damstraat 4l. Elke zaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur is de winkel open en kunnen spullen worden gekocht. De opbrengst is voor diverse goede doelen. Informatie is te vinden op www.doorgeefhuis.nl of via Ineke Tieltjes (info@doorgeefhuis.nl).

Nieuwe Braillemachine voor de Blindenschool.

2) Uchizischool
Deze basisschool is de laatste jaren, met steun van de diaconie Aalten, uitgegroeid van een school met twee lokalen tot een volledige school met acht lokalen, een bibliotheek, latrines, een algemene ruimte en 269 leerlingen. Echt mooi, want zo krijgen kansarme kinderen een opstap naar een toekomst waarin ze op eigen kracht verder kunnen.
Het sluitstuk wordt op dit moment gemaakt, namelijk een muur als omheining van het terrein. De muur is er voor de veiligheid van de leerlingen en ook ter bescherming van de schooleigendommen. Een belangrijk sluitstuk!

Leerlingen van de Uchizi school

Muur in aanbouw

Een schets waarop de lokalen te zien zijn en ook de plaats van de muur.

3) Rose Hara
Rose volgt een opleiding tot verpleegkundige. Het eenoudergezin waarin ze opgroeit, leeft zelfvoorzienend en had geen geld om haar studie te bekostigen.
Nu komen er van tijd tot tijd donaties bij mij (Hermen) binnen. Met deze donaties wordt Rose geholpen. Agnes van ‘God cares’ begeleidt Rose. Een onmisbare steun voor Rose. Ze is erg gemotiveerd om haar doel te bereiken, om op die manier de toekomst voor haarzelf en haar familie te verbeteren.

Agnes en Rose

Het ‘huis’ waar Rose woont.

Namens de commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’,
Hermen Ligterink

‘Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn. We kunnen nu al samen op weg, geleid door de Heilige Geest: we kunnen samen bidden, evangeliseren en samenwerken. Dat is de belangrijkste weg waartoe we geroepen zijn. En die weg heeft een duidelijk doel: dat van de eenheid.

Laten we kijken wat we concreet samen kunnen doen, in plaats van ontmoedigd te raken door wat we samen niet kunnen doen.’

Paus Franciscus op 21 juni 2018 bij zijn bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Genève.

Stichting HoPe Holanda Peru

 Voortgang programma voor voedselzekerheid, april 2021

Stichting HoPe is in 2020 in zes inheemse gemeenschappen van de Peruaanse Andes een programma gestart voor voedselzekerheid. De zes gemeenschappen liggen rond de 4000 meter hoogte in de bergen. Het klimaat is hard en geeft weinig mogelijkheden voor het verbouwen van voedsel. Van oudsher worden alleen aardappelen en aanverwante gewassen verbouwd.

De streek geldt als extreem arm. In het afgelopen decennium hebben de bewoners zich economisch enigszins omhoog kunnen werken via het uitvoeren van verschillende werkzaamheden in de groeiende toeristenindustrie. Om het eenzijdige voedingspatroon aan te vullen, kochten de bewoners groentes en andere etenswaren op de markten in de lagergelegen vallei.


Nieuwe groentekas op 4.200 meter hoogte

Aan deze relatieve welstand kwam abrupt een einde op het moment dat de Peruaanse overheid vanwege COVID-19 de buitengrenzen sloot en het land in een harde lockdown duwde. Er kwamen geen toeristen meer en honderden families in de inheemse gemeenschappen verloren hun inkomsten.

Stichting HoPe werkt sinds 1996 in de inheemse gemeenschappen van de vallei van de Patacancha rivier. In 1996 had niet één school volledig  basisonderwijs. HoPe heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen uit de gemeenschappen volledig basis- en middelbaar onderwijs kregen. Jongeren die van de middelbare school van HoPe afkwamen, kregen een studiebeurs om een beroepsopleiding te volgen.  Een aantal leerlingen heeft de studie voor technicus in landbouwproductie afgerond. Met deze ex-leerlingen heeft HoPe in 2020 het programma voor voedselzekerheid opgestart.

HoPe is gestart met het verbouwen van groentes in de  bestaande groentekassen van de scholen. De groentes worden tegen een symbolische prijs aan de bewoners verkocht. Tegelijkertijd heeft HoPe een programma opgezet waarbinnen ruim 300 families ondersteund worden in het verbouwen van groentes in groentetuinen en groentekassen. HoPe ondersteunt het programma met technische begeleiding, zaaigoed en materialen.

Wat we tot op heden bereikt hebben:

 • 300 families verbouwen groentes in groentetuinen. In de iets lagergelegen gebieden, tussen de 3.500 en 4.000 meter, is de productie zo goed dat veel families een gedeelte van de opbrengst kunnen verkopen. Voorheen kochten de bewoners van de bergdorpen groentes uit de vallei van Urubamba (2.900 meter hoogte). Nu verkopen families uit de bergdorpen groentes op de markten van de vallei. De ecologisch verbouwde groentes vinden gretig aftrek.
 • Zestig families hebben een groentekas gebouwd. De families bouwen zelf de muren, HoPe ondersteunt met de materialen voor het dak. HoPe ondersteunt met zaaigoed en met technische begeleiding.

Van oktober tot en met half april is het regenperiode, dan is het lastig om kassen te bouwen.  Dit jaar is de regenperiode laat begonnen en het lijkt erop dat het ook wat langer door blijft regenen. Alleen in de hoger gelegen gebieden (boven de 4.000 meter) heeft men in de afgelopen maanden kassen kunnen bouwen. Hier worden huizen en kassen gebouwd van natuursteen.

 • Er worden volop groentes uit de groentetuinen geoogst en geconsumeerd. Bijna alle families hebben ondertussen producten uit de kassen kunnen oogsten en nuttigen.
 • HoPe heeft alle families kunnen begeleiden bij de aanleg van hun groentetuinen, groentekassen en het verbouwen van groentes. De begeleiding is niet eenvoudig, niet alle huizen van de deelnemers zijn met de auto of motor te bereiken. In sommige gevallen moeten we uren door de bergen lopen om de mensen thuis te bereiken. Eén familie woont op vijf uur lopen!

Jonge visjes voor de viskwekerijen in drie gemeenschappen

Nieuw binnen het programma:      

Het programma voor voedselzekerheid blijft niet beperkt tot het verbouwen van groentes.

 • In de maand maart heeft HoPe in drie gemeenschappen forellenkwekerijen opgezet. Iedere gemeenschap heeft in eerste instantie 5.000 jonge visjes gekregen. Forellen kweken is een proces van lange termijn, de vissen zijn pas na ongeveer zeven maanden voor consumptie geschikt. De gemeenschappen beschikten al over de infrastructuur voor viskwekerij, om diverse redenen waren deze echter nooit goed in gebruik genomen.

De coördinator van het programma is zelf eigenaar van een grote en goed functionerende forellenkwekerij en heeft alle kennis in huis om het programma goed te laten verlopen.

De opbrengst van de kwekerij is in eerste instantie bedoeld voor het voedselprogramma op de basisscholen in de gemeenschappen. Mochten de scholen over zeven maanden nog niet opengaan dan zullen de vissen tegen een symbolische prijs aan de bewoners verkocht worden. 

 • In twee gemeenschappen heeft HoPe een caviafokkerij opgezet. Caviavlees is een belangrijke aanvulling in het voedingspatroon van de bewoners van de hooglanden, het bevat veel proteïnen.

Nagenoeg alle families fokken thuis cavia’s. In de meeste gevallen leven de cavia’s in de eenkamerwoning van het gezin.  De cavia’s leven in het kookgedeelte  en onder het bed van de bewoners, er is geen controle op voortplanting of groei.

HoPe heeft verbeterde rassen gekocht en heeft een programma waarbinnen de voortplanting en groei van de cavia’s gecontroleerd worden. Bewoners leren op een betere en vooral gezondere manier hun eigen cavia’s te fokken. Mensen kunnen voor een symbolisch bedrag cavia’s van HoPe kopen of hun eigen cavia’s met de verbeterde rassen van HoPe laten kruisen.

Opbrengsten groentekassen

Activiteiten gelieerd aan het programma:

 • De meeste woningen in de bergdorpen zijn erg eenvoudig. De traditionele woningen zijn opgetrokken uit natuursteen en voorzien van een dak van gras. Zij bestaan uit een enkel vertrek, waar gekookt en geslapen wordt. Rookafvoer is er niet, waardoor de woning tijdens en na het koken blauw ziet van de rook.

Traditionele woning

HoPe stimuleert de verbetering van bestaande woningen of de bouw van betere woningen waarin een aparte kookruimte mét rookafvoer gebouwd wordt. Ook stimuleren we de bouw van aparte vertrekken voor kinderen, zodat zij gescheiden van hun ouders kunnen slapen en een ruimte hebben met een tafel en een stoel waar zij huiswerk kunnen maken. Veel families hebben van de pandemie en de quarantaine gebruikgemaakt om hun woning te verbeteren of om een nieuwe woning te bouwen. Veel bouwmaterialen zijn lokaal aanwezig en een huis bouwt men samen met de buren, waardoor de bouw van een huis geen enorm grote investering vergt. HoPe ondersteunt met materialen voor de installatie van een goede kookhoek met rookafvoer.

 • De hellingen hoog in de bergen zijn kaal, er is nauwelijks begroeiing. Om groentetuinen en woningen bescherming te bieden tegen de harde en gure wind op deze hoogtes heeft HoPe vijftienduizend stekjes van wilde brem aan de bewoners uitgedeeld. Zij hebben de plantjes op strategische punten geplant.                                                                                                                     

  De distributie van schoolmaterialen werd ondersteund door Telefónica Peru.

 • De scholen in Peru zijn sinds het begin van de pandemie (maart 2020) gesloten, en het ziet ernaar uit dat zij ook het hele schooljaar 2021 (maart tot en met december) gesloten blijven. De overheid verzorgt onderwijs via televisie, internet en telefoon. De bergdorpen zijn echter slecht of helemaal niet bereikbaar via deze telecommunicatiemiddelen. Aan de kinderen in de bergdorpen worden A-4tjes uitgedeeld met opdrachten die zij thuis moeten maken. Deze worden weer opgehaald en nagekeken door de docenten. Om het maken van het huiswerk te ondersteunen heeft HoPe de leerlingen van de scholen binnen ons werkgebied een tas met schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden etc. cadeau gedaan.

HoPe ondersteunt het printen en verspreiden van de schoolopgaven. Zo doneert HoPe printerinkt en printpapier aan de scholen.

Voortgang programma:

De volgende stappen in het programma zijn:

 • Het bouwen van meer groentekassen. Alle families die deelnemen aan het programma komen in aanmerking voor ondersteuning in de bouw van een groentekas. Voorwaarde is dat zij hun groentetuin op een goede manier verzorgen.
 • Uitbreiding van het programma naar andere gemeenschappen. Verschillende gemeenschappen hebben een verzoek bij HoPe ingediend om mee te mogen doen aan het programma.
 • Verbetering en/of bouw van meer woningen met betere wooncondities.


Caviafokkerij en groenteteelt op de middelbare school

 Seksuele educatie en psychologische ondersteuning deelnemers

 De pandemie heeft bij veel bewoners van de bergdorpen ernstige sociale en psychologische problemen teweeggebracht. Mensen komen in financiële problemen en het langdurig samen opgesloten zitten brengt veel spanningen met zich mee. In de afgelopen maanden hebben zich veel gevallen van huiselijk geweld en zelfs van ongewenste zwangerschappen voorgedaan. Zelfs erg jonge meisjes zijn ongewild moeder geworden. De jongste kindermoeder is slechts 13 jaar oud.

HoPe heeft twee psychologen in dienst die de bewoners van de bergdorpen ondersteunen. Er is veel vraag vanuit de bevolking naar deze ondersteuning.

In de eerste maanden van de pandemie leek het erop dat het coronavirus de hooggelegen gemeenschappen over zou slaan. Sinds begin 2021 duikt het virus echter ook op in de bergdorpen. Groepsbijeenkomsten zijn dan ook niet toegestaan, waardoor HoPe zich voorlopig dan ook beperkt tot individuele ondersteuning.

Via radiospots geeft HoPe voorlichting over thema’s met betrekking tot seksuele educatie en actuele zaken. De spots worden goed beluisterd en erg gewaardeerd.

Individuele ondersteuning                       

Donatie zuurstofgeneratoren gemeente Ollantaytambo.

Drie van de zes gemeenschappen waarbinnen HoPe het programma voor voedselzekerheid uitvoert vallen onder de gemeente Ollantaytambo.

HoPe heeft al ruim 25 jaar een intensieve samenwerking met deze gemeente. Zo heeft HoPe bijvoorbeeld met ondersteuning van de gemeente in zeven gemeenschappen scholen voor basis- en middelbaar onderwijs gebouwd en de bouw van een ziekenhuis in Ollantaytambo ondersteund.

Verschillende voormalig leerlingen van de middelbare school van HoPe in Patacancha hebben, na het voltooien van een beroepsopleiding, een aanstelling gekregen binnen de gemeente.

Ollantaytambo en haar gemeenschappen worden momenteel hard geraakt door de coronapandemie. Er zijn erg veel besmettingen en het aantal sterfgevallen ten gevolge van corona is buitengewoon hoog. Net als in andere delen van het land kampt het ziekenhuis in Ollantaytambo met een tekort aan medicinale zuurstof. De gemeente heeft een noodhospitaaltje opgezet voor coronapatiënten die extra zuurstof en medische begeleiding nodig hebben. De gemeente heeft HoPe gevraagd te ondersteunen met medicinale zuurstof. HoPe heeft op 13 april twee zuurstofgeneratoren gedoneerd aan het ziekenhuis. Beide generatoren worden in eerste instantie ingezet in het noodhospitaal voor coronapatiënten. Wanneer de pandemie in ernst afneemt en het noodhospitaal opgeheven wordt, worden de generatoren ingezet in het ziekenhuis zelf.

Interessant detail is dat de arts-directeur van het ziekenhuis meer dan 25 jaar geleden deelnam aan de kinderactiviteiten die HoPe destijds in de achterstandswijken van Cusco uitvoerde.


Tineke Griffioen en Walter Meekes, samen met de burgemeester van Ollantaytambo en de arts-directeur van het ziekenhuis (publicatie gemeente Ollantaytambo).

NB: Stichting HoPe publiceert regelmatig foto’s en korte informatieve video’s op haar facebookpagina: https://www.facebook.com/stichtinghope

YAYDEC  
Adamfo Ghana heeft het partnerschap met Yaydec van Om Arm Afrika overgenomen:
Adamfo Ghana is een project dat ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

De aanleg en verbetering van de vloer van het praktijklokaal is goed en snel uitgevoerd. De instelling en de meisjes zijn er blij mee.
Met de bijdrage van de diaconie zijn de volgende resultaten behaald:

 • Aan de voorzijde van het trainingscentrum (een naaivakschool voor jonge vrouwen) is een stenen vloer/ paviljoen aangelegd.
 • Het direct aangrenzende terrein is opgehoogd en drainage is aangelegd om wateroverlast na regenval tegen te gaan.
 • Hierdoor is het aantal permanente werkplekken uitgebreid: min. 10 trainees kunnen het hele jaar door met hun weeftoestellen op de buitenwerkplaats aan de slag.
 • YAYDEC voldoet hiermee aan de eisen van de Council for Technical and Vocational Educational Training (COTVET) voor goedkeuring als erkend trainingscentrum.

Het praktijklokaal is een onderdeel van het Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC) in Tamale. Het centrum is een initiatief van Mr. Rashid, een bevlogen sociale ondernemer die op eigen kracht een trainingscentrum opzette voor meisjes en jonge vrouwen/moeders die analfabeet zijn en het vak van kledingmaakster of weefster willen leren. De meisjes leren in het praktijklokaal sociale vaardigheden en het vak als een tussenstap naar een echte werkomgeving. De volgende uitdaging van het centrum is de vervanging van het oude meubilair, ook nodig voor het groeiend aantal trainees.

Eindrapportage Project Een Stevige Basis
Stichting Adamfo Ghana In samenwerking met Yaakoro Youth Development
Centre in Tamale

Algemene gegevens

 • Naam project: Een stevige basis. Aanleg van een stenen vloer voor de buitenwerkplaats van een trainingscentrum voor voormalig straatmeisjes en jonge vrouwen in Tamale, Noord-Ghana.
 • Doelstelling: Aanleg van een stenen vloer/pavillon zodat de buitenwerkplaats gebruikt kan worden voor de trainees van het trainingscentrum.
 • Noodzaak: Door de groei van het aantal trainees is er ruimtegebrek en is het noodzakelijk naar buiten uit te breiden. Tijdens de regenperiodes is het buiten echter onwerkbaar doordat de aarden vloer onder water komt te staan.
 • Uitvoerende partner: Yaakoro Youth Development Centre in Tamale, Ghana.
 • Startdatum: April 2021.
 • Werkzaamheden afgerond: Mei 2021.

Behaalde resultaten
Na afronding van het project zijn de volgende resultaten behaald:

 • Aan de voorzijde van het trainingscentrum is een stenen vloer/ pavillon aangelegd.
 • Het direct aangrenzende terrein is opgehoogd en er is drainage aangelegd om wateroverlast na regenval tegen te gaan.
 • Hierdoor is het aantal permanente werkplekken uitgebreid: min. tien trainees kunnen het hele jaar door met hun weeftoestellen op de buitenwerkplaats aan de slag.
 • YAYDEC voldoet hiermee aan de eisen van de Council for Technical and Vocational Educational Training (COTVET) voor goedkeuring als erkend trainingscentrum.

Financieel verslag
De kosten van het project waren € 1.985. Hieronder vindt u de link naar het financiële verslag.
                                            Lees hier het:   Eindrapport: Een stevige basis.

Hieronder een bijdrage van Kinderfonds MAMAS: een organisatie actief in 59 projecten verspreid over Zuid-Afrika en ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

MAMA-project PUSH (Persevere Until Something Happens)

In de krottenwijk van Kliptown, ten zuiden van Johannesburg, zijn veel kinderen een of beide ouders verloren. Zij gaan vaak niet naar school, zwerven rond in de stad van krotten en vuilnisbelten en zijn op veel te jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Er is geen stromend water, elektriciteit of sanitair in de huisjes. Veel kinderen gaan niet naar school en blijven onder deze erbarmelijke omstandigheden in de vicieuze cirkel van armoede leven. En sinds de lockdown op 26 maart 2020 en de daaropvolgende recessie is de situatie voor kinderen nog slechter geworden. De scholen zijn lang gesloten geweest en er is nauwelijks werk meer te vinden voor de ouders. Zonder inkomen krijgen de kinderen geen eten. Ook is door deze ellende het seksueel en huiselijk geweld flink toegenomen. Kinderen zijn van dit alles de dupe, terwijl ze niets aan deze situatie kunnen doen.

In deze kansloze omgeving geven MAMA Lorna en haar team kwetsbare kinderen de broodnodige dagelijkse zorg en bieden zij een veilige en vertrouwde plek voor de kinderen. De scholen in Zuid-Afrika zijn inmiddels weer open.

PUSH biedt vijf dagen in de week zorg aan 345 kinderen. Er is naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding, vaardigheidstraining voor jongeren (waaronder computerles) voorlichting over thema’s als hiv/aids, persoonlijke verzorging en veel sport en spel. MAMA Lorna en haar team zorgen dat de schoolgaande kinderen lunchpakketjes mee naar school krijgen en elke avond eten de kinderen gezamenlijk voor ze naar huis gaan. PUSH heeft voor de meest kwetsbare gezinnen voedselpakketten. Daarnaast heeft PUSH een crèche voor de kleinste kinderen. Op deze plek heeft PUSH ook een ‘granny-programma’, waarin oma’s, die vaak de zorg dragen voor hun kleinkinderen, worden begeleid en ondersteund bij de opvoeding.

MAMA Lorna heeft PUSH in 2000 opgericht en dit project is sinds 2014 partner van Kinderfonds MAMAS. MAMA Lorna heeft onlangs haar 70ste verjaardag gevierd en is de drijvende kracht achter dit project. Ze runt het met volledige toewijding, passie en liefde.

Onze kinderen zijn de dupe van grote, nationale problemen waar ze niets aan kunnen doen. PUSH geeft hen de kans een andere weg in te slaan! We bieden hen de bouwstenen die nodig zijn om een positieve toekomst op te bouwen en op te groeien tot sterke volwassenen die goede keuzes maken. Mensen die op hun beurt iets kunnen bijdragen aan onze Zuid-Afrikaanse samenleving.’

 Besteding van de schenking

Met de bijdrage van de Protestantse Gemeente Aalten kan MAMA Lorna in 2021 nieuwe schooluniformen voor de kinderen aanschaffen. Dat is echt fantastisch! Voedsel, scholing en liefdevolle zorg in de jonge jaren zijn doorslaggevend voor een gezonde groei en ontwikkeling. Het legt de basis voor een gelukkig en betekenisvol leven.

Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting waaraande diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten doneert en die zich inzet voor een betere toekomst voor straatkinderen en jongeren in Ghana. Vanuit gelijkwaardig partnership werken we samen met verschillende lokale organisaties in de drie grootste steden van Ghana. Hieronder worden een paar van deze lokale organisaties voorgesteld.

Song-Ba Empowerment Centre in Tamale

 Rhoda Kadoa Wedam werd in 2020 gekozen tot een van de meest toonaangevende personen van Noord-Ghana. Ze zet zich al jaren in voor kinder- en vrouwenrechten, gelijkheid en armoedebestrijding. Ze zette het Song-Ba Empowerment Centre op om vaktraining te geven aan straatmeisjes en kwetsbare jonge vrouwen. We werken samen aan het innoverende project ‘Creating Opportunities’ waarmee dertig voormalig straatmeisjes vaktraining krijgen, niet alleen in de traditionele vakken als kleding maken en kente-weven maar ook technische beroepen zoals dat van reparateur van technische apparaten en dat van computerbeheerder.

Yaakoro Youth Development Centre in Tamale

 Het Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC) in Tamale werd opgezet door Mr. Rashid. Het centrum biedt vaktraining aan ongeveer vijftig voormalige straatmeisjes en kwetsbare jongeren uit de omgeving. Daarnaast biedt het centrum een crèche / preschool voor de allerjongste kinderen, en computerlessen en 

– faciliteiten aan de lokale gemeenschap. Al een tiental meisjes dat in Kumasi van de straat geholpen werd door Safe-Child Advocacy en terug wilde keren naar Tamale, kon in het YAYDEC terecht voor een vakopleiding. We ondersteunen het YAYDEC met uitbreiding van hun faciliteiten. Eerste prioriteit is het project ‘A solid Foundation ‘

Starlight Foundation in Accra

Starlight Foundation is opgericht door Isaac Opoku, een gepassioneerde en ambitieuze jongeman die met zijn organisatie op wil komen voor de meest kwetsbare mensen in Ghana:  straatkinderen, dakloze families, alleenstaande ouderen, etc. Samen met een team van vrijwilligers voert hij verschillende projecten uit. Adamfo Ghana ondersteunt het project ‘Teach Them Young’, waarmee voorlichting gegeven wordt over de gevaren van het straatleven op basis- en middelbare scholen in en rondom Accra. Ook werken we samen aan de media en bewustwordingscampagne rondom de Internationale Dag voor Straatkinderen.

Nieuws uit Kumasi 

 • De bouw van het leerwerkbedrijf bij het Vocational Training Centre in Kumasi is gestart. In het leerbedrijf kunnen de trainees van het VTC waardevolle werkervaring opdoen en inkomen genereren voor zichzelf en het VTC. 
 • De scholen zijn weer geopend en de vijftig kinderen die via het project Studiefonds gesteund worden om naar de middelbare school te gaan zitten gelukkig weer in de schoolbanken.

Voor vijf jongeren – die met hoge cijfers hun middelbare schooldiploma haalden – konden we het schoolgeld voor de universiteit betalen. Het hoger onderwijs wordt nu grotendeels online gegeven vanwege corona. De jongeren hadden dus dringend een laptop nodig.

Hieronder een bijdrage van Wilde Ganzen over een kleinschalig project in Bolivia waar de diaconie van de Protestantse Gemeente aan heeft gedoneerd.

De strijd tegen erosie en klimaatverandering in Bolivia is begonnen

Boeren in Bolivia ondervinden steeds meer de gevolgen van de verandering van het klimaat. Vroeger hadden ze al problemen met erosie en onvruchtbare grond, nu versnellen de processen en is bovendien het regenseizoen een stuk korter geworden. Met steun van Wilde Ganzen zijn ze in actie gekomen.

‘Je ziet hier het klimaat veranderen. Het regenseizoen is veranderd, de rivieren bevatten minder water. We hebben vorst, hagelbuien en zeer lange, droge periodes.’ Aan het woord is de 71-jarige boer Gregorio Zubieta Antezana, een van de deelnemers aan dit project.

Een betere oogst
‘Er zijn veel bomen gekapt, zonder dat we de gevolgen wisten die we vandaag de dag tegenkomen. Sinds ik met het project meedoe heb ik meerdere en betere oogsten van sla, radijs en andere gewassen. Nu kunnen we het fruit van de bomen oogsten voor mijn gezin en de verkoop. Onze goede ervaringen motiveren andere families om ook zo te gaan werken.’

Strijd tegen erosie
Dit project speelt zich af in de Andes: bergachtig gebied, hoog boven zeeniveau. De boeren hier hebben kleine bedrijfjes, ze verbouwen vaak ieder jaar dezelfde soort groenten en daarnaast hebben ze een paar dieren. Door kleinschalige monocultuur zitten er weinig voedingsstoffen in de grond en door erosie spoelt grond weg. Loslopend vee eet daarnaast alles op wat groen is, waardoor de natuurlijke begroeiing verdwijnt.

Klimaatverandering zorgt voor ander regenseizoen
Wat het probleem nu groter maakt is de opwarming van de aarde. In Bolivia is het regenseizoen zes weken korter dan vroeger en als het regent is dat veel heftiger. Het gevolg: boeren oogsten minder en vee kan geen voedsel vinden. Meer en meer boeren vragen om hulp, zodat ze hun inkomen kunnen verbeteren en meer voedsel kunnen produceren.

Vernieuwende landbouwtechnieken
De Nederlandse stichting Samay en de Boliviaanse organisatie Voserdem zijn de boeren te hulp gekomen met vernieuwende landbouwtechnieken. Zo is de landbouwers geleerd om ‘agroforestry’ toe te passen: op landbouwgrond zijn fruitbomen en loofbomen gepland. De wortels van de bomen houden de grond beter vast en de bladeren zorgen voor een betere bodemkwaliteit.
Daarnaast wordt het water uit de bergen opgevangen door de aanleg van kanalen en reservoirs. Irrigatiesystemen zorgen ervoor dat er geen druppel verloren gaat.

Bewezen succes

Dit project is al met succes op meerdere plaatsen in Bolivia toegepast. Zo weten we dat het werkt: de grond wordt vruchtbaarder, uiteindelijk zijn er minder aardverschuivingen en overstromingen. Boeren krijgen betere oogsten. Waar voorheen maar één oogst per jaar mogelijk was, kunnen groenten nu veelal driemaal per jaar geoogst worden. Een enorme vooruitgang die zorgt voor hogere inkomens, meer voedsel én het gaat erosie tegen.
Voor iedereen die aan dit project heeft bijgedragen: hartelijk dank voor je donatie!

 

Aan de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten

In het afgelopen jaar heeft u een prachtige donatie gedaan ten bate van het programma voor voedselzekerheid dat Stichting HoPe in Peru uitvoert.  Hierbij wil ik u een korte update geven van het programma.

Programma voor voedselzekerheid

Het programma voor voedselzekerheid is in juni 2020 van start gegaan. Directe reden voor het opstarten van het programma was dat de bevolking van inheemse gemeenschappen in de Peruaanse Andes hard geraakt was door de coronacrisis. Rond de 95% van de bevolking had voorheen op de een of andere manier inkomsten uit het toerisme. Met het ingaan van de lockdown op 16 maart 2020 viel het toerisme helemaal stil en vielen de inkomsten voor duizenden families in zijn geheel weg.

De lockdown in Peru was heel strikt en het was in eerste instantie voor de medewerkers van HoPe onmogelijk om de bergdorpen zelf te bezoeken. HoPe heeft echter een lange geschiedenis in de inheemse gemeenschappen. HoPe ondersteunt sinds 1996 het onderwijs in de streek. HoPe heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen volledig basis- en middelbaar onderwijs kregen. HoPe heeft scholen gebouwd en ingericht, leraren opgeleid in het tweetalig intercultureel onderwijs, onderwijs dat uitgaat van de eigen cultuur en gedeeltelijk gegeven wordt in de eigen taal, het Quechua. In het begin heeft HoPe de salarissen van veel leerkrachten zelf betaald, de overheid heeft deze kostenpost later overgenomen. Leerlingen die van ‘onze’ middelbare school afkwamen, kregen een studiebeurs voor het volgen van een beroepsopleiding. Tientallen jongeren uit de inheemse gemeenschappen hebben ondertussen een beroepsopleiding gevolgd. Zo zijn er onder andere jongeren als arts, leerkracht, administratief medewerker of technici in de ICT en landbouw afgestudeerd.

HoPe heeft het programma voor voedselzekerheid opgestart met twee jongeren uit de streek, beiden ex-leerlingen van onze school en met een diploma als technicus in landbouwproductie op zak. Zij wonen in de streek en kunnen zich daar vrij bewegen, ook tijdens de lockdown. Met hen hebben we de productie van groentes opgestart in groentekassen op de middelbare school in Patacancha. De gemeenschap is direct aan de slag gegaan met de constructie van meer groentekassen in de basisschool van het dorp. De opbrengsten van de kassen worden tegen een symbolische prijs verkocht aan de bewoners van het dorp.

Sinds juli 2020 kunnen wij als medewerkers van HoPe ook weer vrij de dorpen bezoeken. We hebben het programma dan ook direct uitgebreid naar de productie van groentes in volkstuinen. Families worden ondersteund in het verbouwen van groentes in groentebedden thuis. HoPe ondersteunt met zaaigoed en technische begeleiding.

Op beide scholen in Patacancha hebben we een proeftuin aangelegd waar we trainingen verzorgen voor de bewoners. Het programma gold in het begin voor de bewoners van Patacancha en Rumira Sondormayo. In totaal nemen ruim tachtig families uit beide dorpen deel aan het programma. Om de directe nood te lenigen, krijgen families die deelnemen aan het programma ondersteuning in levensmiddelen zoals rijst, suiker, meel, olie etc.

In oktober hebben we het programma uitgebreid naar vier andere gemeenschappen. In totaal nemen nu ruim driehonderd families deel aan het programma. Voor de uitbreiding hebben we twee extra medewerkers aangenomen, ook jongeren uit de streek en ex-leerlingen van onze school.

Wat hebben we bereikt

 • In vijf gemeenschappen verbouwen we groentes in groentekassen op school. De groentes worden tegen een symbolische prijs aan de bewoners verkocht.
 • dertig families hebben thuis een groentekas gebouwd en produceren groentes voor eigen gebruik.
 • driehonderd families verbouwen groentes thuis in een groentetuin. Sommigen zelfs zo veel dat zij een gedeelte van de productie kunnen verkopen.
 • Driehonderd families hebben een gegarandeerde voedselvoorziening.
 • In Patacancha hebben we aardappelen verbouwd voor de voedselprogramma’s van de scholen. Mochten de scholen dit schooljaar toch niet opengaan, dan worden de aardappelen verdeeld onder de families van de leerlingen. HoPe heeft ondersteund met pootgoed en natuurlijke meststoffen.

Moeilijkheden

 • De dorpen Cahullacocha en Chupani liggen op 4.000 meter boven zeeniveau. Het verschil in klimaat met de overige dorpen is groot, in de buitenlucht groeien groentes heel langzaam. In deze gemeenschappen willen we ons vooral toeleggen op productie in kassen.
 • Harde regens en soms zelfs hagel tasten de planten aan in hun groei. HoPe heeft veel families daarom klimaatdoek gegeven om hun gewassen te beschermen.

Nog te doen

 • HoPe wil alle deelnemende families ondersteunen in het opzetten van een eigen groentekas. De familie moet de muren bouwen, HoPe ondersteunt met materialen voor het dak, zaaigoed en technische begeleiding.
 • Patacancha en Chupani beschikken over de infrastructuur voor het kweken van forellen. Door verschillende oorzaken ligt de productie stil. HoPe wil op verzoek van en samen met de gemeenschappen de kwekerijen weer opstarten.
 • Op de middelbare scholen van Patacancha en Huacahuasi willen we cavia’s fokken.

Caviavlees is vanwege haar hoge gehalte aan proteïne een belangrijk onderdeel in het dieet van de hooglandindianen.  

 • De bewoners van de gemeenschap Cuncani hebben aangegeven mee te willen doen aan het programma. Wanneer de financiële middelen van HoPe het toelaten zullen we deze gemeenschap opnemen in het programma. Het betreft zestig families.
 • Ook in 2021 wil HoPe de families die deelnemen aan het programma blijven ondersteunen met levensmiddelen.

Basis van het programma is de zelfwerkzaamheid van de bevolking. De bewoners nemen actief deel aan het programma, HoPe ondersteunt met technische begeleiding en materialen, het uitvoerende werk doen de mensen zelf.

Seksuele educatie en voorkoming (seksueel) geweld

Een tweede belangrijk onderdeel van het huidige programma is seksuele educatie en voorkoming van (seksueel) geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen. Peru scoorde al hoog op de lijst voor wat betreft (seksueel) geweld, cijfers die tijdens de pandemie alleen maar sterk gestegen zijn. Het aantal kind-moeders en daarmee het aantal ongewenste zwangerschappen is ook sterk gestegen. Helaas is dat ook terug te zien in onze eigen programma’s in de bergdorpen.

HoPe is in januari 2021 dan ook gestart met een programma waarbinnen we met de bewoners van de gemeenschappen workshops uitvoeren waarin we bovengenoemde thema’s behandelen. Naast de groepsaanpak biedt HoPe ook ondersteuning op individueel of familieniveau. Er is veel belangstelling vanuit de gemeenschap, zowel voor de workshops als voor de individuele ondersteuning.

HoPe heeft twee psychologen in dienst die het programma verzorgen. Beide psychologen zijn tevens werkzaam binnen een onderwijsprogramma dat HoPe samen met het Ministerie van Onderwijs uitvoert en waarbinnen we dezelfde thema’s behandelen. HoPe coördineert het programma met andere NGO’s, het Ministerie van Gezondheid en de lokale gemeentes.

Via deze weg wil ik de Protestantse Gemeente Aalten heel hartelijk danken voor uw grote bijdrage aan het welslagen van dit programma. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de besteding van uw bijdrage dan hoor ik dat graag.

Walter Meekes

Stichting HoPe Holanda Peru

waltermeekes@fundhope.org

Divine Courage – Goddelijke moed

Hulp Ver Weg Dichterbij steunt projecten over de hele wereld die allemaal reageren op de gevolgen van het corona-virus. Op 28 februari zullen we wat van die ervaringen over die hele wereld met u delen.

 Volgens ds. Xolani Maseko uit Bulawayo (Zimbabwe) moeten we daar met Goddelijke moed op reageren. Zijn kerk, de United Congregational Church of Southern Africa, waar hij scriba van is, heeft veel last van de economische gevolgen van deze crisis. De UCC is een soort van PKN in Zimbabwe. Vanuit de Hulp Ver Weg Dichterbij werd steun gegegeven aan de gemeente waar hij een paar maanden geleden voorganger was. Nu we alle diensten online doen is het een mooie gelegenheid om een voorganger van ver weg te kunnen vragen. Vanzelfsprekend zal de preek vertaald worden, door ondertiteling of wie hem thuis wil krijgen kan een mail sturen naar anitabolks@hotmail.com

€ 540.000 voor vluchtelingenkinderen

Begin december vorig jaar werd door Kerk in Actie (KIA) de actie Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’  gehouden.
Het werd een succes. De landelijke opbrengst van € 540.000 overtrof de verwachtingen van KiA. In KerkVenster van 4 december is breed aandacht besteed aan deze actie.

Ook in Aalten was de actie een succes. De diaconie had ervoor gekozen om geen volledige huis-aan-huis collecte te organiseren, maar wel om brede aandacht te vestigen op de collecte. Vermeldenswaard is dat er tien vrijwilligers met bussen rond zijn geweest en naast veel positieve reacties bijna € 1.000  hebben opgehaald.
Op de rekening van de diaconie is nog eens een kleine € 5.000 binnengekomen ten bate van de collecte. En verder ondersteunt de diaconie de actie met € 6.000.
Dan is er ook nog de opbrengst, waar we als diaconie geen zicht op hebben, via QR codes en rechtstreekse donaties aan KiA.
Het is bijzonder fijn om te mogen constateren dat Aalten een warm hart heeft voor vluchtelingenkinderen. Met de opbrengst gaat KiA hulp bieden in de vorm van begeleiding, kleding, voedsel en onderwijs op veilige plekken, aan kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. 

Iedereen hartelijk dank voor de betrokkenheid.

Hieronder een verslag van een project van Wilde Ganzen waar de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten een financiële bijdrage aan heeft geleverd: Schooltuinen en het opstarten van een agribusiness programma in Uganda.

Het district Kibinge in Oeganda is een arme plattelandsregio bestaande uit zestien dorpen. Er zijn nauwelijks voorzieningen aanwezig. Ongeveer 80% van de bevolking heeft een (vaak schaars) bestaan in de landbouw op kleine familiebedrijven met koffie en bananen. Er is een slechte infrastructuur en een gebrek aan schoon drinkwater. Elektriciteit komt geleidelijk beschikbaar. De aanwezige kleine familie boerenbedrijfjes kunnen vaak maar net het hoofd boven water houden. Daarnaast is andere werkgelegenheid in het gebied nauwelijks aanwezig. Hierdoor trekken veel jongeren weg naar de grote steden om werk te zoeken. Ook daar zijn er geen banen en vervallen zij in armoede of het bestaan van een straatkind. 

De Stichting Kinderen van Uganda (KvU) richt zich op het kansen bieden aan kinderen/jongeren in Uganda. Het grootste projectgebied is Kibinge. Hier richten de activiteiten zich op een breed pakket ten behoeve van community building: agrarische scholing/training, ondersteuning van het onderwijs, voeding, schoon drinkwater, gezondheidszorg, sanitatie en hygiëne, aanplant van bomen en meer. Hiernaast ondersteunt de stichting buiten Kibinge nog drie andere scholen in Mukono, Masaka en Jinja.

 

Met dit project wilde de stichting voedsel- en economische zekerheid creëren door een keten-aanpak: vanaf kinderen op school (schooltuin en les), via jongeren (praktijklessen op boerenbedrijven) tot jonge boeren (training en faciliteren eigen boerenbedrijf). 

Het project is naar planning uitgevoerd, we zijn blij met de volgende resultaten:

 • Er zijn zeven groentetuinen gerealiseerd bij zeven scholen met bijhorende lesprogramma’s (o.a. het land is klaargemaakt voor de gewassen, gewassen zijn geplant, omheiningen geplaatst, wateropvangplekken gerealiseerd)
 • Honderd leerlingen hebben praktijkstage gelopen bij modelboeren
 • Vijftig jongeren zijn getraind en begeleid om hun eigen landbouw- en/of veeteeltbedrijf te starten.
 • Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het vervolgprogramma (ontwikkeling van een microkrediet-systeem, een businessplan voor een verwerkingsbedrijf van geproduceerde gewassen en uitwerken van een toepasbaar model voor andere regio’s in Uganda.

Nick Rensink pionier op Lombok

In KerkVenster van 14 februari 2020 stond een mooi en uitgebreid interview met de oud-Aaltenaar Nick Rensink onder de titel ‘Pionier op Lombok’. Hij werkt zoals u wellicht weet al een aantal jaren op Lombok waar hij samen met zijn Indonesische collega’s kansen zoekt en biedt aan mensen in een achterstandssituatie: mensen met een beperking en/of zij die in grote armoede leven. Het is de moeite waard om voornoemd interview nog eens te lezen en de mooie foto’s op de voorkant te bekijken.

De hoofdactiviteit van Harapan Baru Lombok Indonesia is het opzetten van micro-ondernemingen. We proberen in Aalten en omgeving bedrijven te vinden die bereid zijn zo’n micro-onderneming te ondersteunen. Daarnaast hield/houdt Nick zich ook met andere activiteiten bezig: Engelse les, gebarentaal, hulpmiddelen voor mensen met een beperking, noodhulp na de aardbevingen in 2018, lesmateriaal/meubilair voor scholen, klamboes tegen malaria, aanleg toiletten e.d.

De ondersteuning vanuit Aalten e.o. gebeurt via de Stichting Harapan Baru Nederland. Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers die in Nederland de belangen van Harapan Baru behartigen. We benaderen potentiële fondsgevers, dat kunnen stichtingen zijn die voor een goed doel geld ter beschikking willen stellen, maar ook bedrijven die een micro-onderneming willen sponsoren, waarbij we proberen om een match te maken tussen het soort bedrijf en het soort micro-onderneming op Lombok. Een deel van de inkomsten komt van individuele personen die Harapan Baru een warm hart toedragen.

Wat is er intussen op Lombok gebeurd?

Het regenseizoen begint bijna in Indonesië. Een periode waar veel mensen op Lombok blij mee zijn, omdat dit betekent dat er eindelijk voldoende water is voor iedereen.

Twee jaar na de aardbevingen in 2018 zitten nog steeds veel dorpen zonder schoon water. Veel putten en waterleidingen zijn nog steeds kapot. In het droge seizoen moet de gemeenschap het doen met het beetje water dat nog uit de resterende putten gehaald kan worden. Daarom is het regenseizoen dit jaar extra welkom.

Na de aardbevingen hebben we (Harapan Baru Lombok) twee diepe putten geboord voor twee dorpjes. Dankzij de steun van ‘Wandelen voor Water’ kunnen we nu nog meer mensen helpen, door het waternetwerk van vier dorpen uit te breiden met leidingen en watertonnen. Hiermee kunnen we het water vanuit de put direct naar de dorpen pompen. Uiteindelijk hopen we hiermee ruim 400 families te helpen.

Daarnaast zijn wij ook bezig met een nieuw project: “Circus Aid Lombok”. Na de aardbevingen hebben wij een speltherapeut uit Amerika uitgenodigd, die door middel van spel- en circusactiviteiten kinderen helpt om over hun trauma te praten. Dit is ons zo goed bevallen, dat wij haar begin dit jaar opnieuw uitgenodigd hebben om een training te geven aan vier organisaties. Hieruit is Circus Aid Lombok geboren.

Begin oktober is een dorpje in Noord-Lombok afgebrand, wat een drama is voor de daar wonende families. In twee jaar tijd twee keer je huis verliezen. Circus Aid Lombok is daarom in actie gekomen en zal de komende weken in Noord-Lombok circussessies aanbieden. Mocht je deze projecten willen volgen, neem dan eens een kijkje op onze facebook: www.facebook.com/harapanbarulombok.

Nick wil graag dat de directe medewerkers Humadi, Lia en Angie in staat worden gesteld om een opleiding te volgen voor een bachelor ‘gemeenschapswerk’ met certificaat. Met het behalen van dit certificaat kunnen de medewerkers ook meer als professionals binnen de gemeenschap functioneren en meer zekerheid voor de toekomst krijgen.

Hoopvol dankzij nieuwe tape-techniek

Nieuwsbrief Van Tess Unlimeted over het helpen van baby’s en kinderen met schisis in Guatemala tijdens Covid-19. Dit project wordt financieel ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Melkproject

Sinds januari hebben we meer dan 170 nieuwe baby’s mogen verwelkomen in ons melkproject. Deze hebben allemaal een speciale drinkfles, melkpoeder en luiers van ons ontvangen. Ondanks dat de operaties vanaf maart noodgedwongen stil kwamen te liggen, gaan we toch door met het opvangen van deze baby’s. Met als doel om ze op een gezond gewicht te krijgen en te houden, totdat we weer aan te slag kunnen met opereren.

Operaties
We kunnen van geluk spreken dat het aan het begin van het jaar nog is gelukt om maar liefst 99 kinderen te opereren. Helaas viel het na deze twee operatieweken stil. Hoewel het vliegveld inmiddels weer open is, betekent dit helaas nog niet dat we opnieuw kunnen gaan opereren. Het Ministerie van Gezondheidszorg heeft hier nog geen groen licht voor gegeven en ook is het nog even onzeker wanneer de teams uit het buitenland gemakkelijk deze kant op kunnen komen. We zullen daarom geduldig moeten afwachten totdat we weer van start mogen gaan.

Nieuwe projecten
Er zijn in de tijd van Covid-19 wel enkele nieuwe projecten in het leven geroepen. Een daarvan is het uitdelen van Nutri Listo aan kinderen vanaf 1 jaar oud, die te maken hebben met ondervoeding. Dit zijn kleine zakjes gevuld met een soort pindakaas waar lekker veel calorieën in zitten. Op dit moment hebben we zo’n zestien kinderen geholpen die twee maanden lang één zakje Nutri Listo per dag ontvingen. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen en daaruit blijkt dat ze gelukkig allemaal zijn aangekomen.

Ook zijn we weer gaan samenwerken met onze lokale tandarts Brosly. Zij moest wegens Covid-19 noodgedwongen haar kliniek sluiten, maar is gelukkig sinds juli weer in staat om haar werk uit te voeren. Omdat we voorheen regelmatig Amerikaanse tandartsen ontvingen tijdens een operatieweek en goede tandzorg voor kinderen met schisis erg belangrijk is, zijn we blij dat we alsnog kunnen samenwerken met onze lokale tandarts Brosly. Tot nu toe heeft ze al drie kinderen geholpen die op hun operatie wachten. Helaas kunnen we door het beperkte openbaar vervoer alleen afspraken inplannen voor kinderen die dichtbij wonen. Hopelijk komt hier snel verandering in. Daarnaast zijn we begonnen met het uitoefenen van een nieuwe techniek, namelijk taping. Als een baby een schisis heeft die erg wijd is of een bilaterale lip waarvan de lip erg hoog staat, kan taping ingezet worden om een beter resultaat te krijgen tijdens de operatie. Dit wordt al veel toegepast in de westerse wereld, maar werd nog niet gebruikt in Guatemala. In juli zijn we hiermee begonnen, nadat het pakket met tape naar Guatemala verstuurd was. Op dit moment krijgen negen baby’s in ons project iedere maand tape om te plakken. We zijn erg benieuwd naar de resultaten!

Tot slot hebben we ons in de afgelopen maanden erg kunnen focussen op de bouw en inrichting van onze nieuwe schisiskliniek. Ondanks een onvermijdelijke vertraging, is het einde in zicht en begint de kliniek steeds meer vorm te krijgen! We zijn zo ontzettend trots op ons team in Guatemala dat zich vanaf het begin, met een positieve instelling, heeft blijven inzetten voor iedereen die onze hulp goed kon gebruiken. Mede dankzij de donaties die we in het verleden hebben ontvangen, was het gelukkig niet nodig om personeel te ontslaan. Al onze medewerkers hebben hun baan behouden en konden hun families zonder zorgen blijven onderhouden.

Bedankt
Via dit bericht willen wij u en uw gemeente (Protestantse Gemeente Aalten) ontzettend danken voor de financiële ondersteuning na de brand op Lesbos.
Wij hebben, mede dankzij uw gift, meerdere vrachten hulpgoederen kunnen sturen naar Lesbos.
Op dit moment zijn wij bezig met het winterklaar maken van het kamp.
Zoals het nu is neergezet door de UNHCR kan men absoluut de winter niet in.
We spannen zeilen over de tenten, slaan extra zware haringen in de grond en graven gleuven rondom de tenten, zodat er een afwatering is.
We hebben ook na vier jaar weer activiteiten kunnen oppakken, zoals sport en ontspanning. Je merkt dat de rust in het kamp komt!
Ook konden we een tweetal mobiele ‘schaftketen’ aanschaffen, die door vrijwilligers van ons zijn omgetoverd tot twee kleine kantoortjes, zodat het coördinerende werk niet heel de dag al bukkend in een tent moest gebeuren.
We staan nu in de startblokken om grote verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld het aanbrengen van houten vloeren (lees: pallets) in de tenten, zodat het vocht en de kou niet in de tenten komen.

Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van wat we, mede dankzij jullie gift, konden bewerkstelligen.

Wat nog belangrijker is: door jullie gebed hebben we allen de kracht en gezondheid ontvangen om al het werk te kunnen blijven doen. Daar zijn we heel dankbaar voor!

Jan de Zwart
www.christianrefugeerelief.com

Huis van de toekomst in Malawi

‘Huis van de toekomst’ is een project in Malawi waar we de afgelopen jaren al vaker wat over verteld hebben. Het is een opvanghuis voor straatkinderen. De kinderen hebben een veilige plek, twee keer per dag te eten en de kans om naar school te gaan.

Vorig jaar heeft de diaconie geld gedoneerd en hebben we geld uitgeleend aan het project. Hierdoor konden ze hun eigen centrum bouwen op door hun gekochte grond. Dit loopt erg goed en word netjes afbetaald.

Afgelopen jaar heeft de diaconie weer een mooi bedrag gedoneerd aan dit project. Willard, de directeur van dit project, had vooraf al een mooi plan ingestuurd en dit is nu ook gerealiseerd.

Ze willen zelf inkomsten generen. Ze hebben een boot gemaakt en vier mensen aangenomen die afwisselend per twee gaan vissen. Van de opbrengst van de vis is 20% voor de vissers, 80% gaat naar het project. Dit doen ze zodat ze de vaste kosten zelf kunnen betalen. Deze vaste kosten zijn: personeelskosten, water- en elektriciteitsrekening, schoolgeld en eten voor de jongens. Als dit uiteindelijk allemaal goed loopt, zijn ze niet meer afhankelijk van donaties uit het buitenland.

Voor nu willen ze een deel van het geld opzijzetten voor onverwachte reparaties aan de vissersboot en de netten. Dit is erg belangrijk, want nadat ze zes dagen gevist hadden, lag het al even stil. Er zat een krokodil in het net, dus dat was kapotgegaan. Daarnaast hebben ze i.v.m. corona de eerste inkomsten gebruikt voor het uitbetalen van een risicopremie aan het personeel in het kader van COVID-19. Ze betalen een minimumloon uit omdat ze tot nu toe nog afhankelijk zijn van donaties. Daarmee loop je wel het risico dat je veel wisseling hebt in je personeel, omdat de goede mensen snel een baan kunnen vinden waar ze meer verdienen.

Dit project heeft geen ANBI-status, maar we hebben geregeld contact met dit project via de mail en WhatsApp. Elke maand krijgen we een financieel overzicht opgestuurd van hoe het gegaan is, dus dat maakt voor ons het project betrouwbaar en inzichtelijk.

Hierbij nog wat foto’s. De vissen in de groene emmer waren voor de jongens en het personeel de eerste avond, om te vieren dat het gelukt was! Ook een foto van de boot in aanbouw en een foto dat ze aan het vissen zijn.

Adamfo Ghana

Hieronder een bijdrage van ‘Adamfo Ghana’ een organisatie ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Dit schooljaar startte zoals elk ander. Dat ook Ghana vanaf eind maart met de Covid-19 uitbraak te maken zou krijgen, had niemand voorzien. De crisis heeft grote gevolgen: juist de meeste kwetsbare en armste families zijn het hardst getroffen. Om deze kinderen ´normaal´ op te laten groeien, is nu meer steun nodig dan ooit. Het sluiten van de scholen en de grote problemen die dit heeft opgeleverd, laten zien hoe belangrijk onderwijs is. School biedt niet alleen gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden te leren, maar biedt ook een dak boven het hoofd, een warme maaltijd, een plaats om veilig te zijn en gewoon kind te mogen zijn.

We zijn ontzettend blij dat de middelbare scholen nu weer voorzichtig opengaan. Hoewel het Covid-19 virus nog steeds alom aanwezig is in Ghana, is er een besef dat ´the cure can be worse than the disease´. Sommige maatregelen kosten de Ghanese samenleving zoveel in sociaal kapitaal en simpelweg in mensenlevens, dat ze herzien worden.

Naast de Covid-19-dreiging, worden in december presidentsverkiezingen gehouden in Ghana. Dit zorgt meestal voor een gespannen periode en bij een machtswisseling mogelijk voor nieuwe wijzigingen in het onderwijssysteem. Het is spannend hoe het komende schooljaar zal verlopen. Feit blijft dat we opnieuw alles op alles zetten om vijftig kinderen te ondersteunen om naar de middelbare school te gaan. De studiefinanciering wordt voortgezet voor de kinderen die nu nog op Junior High School/ Senior High School zitten en zij die het jaar over moeten doen. Daarnaast krijgen de JHS-afstudeerders natuurlijk onze steun voor Senior High School, en starten er 12 ‘nieuwelingen’. Tot slot hopen we een aantal Senior High School-afstudeerders, die met erg hoge cijfers hun eindexamens halen, te kunnen ondersteunen om binnen het hoger onderwijs door te studeren. Een groot woord van dank gaat uit naar de medewerkers van SCP in Kumasi. Zij zijn, ook tijdens de lockdown en ook tijdens het hoogtepunt van de Covid-19-crisis, gewoon aan het werk gebleven. Hun vastberadenheid om de kinderen te blijven helpen, was hartverwarmend. Wanneer we hen vroegen om ook aan zichzelf te denken, was het antwoord: ‘Juist nu hebben deze kinderen onze hulp zo hard nodig, thuis blijven zitten is geen optie.

Namens de kinderen in Ghana willen we u ontzettend bedanken voor uw steun en vertrouwen! Dankzij uw donatie was het mogelijk om deze vijftig kinderen van de straat te houden, naar school te laten gaan en te blijven begeleiden – dwars door de Covid-19-crisis heen. Niks doen is geen optie, dus gaan we door

Nieuwsbrief van Upendo Children Centre in Kenya

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om God te danken dat hij ons tot nu toe gespaard heeft.
Het is niet gemakkelijk: het aantal ziektegevallen ten gevolge van het COVID19-virus stijgt elke dag.
In Kenia zijn 13.500 gevallen gemeld en 240 doden.
Het aantal gevallen stijgt snel. De regering doet zijn best om de verspreiding van het virus te controleren, door allerlei maatregelen, zoals een straatverbod van 21.00 uur tot 04.00 uur en tot vorige week, een lockdown in sommige grote steden, zoals Nairobi, Mombassa en Kwale.
De lockdown is nu weer opgeheven, maar alle openbare bijeenkomsten zijn verboden. Scholen en kerken zijn gesloten.

De kinderen zijn gezond en wel, maar de hele dag thuis in Upendo. We doen ons best alle instructies op te volgen en te voorkomen dat de kinderen zich vervelen.
De kinderen moeten zo veel mogelijk een afstand van één meter houden, mondmaskers dragen, en dagelijks heel veel hun handen wassen.

Tussen de maaltijden krijgen de kinderen vers fruit en sap en extra graanproducten om hun weerstand op peil te houden.

Vanaf dat de scholen dicht gingen, hebben we nu elke morgen van 08.00 – 12.00 uur onderwijs voor de kinderen in Upendo georganiseerd, om te voorkomen dat de kinderen een achterstand oplopen.

Om te zorgen dat ze zich niet vervelen, krijgen de kinderen hulp bij groepsactiviteiten, zoals zingen, voetballen en badminton.

De kinderen moeten wel binnen de omheining blijven en de poorten zijn dicht.

Elke zondag houden we samen onze eigen kerkdienst. Zo kunnen de kinderen ook geestelijk blijven groeien.

We willen niet vergeten onze dank uit te spreken voor de vele, soms extra donaties die gedaan worden door o.a. de kerken in Roermond en in Aalten.
We waarderen dit zeer en ervaren dit als een vriendelijk gebaar.

We bidden om Gods rijke zegen voor u allemaal.

Met vriendelijke groeten uit Nyeri, Kenia Jackson Wachira

Stichting Barmuja is ook een project dat ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten. Hieronder volgt een berichtje dat wij recentelijk ontvingen van Ineke Luimes.
Stichting Barmuja heeft in januari van dit jaar een prachtige gift gekregen van PKN Aalten.Eind januari was ik in Ethiopië, zoals u wellicht weet. Ik was in Genda Musa, waar we met een waterproject bezig waren.

Toen ik er was, bleek dat er door allerlei omstandigheden geen water uit de kranen kwam, zoals we natuurlijk wel hadden gehoopt.
Onze contactpersoon is toch doorgegaan met gesprekken bij de plaatselijke overheid, en tot mijn grote verbazing kreeg ik recentelijk bijgevoegde foto’s toegestuurd.
Het is dus toch gelukt om drinkwater bij de mensen van Genda Musa te krijgen.
Ze hoeven nu geen 12 km meer te overbruggen om bij schoon water te komen!
Mede door de gift van PKN Aalten was dit mogelijk.
Mede namens Adane, de contactpersoon, heel veel dank daarvoor!

Stichting Barmuja,

Ineke Luimes

Hieronder volgt een bijdrage van Walter Meekes van Stichting HoPe. Deze bijdrage is eind april aangeleverd, hopelijk is ook in Peru de situatie rond corona inmiddels enigszins verbeterd.

Hulp aan mensen in Peru

Op 21 februari jl. heeft Stichting HoPe een mooie donatie ontvangen van de Protestantse Gemeente Aalten.

Mijn idee was om jullie donatie te besteden aan de naschoolse opvang in de achterstandswijk Villa Maria van de stad Cusco. Dagelijks komen hier 60 tot 70 kinderen, om onder professionele begeleiding hun huiswerk te maken.  Wij noemen het programma gemakshalve ‘de Bibliotheek’.

Het schooljaar 2020 (maart – december) zou op 16 maart van start gaan, maar vanwege de coronacrisis werd in Peru juist op deze dag de noodtoestand afgekondigd, en werd het sociale leven totaal lamgelegd. De reden is duidelijk: Peru beschikte op 16 maart slechts over 100 IC-bedden voor een populatie van 32 miljoen inwoners in een land dat 32 keer groter is dan Nederland. Verder was en is het medisch stelsel in Peru totaal niet voorbereid en ingericht op de opvang van enorme aantallen coronapatiënten. Op dit moment telt Peru 25.300 geregistreerde besmettingen en 700 doden als gevolg van de coronacrisis. Het werkelijk aantallen zal vele malen hoger liggen dan het aantal dat officieel wordt genoemd. De ziekenhuizen liggen ondertussen vol en de crematoria kunnen het aantal overledenen niet meer verwerken.

Wij mogen sinds 16 maart alleen nog voor boodschappen, bank of apotheek de deur uit. Voorlopig is de quarantaine verlengd, maar of de maatregelen daarna versoepeld worden valt te bezien. Er is nog steeds een sterke stijging van het aantal besmettingen en doden.  De onzekerheid is groot. Het ministerie van onderwijs heeft al aangekondigd te overwegen om de scholen dit hele jaar niet open te laten gaan. Het ministerie verzorgt ondertussen virtuele lessen maar de kinderen uit onze programma’s hebben weinig tot geen baat van dit programma, zij hebben eenvoudigweg geen toegang tot deze service. Het ministerie heeft aangekondigd tablets uit te gaan delen, maar ook dan hebben de kinderen in de achterstandswijken en de bergdorpen niet dezelfde mogelijkheden om hun schoolwerk te maken. 

Wij hopen dat we, wanneer de quarantaine versoepeld wordt, van de overheid de mogelijkheid krijgen om de bibliotheek weer te openen. Juist de kinderen uit de achterstandswijken lopen in deze maanden van quarantaine een extra grote achterstand op. HoPe wil dan de service uitbreiden met meer openingsuren, meer computers met internet en met extra leerkrachten. Ook willen we de kinderen in de bibliotheek dagelijks een goede maaltijd geven. De kinderen komen uit arme families. De meeste families in de zone hebben onregelmatig inkomsten. Zeker nu het toerisme in Cusco helemaal stil is komen te liggen hebben duizenden families hun economische basis verloren. Het zal maanden duren voor de economie in een toeristenstad als Cusco weer enigszins op gang komt.

De situatie is echter op dit moment enorm onzeker. Niemand kan voorspellen hoe het sociale leven er over een of twee maanden uitziet.  We moeten dus nog even afwachten wanneer en in welke vorm wij de bibliotheek weer kunnen laten functioneren, de kinderen kunnen bijstaan in hun schoolwerk en hen kunnen voorzien van een goede maaltijd. 

Ik wil de Protestantse Gemeente Aalten in ieder geval heel hartelijk danken voor deze mooie donatie. Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bibliotheek en van de besteding van jullie donatie.
                                       Namens de stichting HoPe,Walter Meekes

Jaarproject diaconie

Op zondag 1 maart is het nieuwe jaarproject van de
diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten gepresenteerd: een 4-tal projecten
van ‘Voor de wereld van morgen’. Dit omdat we sinds kort aangesloten zijn bij
de organisatie ‘Groene Kerken.’ De opbrengst van de eerste collecte die op
genoemde zondag voor het jaarproject is gehouden gaat naar ‘Holanda Green
Solutions’. Dit is een stichting die is opgericht om op lange termijn het
plasticprobleem te verkleinen door een mooi product te maken van het plastic
afval overal ter wereld. Voor verdere info verwijzen we u naar de site: holandagreensolutions.com/nl/De organisatie wil laten zien dat er op verschillende
manieren oplossingen bedacht kunnen worden voor problemen en dat deze ook
gecombineerd kunnen worden.

 De mensen van Holanda Green Solutions willen een beter en
schoner milieu, ze willen minder ziektes, minder armoede, meer banen, minder
plastic in de natuur en voor iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd.

 Door kleine mobiele fabrieken te maken waar dakpannen
gemaakt worden van afvalplastic wordt er waarde aan het plastic gegeven. Wat
eerst in de natuur lag, wordt nu opgeruimd en gebruikt voor iets moois.
Daarnaast krijgt degene die het opruimt er ook wat voor terug.
  Zo ontstaat er ook bewustwording en sociale
impact doordat er wat verdiend kan worden. Het plastic wordt daardoor waardevol
en tegelijkertijd lossen we een aantal problemen op.

Hieronder een paar foto’s van een fabriek in het
buitenland die al in werking is. Naar dit voorbeeld gaat Holanda Green
Solutions ook een fabriek bouwen.