Ik-Mis-Je-Wandeling

troostvol en bemoedigend

Wat bijzonder afgelopen zondag om tijdens de derde  Ik-Mis-Je wandeling elkaar vanuit de hele gemeenschap te ontmoeten – samen te delen wat gemis is – en samen te ervaren wat troost betekent.
Bij de molen Prins van Oranje werden we ontvangen door Hans de Vries die ons met zijn diep bronzen stemgeluid met enkele liederen ontving. We mochten ervaren dat onze dierbaren ‘een steen verlegd‘ hadden. Daarna vertrok de stoet wandelaars naar de muziekkoepel voor het Ambthuis waar het r.k. koor voor ons zong. ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’ was hun afsluiter. Daar sloten we bij aan om bij het ‘melaatsenluikje’ bij de St. Joriskerk stil te staan bij het gemis in de tijd van de coronapandemie. Ook het niet kunnen hebben van contact, geen bezoek, geen troost kunnen bieden aan zieken en eenzamen, niet even een knuffel – ook dat was een ‘ik-mis- je-ervaring.
Toch stonden we ook stil bij de lichtpuntjes die er waren in de coronatijd. Creatieve oplossingen – buiten zingen bij het Ambthuis en de berenjacht van de kinderen. We staken een lichtje aan bij het melaatsenluikje voor het gemis, maar ook uit dankbaarheid voor de lichtjes in de duisternis.
Daarna vervolgden we onze wandeltocht naar de Lourdesgrot. Floris Prins uit groep 6 van ’t Bastion bracht ons in vervoering met een prachtig gedicht, dat beschreef dat degenen die we missen nog heel dicht bij ons zijn. Vervolgens staken we een kaars aan voor degenen die we missen, maar die we niet op de Kloosterhof konden gedenken. Bas Brezet las het gedicht ‘Heimwee met een Glimlach‘ voor: ook als iemand er niet meer is kan je toch samen verder.
Vervolgens gingen we naar de Kloosterhof waar tien jongeren van het Koperblazersensemble Barlo-Bredevoort ons verwelkomden met hun warme klanken. Op de begraafplaats was voor iedereen ruimte en tijd om even bij de plek te zijn waar hun geliefden rusten.
Een mooie troostvolle en bemoedigende wandeling die we gezamenlijk afsloten bij ’t Koppelhuis.
Heel bijzonder weer om te ervaren hoe het is om er met elkaar en voor elkaar te zijn.

De Ik Mis Je Wandeling kwam tot stand door medewerking van Katholiek Kontakt Bredevoort, de Protestantse Gemeente Bredevoort, Basisschool ’t Bastion, Katholiek Kerkkoor, Blazersensemble Barlo-Bredevoort,  Bredevoorts Belang, Kloosters Belang, Haarts Belang, Molen Prins van Oranje, het Ambthuis, ‘t Koppelhuis en GUV-Uitvaartverzorging.

Heimwee met een Glimlach

Wanneer ik nog éénmaal bij je kon zijn
Dan… dan zou ik stil blijven zitten en je vertellen
Wat mijn hart je nog zó graag zeggen wil…
Het zijn geen grote woorden, geen zinnen zonder einde
Ik zou alleen maar heel even graag nog één keer bij je zijn.

Dan nam ik jouw beide handen liefdevol in die van mij
Ik keek dan in jouw ogen, terwijl ik nog één keer zei
Hoeveel ik van je hou, hoeveel ik je vandaag nog mis
Hoe leeg het leven van alledag soms nog voor me is.

Maar ik zou ook naar je stralen… met een glimlach van dankbaarheid
Voor de liefde die we deelden, die ons bindt en nooit verdwijnt
Als ik denk aan jou en dat je bent gegaan, het leven leef ik iedere dag
En denk aan jou, met heimwee in een glimlach.

Henk Ossentjuk

Tekst Bas Brezet – Foto’s Ap te Winkel