IKA-vakantieweken 2023

Namens de diaconieën van de aangesloten Protestantse Gemeenten in de Achterhoek en Liemers organiseert de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek en Liemers) in 2023 drie geheel verzorgde vakantieweken. De reizen gaan naar:

Doorn,  ‘Nieuw Hydepark’  ( max.44 gasten) zaterdag 6 t/m zaterdag 13 mei 2023

Ermelo, ‘Dennenheul’  (max. 28 gasten) zaterdag 15 t/m vrijdag 21 april 2023

Lunteren, ‘Het Bosgoed’ (max 36 gasten) zaterdag 3 t/m 10 juni 2023

Deze vakantieweken zijn bedoeld voor iedereen die niet (meer) in de gelegenheid is zelf een vakantie te regelen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers begeleidt de vakantieweken. Deze groep bestaat onder andere uit gediplomeerde verzorgenden voor eventueel benodigde zorg of begeleiding. Ook gaat er een pastoraal medewerker/voorganger mee.
De hele week is er een gevarieerd activiteitenprogramma. Deelname is vanzelfsprekend vrijblijvend.
De IKA-vakantieweken staan bekend om de gezellige sfeer en de aandacht die er voor de vakantiegangers is. Daarnaast horen we vaak terug dat het als prettig wordt ervaren om met mensen uit de streek onder elkaar te zijn.
U kunt zich aanmelden via uw diaken.

Voor Bredevoort Lidy Hogenkamp, tel. 0543-451911

Voor Aalten Jolanda Wevers telefoon nummer 06 269 28 997

Bij gasten die eerder mee zijn geweest worden eind december de nieuwe aanmeldingsformulieren thuis gebracht.

Ook mensen die geen lid zijn van de aangesloten kerken zijn van harte welkom.

Voor een folder of meer informatie, vraag uw diaken of kijk op onze website: www.ikaachterhoekliemers.nl
Of neem contact op met het secretariaat: telefonisch via 0543 – 46 13 04 of per e-mail via ikapostbus@gmail.com

Nieuw Hydepark Doorn

Dennenheul Ermelo

Het Bosgoed Lunteren