Inloopavonden LHBTIQ+ groepKiek de kerk

Tijdens de voorbereiding van de Pride dienst op 14 mei kwam naar voren, dat we als organisatie een gevolg wilden geven aan deze kerkdienst.
Omdat in Aalten nog niets georganiseerd wordt voor LHBTIQ+ mensen kwamen we op het idee een ongedwongen inloopavond te organiseren.
Niet alleen voor de doelgroep maar ook voor alle mensen die zich verbonden voelen met deze groep.
Er is ruimte voor een goed gesprek.
Nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.
De koffie, thee en fris staan klaar op woensdag 27 september a.s. in het Jongerenhuis Ludgerstraat 66 in Aalten. De inloopavond begint om 19.30 uur.
De volgende datums zijn woensdag 25 oktober en woensdag 29 november. Noteer deze vast in je agenda.
Tot woensdag 27 september, je bent van harte welkom. De deur staat voor jou open.
Rudi, Derek, Marc, Chiem en Elizabeth

PS Voor onze groep zoeken wij nog enkele mensen om mee te gaan doen. Voor info: ruditermaat@pgaalten.nl