Inspiratie & Ontmoeting

PROGRAMMA  VAN JANUARI TOT APRIL 2018

Graag wil de commissie I. & O. u op de hoogte stellen van de plannen voor de tweede helft van het lopende seizoen. Wellicht noteert u vast de data op de kalender zodat u weet welke avonden u vrij moet houden voor de verrassende programmaonderdelen.

Woensdag 14 maart in een van de zalen van Elim. Joop Lubbers, een van onze gemeenteleden, schildert niet alleen, hij voorziet zijn schilderijen ook van mooie en vaak verrassende teksten. Hij komt praten met ons over de combinaties van woord en beeld die zo ontstaan. Natuurlijk mag u hierover uw mening uitspreken. De avond begint ongeveer 15 minuten na de beëindiging van de biddienst voor het gewas. Het exacte aanvangsuur leest u bij de definitieve aankondiging.

Zaterdag 21 april. We stappen weer op de fiets of in de auto voor een bezoek aan een mooie kerk  in de buurt. Ditmaal gaan we naar Dinxperlo en Süderwick, waar we de drie kleine kerkjes zullen bekijken. En natuurlijk is er weer koffie met koek voor de deelnemers.

In de komende nummers van KerkVenster zult u meer informatie lezen over de programma-activiteiten en dan ziet u ook de aanvangstijden en eventuele verdere informatie. Zoals u weet zijn alle activiteiten in principe gratis en ontvangt u twee kopjes koffie en thee. Met enige schroom vragen we toch om bij uw vrije gift na afloop uw bijdrage af te stemmen op de kosten van de avond. Vindt u ca. € 5,00 per avond redelijk? Natuurlijk mag u met collectemunten betalen.

De commissie Inspiratie & Ontmoeting hoopt velen van u te mogen begroeten bij de komende activiteiten.

–        Eerstvolgende activiteit

         INSPIRATIE EN ONTMOETING

De Apocalyps heeft in kerkelijke kringen in de loop der eeuwen geleid tot angst en extase, tot tijden van hoop en van vrees, tot blijde verwachtingen en intense teleurstelling. Ook in onze tijd van oorlogen, aanslagen, natuurrampen en vooral grote onzekerheid zijn er velen die deze verschijnselen duiden en wijzen op de Openbaringen van Johannes: het einde der tijden is nabij!

Ds. Gerhard ter Maat houdt zich al vele jaren met dit verbindende en splijtende onderwerp bezig en graag wil hij er met ons over denken en praten. Zelf zegt hij het zo:

 

Waar: In de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat

–        Artikelen activiteiten

zaterdag 21 april Samen naar Dinxperlo en Süderwick foto St. Michaelskirche in bestand

Zoals  we langzamerhand gewoon zijn,  stappen we voor de laatste bijeenkomst van Inspiratie & Ontmoeting op de fiets of in de auto voor een bezoek aan een mooie kerk in de buurt. Na Bocholt, Zieuwent en Winterswijk  gaan we ditmaal naar Dinxperlo en Süderwick, waar we de drie kleine kerkjes van deze grensplaatsjes zullen bekijken.

De Sankt Michaels kapel in Süderwick werd  in de 17de eeuw  gesticht als onderkomen voor de Rooms-Katholieken in de grensstreek die in eigen land niet naar de kerk konden en mochten. In 1765  werd het kapelletje te klein en vervangen door

het barokke St.Michaëlskerkje dat nu nog wekelijks gebruikt wordt en de moeite van het bezichtigen zeker waard is.

Even verderop vinden we de 19de eeuwse Evangelische kerk van  Süderwick. Deze kerk is ook een bezoekje waard. Hij is deels betaald uit giften van rijke protestanten uit de omgeving, dus uit het Nederlandse gedeelte van de grensstreek.

We eindigen ons mini-kerkenpad in de Dorpskerk van Dinxperlo. Klein maar fijn! De geschiedenis van deze oorspronkelijk Rooms-Katholieke kerk gaat terug tot ca. 1280: de oudste delen zijn nog steeds zichtbaar in het laat gothische gebouw. Het is de moeite waard om dit relatief kleine kerkje dat nog elke week wordt gebruikt, eens rustig van binnen en buiten te bekijken.

Kortom, 21 april kan weer een mooie dag worden voor Inspiratie & Ontmoeting. Zeker wanneer u meefietst of met eigen vervoer naar Dinxperlo/Süderwick komt.

We vertrekken om 9.15 uur bij Elim en hopen omstreeks 10.20 uur op de grens van Dinxperlo en Süderwick te arriveren. De afstand is ca. 14 km. We fietsen niet langs de Dinxperlose straatweg. Het verzamelpunt is de St. Michaelskirche aan de Hellweg/Heelweg aan de Duitse kant, maar in het hart van het dorp.  Daar hopen we degenen te ontmoeten die met eigen (auto)-vervoer gaan.

Natuurlijk gebruiken we ook nog ergens koffie met koek of Kaffee mit Kuche.

Wanneer en waar: zaterdag 21 april om 9.15 met de fiets verzamelen bij Elim, of om 10.20 uur bij de St. Michaelskirche in Süderwick.

We vragen iedereen die aan deze excursie wil deelnemen, zich uiterlijk dinsdag 17 april telefonisch of per e-mail aan te melden bij één van de leden van de commissie I. & O.:

Fop van Wijk: meifovanwijk@kpnmail.nl  tel. 0543 538567

Titia Everts: titiaeverts@gmail.com                  0543 473018

Jan Haring: janharing@kpnplanet.nl                 0543 473876