Jeugd & Jongeren

Sinds de verkoop van Den Angang zijn wij als kerkenraad en jeugdraad al op zoek naar een nieuwe locatie waar onze jongere generatie elkaar kan ontmoeten, activiteiten kan organiseren en hun eigen plek kan vinden.

Na de verkoop van Den Angang had de kerkenraad al besloten dat de opbrengst hiervan gebruikt zou worden voor het jeugdwerk en het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe locatie, die zoveel als mogelijk zou voldoen aan de wensen van iedereen die hier gebruik van zou gaan maken
Wat waren deze wensen van de jeugdraad dan:

Laagdrempelig voor iedere bezoeker, een huiselijke en geborgen sfeer.
Een buitenruimte waar activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Dicht bij of in de buurt van de Zuiderkerk,
Toegankelijk gedurende de hele week, op elk moment van de dag.
Internet-aansluiting.
Mogelijkheid tot het bereiden van maaltijden.
Eigen toiletvoorziening.
Kantoor/werkplek voor de jongeren werker/ predikant.

Er zijn verschillende mogelijkheden en ideeën de revue gepasseerd.
Het plaatsen van een voormalig scouting gebouw aan de achterzijde van de Zuiderkerk.
Het aanbouwen van een ruimte aan de achterzijde van de Zuiderkerk.
Het uitbreiden van de centrale hal van de Zuiderkerk.
Alle mogelijkheden zijn bekeken en onderzocht, maar leverden niet het gewenste resultaat op, of waren financieel of vergunningstechnisch niet haalbaar.

Toen Folkert de Jong met zijn gezin ging verhuizen naar de nieuwe pastorie, kwam de Jeugdraad met het verzoek om Ludgerstraat 66 (voormalige kosterswoning) in gebruik te nemen als hun ontmoetingsruimte.
Deze woning voldeed aan al hun eisen.

De vraag is voorgelegd aan de kerkrentmeesters, de kleine en de grote kerkenraad en onderbouwd met een plan voor inrichting, gebruik, en ideeën voor de toekomst.
Ook financieel is het plan onderbouwd en valt dit ruim binnen het beschikbare gestelde  budget.
Er zal een kleine verbouwing plaats vinden, er zal wat nieuw ingericht worden en meubilair worden aangeschaft. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 5.000,-.

Ook is er contact gezocht met de Gemeente Aalten en is er een tijdelijke gebruiksplan-wijziging aangevraagd voor de komende tien jaar.
Vanzelfsprekend kunnen wij deze wijziging op elk moment weer opheffen zodat de woonbestemming blijft gegarandeerd.
Deze aanvraag is beoordeeld door de grote kerkenraad en met grote meerderheid  aangenomen zodat wij binnenkort kunnen starten met de werkzaamheden.

De jeugdraad zal u op de hoogte houden van hun vorderingen.

Namens de kerkenraad,                       Henri van Eerden, voorzitter jeugdraad                 
                                                                 Gerard Helmink,  voorzitter kerkenraad

Pinksterfeest

Zondag 31 mei is het eerste pinksterdag. De meeste mensen weten vaak nog wel dat het een christelijk feest is, maar wat er gevierd wordt?… de uitstorting van de Heilige Geest…klinkt nogal vaag…toch?
Van het pinksterverhaal herinner ik me vooral de plaatjes uit de kinderbijbel: de enorme windvlaag en discipelen met vlammetjes boven hun hoofd. Dat sprak altijd erg tot mijn verbeelding.
Of het verhaal letterlijk zo gebeurd is weet ik niet, maar ik denk wel dat de schrijver van het verhaal (Lucas) er bewust voor heeft gekozen om het verhaal zó te vertellen. Met die wind en dat vuur.
In de Bijbel is Ruach het woord voor zowel wind als voor adem, als voor de Heilige Geest.
Het Engelse woord voor Geest is Spirit: als iemand enthousiast is dan zeggen mensen vaak: That’s the spirit! Het woord spirit vind je ook terug in het woord ‘inspiratie’. Inspiratie is letterlijk ‘inademing’.
Wind, adem, Heilige Geest, inspiratie, het heeft dus alles met elkaar te maken. Er zijn dan ook veel overeenkomsten:
De wind kun je niet zien, toch voel je dat hij er is. Om je heen, maar ook binnenin je, we kunnen zelfs niet zonder. Probeer je adem maar eens in te houden… dat hou je misschien even vol, maar dan heb je toch echt weer lucht nodig… Gelukkig is er meer dan genoeg van en raakt het nooit op. Dat geldt ook voor inspiratie of de Heilige Geest.
De wind zet dingen in beweging, zorgt voor vernieuwing (even een frisse wind erdoor), de wind heeft kracht. Dat geld ook voor de Heilige Geest of voor inspiratie: het zet mensen in beweging, je krijgt nieuwe ideeën en het geeft je de kracht om door te gaan.
En dat vuur dan? Vuur is een teken van enthousiasme: iemand kan vol vuur praten of vurig zijn, in vuur en vlam staan. Vuur is aanstekelijk: letterlijk (met vuur steek je dingen aan) en figuurlijk: iets gaat als een lopend vuurtje rond. Vuur verwarmt je en geeft licht. Allemaal eigenschappen van vuur, maar ook van de Heilige Geest.
Wind en vuur als teken van de Heilige Geest.
Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest bij de mensen kwam wonen. De Heilige Geest helpt, maar geeft ook speciale talenten aan mensen.
1 Korintiërs 12: 7
‘Allemaal hebben wij de kracht van de Heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen.’
De Heilige Geest van God wil ons allemaal iets geven wat wij mogen gebruiken om anderen te helpen of de wereld mooier te maken. Wat zijn jouw talenten of mooie eigenschappen?
Bedenk er maar eens een paar voor jezelf en voor anderen.
Deze mooie gaven mag je schrijven op een vlieger of op de staart van een vlieger. Zo kun je als het ware jouw gaven, door de kracht van de wind, laten ‘opstijgen’ in deze wereld.
Klik hier hoe je die vlieger kunt maken.  Veel plezier!

VIERKANTJES HAKEN: ZO DOE JE DAT

Granny squares zijn van die gehaakte vierkantjes, waarmee je vervolgens een heel dekentje in elkaar zet. Met dit stappenplan heb je binnen een avondje de basis onder de knie. (Uitleg over de verschillende steken vind je hier: https://www.flowmagazine.nl/lezen/diy/leren-haken-met-zes-steken.html) Dus ook geschikt voor beginners!

Dit heb je nodig:
✻ haaknaald 4 en wol die daar bij hoort
✻ schaar
✻ wolnaald met stompe punt

Gebruikte steken:
✻ losse
✻ halve vaste
✻ stokje

Hallo jongens en meiden,

En toen mochten we ineens niet meer bij elkaar komen…best vreemd! Hoe gaat het nu met jullie? Is het allemaal nog een beetje vol te houden?

De laatste keer dat we met de basiscatechesegroepen bij elkaar waren hebben we het verhaal van Jezus die op het water liep gelezen. Daar moest ik de laatste tijd nog vaak aan denken. Want we hadden het er toen over dat het in je leven ook kan stormen. En dat we dat dan niet letterlijk bedoelen, maar dat dat betekent dat er moeilijkheden zijn in je leven. We hadden toen nog niet kunnen bedenken dat we nu in zo’n ‘storm’ zouden zitten, want de coronacrisis kan ook voelen als een storm. Alles is nu anders dan anders en misschien maak je je wel zorgen. Hoe lang duurt dit nog en komt het allemaal wel weer goed?

Maar we hebben het er ook over gehad dat dat verhaal een verhaal is over vertrouwen. Wanneer Petrus ziet dat het Jezus is die over het water aan komt lopen dan stapt hij vol vertrouwen uit de boot. Maar als de wind wat te hard gaat waaien, blijkt het vertrouwen van Petrus minder groot dan hij dacht. Hij wordt bang voor het water (de moeilijkheden) en hij gaat bijna kopje onder. Gelukkig steekt Jezus hem Zijn hand toe.

We hebben toen een spel gedaan waarbij je elkaar moest vertrouwen. We ontdekten dat het soms lastig is om te vertrouwen en dat het dan fijn is om iemands hand vast te houden. Dat geeft steun. En we bespraken met elkaar dat je ook steun kunt hebben aan je geloof. Dat je erop mag vertrouwen dat God altijd bij je is. Hoe groot de storm in je leven ook is.

In het jongerenwerk is nu alles anders, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd. In tegendeel zou ik bijna zeggen!! Elke week is er kindernevendienst bij de onlinediensten. De verhalen, werkjes en spelletjes zijn te vinden op www.kerkvenster.nl  onder het kopje ‘kindernevendienst’. Het is leuk om te zien dat jullie hiermee thuis druk bezig zijn. De foto’s van Palmpasen, die jullie me toestuurden, wil ik hier graag delen. (foto’s)

Samen met de jongeren en leiding van de it’s4u2 en de catechese hebben we een filmpje (of eigenlijk twee filmpjes 😉) gemaakt ter bemoediging voor iedereen die het nodig heeft. Dit filmpje is te zien op www.kerkvenster.nl onder het kopje ‘bemoediging’.

Eén van de catechesegroepen heeft aangegeven elkaar graag te blijven ontmoeten en zo ontstond onze eerste catechese via beeldbellen. Compleet met kaarsengebed, Bijbelverhaal, creatieve verwerking en zegenlied.

Verder houden we contact met elkaar via de telefoon of de app.

Ik begon dit stukje met de basiscatechese. En ik wil dit stukje er ook mee afsluiten. We waren van plan om nog één keer in Elim bij elkaar te komen, maar helaas gaat dat niet lukken. Daarom heb ik voor jullie een spel gemaakt die gaat over ‘lopen op het water’. Als het goed is hebben jullie dat in de brievenbus gehad, verpakt in een zwemtasje. Een zwemtasje?? Ja, want we hadden bedacht dat een catecheseprogramma over waterverhalen in de Bijbel afgesloten moest worden met een ‘zwemfeestje’. Dat zwemfeestje houden jullie te goed! Vandaar die zwemtas die je zelf nog moet versieren.  Wanneer we weer mogen zwemmen, dan maken we een nieuwe afspraak voor de afsluiting en dan zal ik jullie zwemtassen kunnen bewonderen.

Jongens, meiden, het allerbeste toegewenst en hopelijk heel gauw tot ziens!

Groetjes,                                                                        

                                                                                                   Heidi Ebbers

 

Vergeet niet om hoop te houden

Geef het licht

Klik op de afbeelding om het filmpje af te spelen/ dubbelklik voor een vergroting.