Jeugd & Jongeren

Vrijheid lijkt zo normaal…

Iedere dag weer kunnen we in Nederland, natuurlijk wel binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Maar onze keuzes staan niet los van de wereld waarin we leven. Wat we doen en laten en ergens van vinden heeft invloed op de wereld en de mensen om ons heen.

Het is belangrijk om hier kritisch over na te blijven denken en om onze vrijheid niet zomaar als iets vanzelfsprekends te gaan zien.

Het stellen van kritische vragen helpt ons om na te denken over wat vrijheid nu eigenlijk betekent. Zijn er grenzen aan de vrijheid die we hebben? Kunnen we echt álles maar zeggen wat we denken? Onze vrijheid brengt toch ook verantwoordelijkheden met zich mee? Want wat doet ónze vrijheid van meningsuiting met de vrijheid van de ander? Verplaatsen we ons nog wel genoeg in de ander? We hebben vaak al snel een mening over iets of iemand, maar wat als je je wat meer verdiept in het verhaal van die ander?

Tijdens de catechese hebben we daarom naar de indrukwekkende documentaire ‘Sinan zoekt de klas van Elias’ gekeken. En bij het zien en horen van het verhaal van Elias besef je dat vrijheid níet zo normaal is als dat het voor ons vaak lijkt! Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.

(Heb je de documentaire over de klas van Elias niet gezien? Je kunt het nog terugkijken via https://www.npostart.nl/sinan-zoekt-de-klas-van-elias/25-03-2019/BV_101392585)

De kerk

 Kerken kunnen er heel verschillend uitzien. In onze eigen gemeente hebben we al drie kerkgebouwen die er allemaal heel anders uitzien: de Oosterkerk, de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk.

Maar er zijn ook veel overeenkomsten. Want iedere kerk is een plaats waar mensen bij elkaar komen om over God te horen, om na te denken, te bidden en te zingen. Er zijn dus veel dingen die je in alle drie de kerken tegenkomt, ook al zien ze er misschien anders uit. Weet jij welke dat zijn? (Misschien kunnen onderstaande aanwijzingen je helpen om het goede antwoord te vinden)

 

 

 

 

1.    Op zondag zitten alle mensen daar. Ze zingen, luisteren en bidden met elkaar.

           Dat is de ……..

2.    Dit is waar de dominee nog even wat opzoekt en zich verkleedt of met anderen overlegt wat hij/zij anders vergeet.

            Dat is de ………..

3.    Dit voorwerp geeft warmte en licht, en staat vooraan in de kerkzaal, goed in het zicht.   

           Dat is de ………

 

4.    Hoor wij luiden blij: bim bam bom voor jou en mij. Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom, de kerk gaat aan!

Dat zijn de …….

 

5.    Vanaf deze plaats kan de dominee preken. Iedereen ziet hem/haar en hoort hem/haar spreken! 

Dat is de ……….

 

6.    De melodie van liedjes wordt gespeeld op dit instrument. Zodat we ze kunnen meezingen, dan klinken ze bekend.

Dat is het …..

 

7.    Ik sta in de kerkzaal vooraan. Misschien zie je dingen van betekenis op mij staan?

Dat is de ……….. …..

 

8.    Spitter spetter spater, als we dopen zit hierin water.

Dat is het ……..

 

9.    Hier ga je tijdens de kerkdienst heen, en knutsel of praat je met de kinderen alleen.

Dat is de ……………. …..

 

 Wil je weten of je alle antwoorden goed hebt? Kom dan naar de startzondag op 23 september in de Zuiderkerk. We hebben namelijk een prachtig kwartetspel gemaakt (dat je zelf mag uitknippen) om te ontdekken wat er in de kerk allemaal gebeurt. Alle kinderen krijgen op de startzondag zo’n mooi kwartetspel! (Daarna zal het spel ook via de webshop te bestellen zijn)

 Dus tot ziens op de startzondag!