Jeugd & Jongeren

Eerste bijeenkomst Hello World en Explorer PG Bredevoort
Zondagmorgen 14 oktober hadden we onze eerste bijeenkomst van Hello World en Explore. Twaalf kinderen mochten we ontvangen in het Koppelhuis, waar Frits Laarman was uitgenodigd om te vertellen over zijn beroep. Frits is archeo-zoöloog en onderzoekt botten van dieren die opgegraven worden. De kinderen hebben eerst een bot van een kaak uitgekozen, waar ze de tanden en kiezen ingetekend hebben. Frits legt ons uit hoe we kunnen zien hoe oud een dier is, en hoe we dat aan tanden en kiezen af kunnen leiden. Daarna volgt een korte pauze waarna Frits ons meeneemt in de Bredevoortse geschiedenis van de kruittorenramp. Ook onze St. Joriskerk is daardoor getroffen. Als afsluiting nemen we dan ook een kijkje bij de grafzerken in de kerk. Frits bedankt voor de fijne ochtend. Het was in alle opzichten erg leerzaam. Ondertussen is deze groep kinderen hard bezig voor de kerstmarkt!

Advent in de kindernevendienst.

Dit jaar lezen we in de adventstijd, tijdens de kindernevendienst verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze kondigen Gods nieuwe toekomst aan.

Er komt een nieuwe leider

zondag 2 december 2018

 

Op deze zondag staat Micha 5:1-4 centraal: God vertelt dat er een bijzondere leider geboren zal worden in de plaats Bethlehem.

 

 

Oplossing rebus KerkVenster

De oplossing is:

Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal waar je heen gaat. 

Genesis  28:15

 

 

De kerk

 Kerken kunnen er heel verschillend uitzien. In onze eigen gemeente hebben we al drie kerkgebouwen die er allemaal heel anders uitzien: de Oosterkerk, de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk.

Maar er zijn ook veel overeenkomsten. Want iedere kerk is een plaats waar mensen bij elkaar komen om over God te horen, om na te denken, te bidden en te zingen. Er zijn dus veel dingen die je in alle drie de kerken tegenkomt, ook al zien ze er misschien anders uit. Weet jij welke dat zijn? (Misschien kunnen onderstaande aanwijzingen je helpen om het goede antwoord te vinden)

 

 

 

 

1.    Op zondag zitten alle mensen daar. Ze zingen, luisteren en bidden met elkaar.

           Dat is de ……..

2.    Dit is waar de dominee nog even wat opzoekt en zich verkleedt of met anderen overlegt wat hij/zij anders vergeet.

            Dat is de ………..

3.    Dit voorwerp geeft warmte en licht, en staat vooraan in de kerkzaal, goed in het zicht.   

           Dat is de ………

 

4.    Hoor wij luiden blij: bim bam bom voor jou en mij. Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom, de kerk gaat aan!

Dat zijn de …….

 

5.    Vanaf deze plaats kan de dominee preken. Iedereen ziet hem/haar en hoort hem/haar spreken! 

Dat is de ……….

 

6.    De melodie van liedjes wordt gespeeld op dit instrument. Zodat we ze kunnen meezingen, dan klinken ze bekend.

Dat is het …..

 

7.    Ik sta in de kerkzaal vooraan. Misschien zie je dingen van betekenis op mij staan?

Dat is de ……….. …..

 

8.    Spitter spetter spater, als we dopen zit hierin water.

Dat is het ……..

 

9.    Hier ga je tijdens de kerkdienst heen, en knutsel of praat je met de kinderen alleen.

Dat is de ……………. …..

 

 Wil je weten of je alle antwoorden goed hebt? Kom dan naar de startzondag op 23 september in de Zuiderkerk. We hebben namelijk een prachtig kwartetspel gemaakt (dat je zelf mag uitknippen) om te ontdekken wat er in de kerk allemaal gebeurt. Alle kinderen krijgen op de startzondag zo’n mooi kwartetspel! (Daarna zal het spel ook via de webshop te bestellen zijn)

 Dus tot ziens op de startzondag!