Kansarme kinderen in Malawi

Deel II:

Het brengen van plezier in het leven van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen is ook een belangrijk punt waar we mee bezig zijn. We hebben speeltoestellen geplaatst bij de school voor blinden, slechtzienden en albino’s in Ekwendeni. Er zijn kippen aangeschaft en er is een moestuin gemaakt zodat de school zichzelf kan voorzien.

Door de aanschaf van zonnepanelen en een dikke kabel, is de oude waterbron van de blindenschool gerenoveerd. Uitgevoerd in samenwerking met een Nederlander die in Malawi woont. Belangrijk is ook dat de mensen zelf worden betrokken bij de aanleg.

In februari 2019 hebben we een zandbak gebouwd bij de blinden- en slechtziendenschool. Deze zandbak met dak, is een mooie plek waar de kinderen kunnen zitten en spelen. Het geeft ze afleiding en ze kunnen met hun handen bezig zijn. Goed voor hun ontwikkeling.
Het dak is speciaal voor de albino’s. Ze kunnen hier in de schaduw spelen. Albino’s kunnen slecht tegen de zon vanwege hun lichte huid met weinig pigment.

Ook hebben we een basisschool in Ekwendeni kunnen helpen. Deze basisschool biedt, in samenwerking met de stichting ‘God cares’ , onderwijs aan weeskinderen en kinderen uit de armste gezinnen. Tegen lage kosten wordt goed onderwijs gegeven. Deze school maakt het mogelijk dat kansarme kinderen onderwijs krijgen in het Engels en niet alleen in Tumbuka (gebiedstaal). Door basisonderwijs in het Engels, wordt het voor de kinderen mogelijk om na de basisschool naar vervolgonderwijs te gaan. Hiermee doorbreekt de school de vicieuze cirkel van armoe en lage opleiding!
Kansarme kinderen krijgen kansen en een goed toekomstperspectief.
Met de opbrengst van het benefietconcert (27-10-2018) van het Aaltens en Apeldoorns Christelijk Mannenkoor is deze school begin 2019 afgebouwd. In april ’19 heb ik de school bezocht en het resultaat met eigen ogen kunnen zien. Honderden kinderen krijgen hiermee in de komende jaren toegang tot onderwijs wat hun kansarme positie omzet naar een kansrijke toekomst!!
Kansarme kinderen in Malawi kunnen onze hulp als opstap naar een beter bestaan heel goed gebruiken, zodat ze later op eigen kracht verder kunnen.Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen wel iemand. (Gandhi)

Hermen Ligterink

In Kerkvenster van 10 maart 2017 stond een artikel waarin werd beschreven hoe ik (Hermen Ligterink) via mijn werk bij Vitens, terecht kwam bij een waterleidingbedrijf in Mzuzu in het noorden van Malawi en hoe ik in aanraking kwam met de kansarmen in de samenleving en daardoor geraakt werd. Sinds 2014 ben ik 10 keer in Malawi geweest.
Dit artikel geeft een overzicht en geeft aan wat we hebben kunnen doen om kansarme kinderen in Malawi een beter toekomstperspectief te geven.

Malawi is een land waarin veel mensen in arme omstandigheden en kwetsbare situaties leven.

In de weekenden er op uit, ook naar de ‘binnenkant’ van de samenleving

Bijvoorbeeld: SOS-kinderdorp. Prima instelling die weeskinderen en verschopten opvangt en laat opgroeien in veilige omstandigheden.

Vaak letterlijk het verschil tussen leven en dood voor deze kinderen.

Maar onder deze laag van de bevolking zit nóg een laag:
Een laag die niet eens bij hulpverleners terecht komt.

Weeskinderen, straatkinderen, één ouder gezinnen, gehandicapten, blinden, slechtzienden en albino’s.
Trieste omstandigheden.

Je ervaart het pas écht, als je er letterlijk tussen staat

Via, via, kwam ik in contact met Agnes Mughogho.
Zij leidt een kleine stichting: “God Cares”.

Met de stichting ‘God Cares’ werk ik samen, in je eentje lukt het niet.

‘God Cares’ (GC) zorgt voor de kwetsbaren in de Malawiaanse samenleving, zoals: Weeskinderen, gehandicapten, één ouder gezinnen, straatkinderen, misbruikte meisjes en vrouwen.  GC biedt opvang, scholing, werk en micro-krediet

De aanpak is als volgt:
GC geeft bestedingsdoelen aan en maakt begrotingen.
We bespreken de begrotingen en maken een plan van aanpak.
Ik probeer de financiële middelen te vinden om de doelen te verwezenlijken.
Twee keer per jaar kom ik in Malawi en zie met eigen ogen wat er is gedaan. Rechtstreekse hulp waarbij elke euro terecht komt bij de hulpbehoeftigen.

Met donaties van de Diaconie van de PG Aalten, maar ook met vele giften van allerlei belangstellenden die graag een steentje bijdragen is de afgelopen jaren al van alles gedaan om kansarme kinderen te steunen.

Het doorbreken van de cirkel van armoe is erg belangrijk. Onderwijs is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Het brengen van plezier in het leven van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen is ook een belangrijk punt waar we mee bezig zijn.

Zo hebben we inmiddels al honderden kinderen kunnen voorzien van schooluniformen. Voor nog geen € 10,00  per kind heb je een uniform (plaatselijk gefabriceerd), schriften en pennen!

Als ouders de uniformen niet kunnen betalen, moeten de kinderen van school. Dat is funest voor hun toekomst daarom is het verstrekken van uniformen van groot belang.

 

 

 

We hebben speeltoestellen geplaatst bij de school voor blinden, slechtzienden en albino’s in Ekwendeni. Er zijn kippen aangeschaft en er is een moestuin gemaakt zodat de school zichzelf kan voorzien.

Door de aanschaf van zonnepanelen en een dikke kabel, is de oude waterbron van de blindenschool gerenoveerd.
Uitgevoerd in samenwerking met een Nederlander die in Malawi woont
Belangrijk is ook dat de mensen zelf worden betrokken bij de aanleg!

In februari 2019 hebben we een zandbak gebouwd bij de blinden en slechtziendenschool.
Deze zandbak met dak, is een mooie plek waar de kinderen kunnen zitten en spelen. Het geeft ze afleiding en ze kunnen met hun handen bezig zijn. Goed voor hun ontwikkeling.
Het dak is speciaal voor de albino’s. Ze kunnen hier in de schaduw spelen. Albino’s kunnen slecht tegen de zon vanwege hun lichte huid met weinig pigment.

Ook hebben we een basisschool in Ekwendeni kunnen helpen. Deze basisschool biedt, in samenwerking met de stichting ‘God Cares’, onderwijs aan weeskinderen en kinderen uit de armste gezinnen.
Tegen lage kosten wordt goed onderwijs gegeven. Deze school maakt het mogelijk dat kansarme kinderen onderwijs krijgen in het Engels en niet alleen in Tumbuka (gebiedstaal). Door basisonderwijs in het Engels, wordt het voor de kinderen mogelijk om na de basisschool naar vervolgonderwijs te gaan!
Hiermee doorbreekt de school de vicieuze cirkel van armoe en lage opleiding!
Kansarme kinderen krijgen kansen en een goed toekomstperspectief.

 

Met de opbrengst van het benefietconcert (27-10-2018) van het Aaltens en Apeldoorns Christelijk Mannenkoor is deze school begin 2019 afgebouwd. In april ‘19 heb ik de school bezocht en het resultaat met eigen ogen kunnen zien.
Honderden kinderen krijgen hiermee in de komende jaren toegang tot onderwijs wat hun kansarme positie omzet naar een kansrijke toekomst!!

Kansarme kinderen in Malawi kunnen onze hulp als opstap naar een beter bestaan heel goed gebruiken, zodat ze later op eigen kracht verder kunnen.

Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen wel iemand. (Gandhi)

Hermen Ligterink   Nijhofsweg 1   Barlo
06-53762278   h.ligterink@gmail.com