Kerkbalans 2019

Het landelijke thema voor de Actie Kerkbalans 2019  was net als vorig jaar: Geef voor je kerk.

Ook  in Bredevoort zijn in de laatste twee weken van januari brieven voor deze actie bezorgd bij bijna vijfhonderd leden van onze kerk van 18 jaar en ouder. Gelijktijdig werd er ook een bijdrage gevraagd voor de paascollecte en de Solidariteitskas.

Medio februari was er door 377 leden een bedrag toegezegd van € 63.884 voor Kerkbalans. De toezeggingen voor de paascollecte en de Solidariteitskas waren respectievelijk € 3.312 en € 3.630.

Daarmee hebben we in totaal € 70.826 aan toezeggingen binnen gekregen. Dat is ruim € 1.150 minder dan in 2018, maar toch meer dan het voor 2019 begrote bedrag van € 70.000.

We zijn dan ook blij met het resultaat. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, en aan alle mensen die aan deze actie hebben meegeholpen en zich ervoor hebben ingezet.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Wim ter Maat