Kerkdienst in crisistijd

Gedurende de tijd dat de erediensten in Aalten en Bredevoort vervallen zijn, zullen er wel onlinediensten worden uitgezonden . Voorgangers zijn de ons bekende dominees en pastoraal werkers uit Aalten en Bredevoort.
De diensten worden om praktische redenen steeds uitgezonden vanuit de Oude Helenakerk of de Oosterkerk te Aalten. Indien aangeleverd zal ook de orde van dienst op de website vermeld worden.

zondag 5 juli 9.30 uur digitale morgendienst Oosterkerk 
Voorganger: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
Klik hier voor de liturgie

 

Kerktelefoon PG Bredevoort

 Hoewel diensten tegenwoordig heel vooruitstrevend gestreamd worden vanuit Aalten, kunnen ze ook nog steeds beluisterd worden met de kerktelefoon. Dat is eenvoudiger te bedienen en er is geen computer voor nodig. Er zijn er in onze gemeente nog een aantal over om te gebruiken. Wilt u, nu u voorlopig nog niet naar de kerk kunt komen, er een gratis lenen en bent u lid van de gemeente Bredevoort, belt u dan met Henk Luimes, tel. 0543-471154.

Biertje

Onze Vader

Stiltemomenten gestopt

Vanaf half maart was op maandag-, woensdag- en vrijdagavond de Oude Helenakerk geopend voor een moment van gebed, stilte en bezinning en/of om een kaarsje te brandje. We merken echter al een aantal weken dat er geen (of zeer weinig) mensen meer komen. Daarom hebben we besloten om te stoppen met deze openstelling.

Kerkenraad Aalten

Verbazing over het aantal kijkers en luisteraars

Vanaf zondag 22 maart j.l.  kan er geen kerkdienst meer bezocht worden in Aalten, Bredevoort en in geheel Nederland niet. Vanaf die zondag wordt er voor de Protestantse Gemeentes van Aalten en Bredevoort een gezamenlijke kerkdienst uitgezonden via Kerkbeeld en Kerkradio. De redactie van KerkVenster was heel benieuwd hoeveel mensen daar nu gebruik van maken. Het mooie van digitaal is onder andere, dat alles in cijfers beschikbaar is.

Alles, nou ja bijna alles, is opvraagbaar. Dus hebben we Leo Postma, onze websitebeheerder, gevraagd om een overzicht op te vragen bij kerkdienstgemist.nl, de organisatie die de streaming van kerkdiensten voor de PG Aalten verzorgt. De PG Bredevoort kent nog geen online uitzending van kerkdiensten maar is daar wel bezig met een onderzoek om dit op te starten.                        Daarnaast is er kerkradio of kerktelefoon zoals men dat vaak nog noemt. Dit is een kastje waarmee diverse kerkdiensten in de directe  omgeving beluisterd kunnen worden. Het aantal officiële aansluitingen in de PG Aalten is 235 woningen en bij de PG Bredevoort 18 stuks Daarnaast zijn de kastjes voor kerkradio vrij te koop. Het is bekend dat een aantal gemeenteleden dit gedaan heeft maar de hoeveelheid is niet bekend.

Wat zijn nu de kijk en/of luistercijfers

                                 Datum           Tijd                Aantal                       Aantal

                                                                             rechtstreeks             opname

Zuiderkerk               25 december 10.00 uur       107                              264      

                                  12 januari      10.00 uur       159                              955 

                                  24 januari     19.00 uur         23                              230

                                  02 februari     10.00 uur       124                              167

                                  09 februari     10.00 uur         88                              152

                                 23 februari     10.00 uur       141                              geen opname

                                   1 maart        10.00 uur           0                              430  losse  opname

Oosterkerk              11 maart        19.00 uur         75                              geen opname

1e onelinedienst       22 maart        09.30 uur       649                              635

                                   05 april          09.30 uur       604                              361

Oude Helenakerk    16 februari     19.00 uur         93                              143

                                   01 maart        09.30 uur       225                              geen opname  

                                   01 maart        19.00 uur         72                              272

2e onlinedienst         29 maart        09.30 uur       602                              467 

Witte Donderdag      09 april          19.30 uur       174                              geen opname

Goede Vrijdag          10 april          19.30 uur       346                              geen opname

Stille Zaterdag          11 april           19.30 uur       191                              geen opname    

1e Paasdag              12 april          09.30 uur      666                               256

Ds. Folkert de Jong kijkt verbaast op zijn facebookpagina naar het aantal bezoekers dat naar de onlinediensten kijkt. Hij stelt: op een normale zondag zitten er zo’n 400 mensen in de beide diensten en als het heel druk is misschien 500. Nu trok de livestream ineens tussen de 500 en 700 honderd kijkers die rechtstreeks keken en na iedere dienst keken nog eens tussen de 361 en de 467 bezoekers. En dan te bedenken dat achter iedere klik vaak meer dan één kijker schuilt, van een echtpaar tot een compleet gezin op de bank.

Folkert toonde zijn verbazing op een gesloten facebookgroep, waarbij zo’n 2000 predikanten van diverse kerkgenootschappen zijn aangesloten. Vijftig predikanten zeiden dat ze het herkennen. En er zat niemand tussen die het beeld corrigeerde of zei dat het bij hem of haar anders is.

Folkert durft dan ook rustig te spreken van een verdubbeling. ‘Normaal zijn er naast kerkgangers ook zo’n 250 mensen die de dienst later terugkijken. Gemiddeld  komt Folkert dan op zo’n 800 kijkers met en uitschieter tot over de 1000 kliks. Gemiddeld twee mensen die kijken per klik en je zit minimaal op 1600 kijkers.

Daar komt bij dat er minimaal 300 aansluitingen zijn van de kerkradio (kerktelefoon)  en je zit op ruim 2000 luisteraars.

Nu is Folkert niet direct in een juichstemming. Ook zijn collega’s op facebook blijven er redelijk nuchter onder. Misschien nemen mensen uit nieuwsgierigheid een kijkje bij de onlinediensten, misschien vervelen mensen zich tijdens deze ‘lockdown’ en misschien zappen ze tussendoor wel weg en zorgen ze bij terugkeer voor een nieuwe view.

Maar toch, het is verbluffend hoeveel bezoekers er zijn bij de online diensten, het is ook geen hype, mensen blijven trouw de diensten volgen en dat in grote getale.

Behoefte

Zou de grote belangstelling kunnen komen doordat mensen meer behoefte hebben aan troost, aan zingeving? Dat ze misschien de vraag stellen wat God met deze crisis te maken heeft? Folkert schat in dat er met name ook mensen kijken die wel iets met de kerk hebben of hebben gehad en nu weer eens een kijkje nemen.

Ook landelijk is het bezoek aan deze diensten zeer hoog, onder andere de dienst die wordt georganiseerd door de landelijke PKN in samenwerking met de EO. Het aantal bezoekers is nog onbekend maar ook dat zullen er vele zijn.

Feit is dat de onlinediensten aanslaan. Er wordt ook veel werk van gemaakt, elke dienst heeft wel een bijzonder karakter en dat spreekt blijkbaar veel mensen aan, want de bezoekcijfers blijven onverminderd hoog en dat had niemand verwacht.

U mag als kijker of luisteraar reageren hoe u de diensten ervaart of wat u beweegt om juist deze onlinediensten te bezoeken. Reacties plaatsen we graag in KerkVenster maar u mag ook aangeven dat u dat niet wenst.

Stuur uw reacties naar: coordinator@kerkvenster.nl  U mag natuurlijk ook reageren naar uw (wijk)predikant of andere contactpersoon binnen uw kerk.

U kunt voorlopig elke zondag de onlinedienst bezoeken via het adres: www.kerkbeeldaalten.nl  Ook kunt u de dienst na die tijd volgen op datzelfde websiteadres maar dan in het archief van de desbetreffende kerk.