Kerkdiensten in januari 2021

Kerkdiensten Aalten

Zuiderkerk
Zondag 24 januari 2021 
10.00 uur: Mw. Heidi Ebbers
 Liturgie

 Kerkdiensten Bredevoort

St. Joriskerk op de Markt
Zondag
24 januari 2021
10.00 uur: ds. F. van Keulen, Winterswijk

Liturgie

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort

In Aalten en Bredevoort is de morgendienst tot en met 28 februari a.s. niet toegankelijk voor gemeenteleden.
Zie hiervoor het speciale bericht op deze pagina.
De diensten kunt u online blijven volgen via KerkBeeld of kerkradio via de website van KerkVenster: www.kerkvenster.nl of rechtstreeks: www.kerkbeeldaalten.nl
De diensten kunt u ook achteraf bekijken in het archief van de desbetreffende kerk op kerkbeeld, tot acht dagen na de live uitzending.

Het coronavirus raakt ons allen opnieuw
Sinds afgelopen maandag 14 december is er veel veranderd in Nederland. We zagen het met zijn allen al wel een beetje aankomen: de cijfers stegen in de afgelopen weken weer dramatisch. Strengere maatregelen werden noodzakelijk. Het hele land krijgt opnieuw te maken met beperkingen die velen van ons zullen raken. Juist in deze tijd waar mensen elkaar willen ontmoeten en samen willen zijn, is dat niet meer mogelijk. We zullen met ons allen onze schouders eronder moeten zetten, om het virus de baas te worden. Het moderamen van PG Aalten en PG Bredevoort hebben beide een spoedvergadering belegd, om te overleggen welke consequenties dit voor onze gemeente zal hebben, en of wij ook tot verdere maatregelen moeten overgaan.

Als Protestantse Gemeente Aalten en Protestantse Gemeente Bredevoort willen wij solidair zijn met de regering en de aangekondigde maatregelen opvolgen, en gehoor geven aan het verzoek om contacten zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben wij besloten om tot en met zondag 17 januari 2021 geen bezoekers meer toe te laten tijdens onze kerkdiensten. Ook de aangekondigde dienst voor de bevestiging van onze nieuwe ambtsdragers in de PG Aalten op 10 januari a.s. zal worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

 Vanzelfsprekend kunt u de aankomende diensten wel digitaal bijwonen en volgen via de bekende kanalen. Alle geplande bijeenkomsten en vergaderingen kunnen ook tot en met 19 januari geen doorgang meer vinden. Het was geen gemakkelijk besluit, maar wij zijn van mening dat dit de meest verstandige keuze is. Laten we naar elkaar blijven omzien in deze donkere tijden, wetend dat we over een aantal weken het feest van Kerst mogen vieren. Laat dat Licht uw hart en het hart van allen die u lief zijn verwarmen. Een lichtje in een donkere tijd Is iets dat warmte geeft, je hart verblijdt Ik wens u sterkte, kracht en liefde voor dit nieuwe jaar En een heel fijne kerst en oud & nieuw met elkaar Witte wereld vol van vragen, Vol van zorgen en van pijn. Maar waar het wonder van de kerstnacht, Toch telkens weer een troost kan zijn. We wensen u allen, ondanks alles, toch een prachtig kerstfeest toe, en een gezond, liefdevol en gelukkig 2021.

Namens de kerkenraden,                                                        Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten                                                                                                                                      Ds. Ada Endeveld, predikant PG Bredevoort

 

Alleen online diensten

In verband met de nieuwste corona maatregelen zijn alle diensten in de PG Aalten en PG Bredevoort uitsluitend
Uitzending via Bredevoortse website
De diensten online kunnen nu ook direct via www.pkn-bredevoort.nl bekeken worden.
Op de homepage is een tabblad met `Kerkbeeld`, waaronder u de ´tegel´ vindt, waar u de diensten online kunt volgen.
U komt nu niet meer eerst op de website van Kerkvenster terecht.

Collectes doneren nu via een app mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om giften voor collectes in de diensten van de PG Aalten te voldoen via een app met uw smartphone. Alle informatie daarover treft u aan op een speciale pagina van deze website.
Klik hier voor alle informatie.

Bezoek kerkdiensten PGA december

Per november zullen ook in de Oude Helena kerkdiensten bezocht kunnen worden. In principe zal er om de week een dienst in de Oosterkerk en de Oude Helenakerk zijn. De Regenboogdiensten kunnen voorlopig alleen nog digitaal gevolgd worden.

De verdere afspraken blijven ongewijzigd. In het kort: de dienst mag bezocht worden door maximaal 30 gemeenteleden, er dient voorafgaand aan de dienst een toegangsbewijs gehaald te worden bij het kerkelijk bureau. Gemeentezang is nog niet toegestaan. Verder gelden de algemene regels: blijf thuis bij klachten en houd voldoende afstand. Bij verplaatsing in de kerk is een mondkapje gewenst. Het protocol vindt u in eerdere edities of op www.kerkvenster.nl

Het zou fijn zijn wanneer er voor de Oude Helenakerk een aantal gemeenteleden zijn die de rol van toezichthouder op zich willen nemen. Wanneer dit er een aantal zijn, 4 tot 6 gemeenteleden, kan er ook gerouleerd worden. Heeft u hiervoor belangstelling, dan horen wij dit graag. U kunt een van ons benaderen of een mail sturen naar femkenavis@hotmail.com

Commissie Opening Kerken: Reinier Demkes,  Henk Westerveld, Ineke Nieuwboer, 
                                                   Mia Groot Nibbelink, Femke Navis

Liturgie online-kerkdiensten of kerkradio 

Als u de kerkdiensten wilt volgen via KerkBeeld, of wilt beluisteren via de kerkradio, dan kunt u de liturgie van de desbetreffende dienst downloaden en printen. Dat kan via de website van kerkvenster: www.kerkvenster.nl en dan de pagina van KerkBeeld. Bovenin de balk ziet u het woordje ‘Liturgie’. Als u daarop klikt, komt u op de pagina van de website waar de liturgieën staan. Daar staan de drie kerken van Aalten. U klikt op de door u gewenste kerk en op het rode woordje ‘Liturgie’ en de liturgie van de desbetreffende dienst verschijnt. Deze kunt u vervolgens printen door rechtsboven op het icoontje ‘afdrukken’ te klikken. Een andere mogelijkheid is dat u de liturgie wekelijks per mail toegestuurd krijgt. Mocht u hier gebruik van willen maken, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau. Dat kan ook via de mail:  kerkaalten@kerkvenster.nl. Heeft u geen computer, of kunt of wilt u er niet mee werken, dan is er nog de mogelijkheid om elke week de liturgie thuis te laten bezorgen. Geef in dat geval uw wens door aan het kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, tel. 0543-473250. Ze zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Liturgieën kunnen bezorgd worden in Aalten-dorp en op de buurtschappen, maar bezorging op de buurtschappen is (nog) niet helemaal dekkend.
Van bijzondere kerkdiensten (huwelijk, uitvaart e.d.) worden geen liturgieën op de website geplaatst of verspreid.