Kerkdiensten juni 2021

Kerkdiensten Aalten

Oosterkerk
Zondag 20 juni 2021
9.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
Liturgie

 Kerkdiensten Bredevoort

St. Joriskerk
Zondag 20 juni 2021
9.30 uur: ds. H. Knol, Zutphen
Liturgie

Verruiming aantal bezoekers kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Het lijkt er nu toch op dat we langzamerhand het coronavirus onder controle krijgen.
Het aantal besmettingen daalt, steeds meer mensen worden gevaccineerd en ook het aantal ziekenhuisopnames vermindert.

Al met al ontwikkelingen waar we al heel lang op wachten.

Tijdens de kleine kerkenraadsvergadering van dinsdag 25 mei jl. hebben we deze ontwikkelingen ook besproken en besloten dat we vanaf zondag 6 juni het aantal bezoekers verhogen tot tachtig personen.

U kunt zich in de week voorafgaand aan de dienst telefonisch aanmelden via het kerkelijk bureau.
We vragen u om bij het kerkbezoek rekening te houden met de geldende coronamaatregelen. Bij verkoudheidsklachten blijft u thuis. In het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht en vragen we u uw handen bij binnenkomst te ontsmetten.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink

Kerkdiensten PGB open, koffie drinken, zingen

Vanaf 20 juni zijn de kerkdiensten weer open voor 60 mensen. Dat is ongeveer zo veel als we, gezien de aantallen voor Corona, kunnen verwachten. Dus komt allen! Graag wel aanmelden bij koster Henk Luimes. Tel. 0543-471154, voor het geval we een enorme toeloop krijgen. Dat kan gebeuren, want we gaan vanaf 20 juni ook koffiedrinken na afloop (buiten) met een beperkt aantal plaatsen binnen. Zingen doen we nog niet, helaas, omdat er volgens de richtlijnen alleen beperkt en vooral zacht  mag worden gezongen. De kerkenraad was van mening dat zingen hoort zoals we dat gewend zijn en vroeg zich af: hoe zacht is zacht? Dat is moeilijk te bepalen en vervelend als je je zingen aan moet passen. De zangdienst van 18 juli wordt een liederendienst, voor zover we nu weten zonder zingen. We hopen wel deze zomer een keer een buitendienst met zingen te organiseren. Geen hagenpreek maar een samen zingen tussen de hagen.

                                                                                                  Ada Endeveld

Kijkcijfers

Hierboven een lijstje van de kijkcijfers van onze kerkdiensten vanaf oktober 2020. Er zijn verschillen tussen de maanden. April heeft een hoog cijfer, omdat er behalve de drie extra diensten in de Stille Week, twee afscheidsdiensten waren, dus negen in totaal. Ook de mensen die later een dienst in een bepaalde maand terugkijken, worden bij die maand geteld. Februari heeft een extra laag cijfer, omdat er maar drie kerkdiensten zijn gehouden. Op 7 februari was het zulk slecht weer, dat de voorganger het risico om te komen niet aandurfde. Er is toen een oude kerkdienst opnieuw getoond. Gemiddeld zijn dat in februari nog bijna honderd kijkers per keer. Fijn om te zien dat over het algemeen de kerkdiensten goed virtueel bezocht worden.
Vanaf 16 mei zijn er weer 30 mensen welkom in de kerk.
Opgeven bij Henk en Diny Luimes tel. 471154.

Uitzending via Bredevoortse website
De diensten online kunnen nu ook direct via www.pkn-bredevoort.nl bekeken worden.
Op de homepage is een tabblad met `Kerkbeeld`, waaronder u de ´tegel´ vindt, waar u de diensten online kunt volgen.
U komt nu niet meer eerst op de website van Kerkvenster terecht.

Collectes doneren nu via een app mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om giften voor collectes in de diensten van de PG Aalten te voldoen via een app met uw smartphone. Alle informatie daarover treft u aan op een speciale pagina van deze website.
Klik hier voor alle informatie.

Liturgie online-kerkdiensten of kerkradio 

Als u de kerkdiensten wilt volgen via KerkBeeld, of wilt beluisteren via de kerkradio, dan kunt u de liturgie van de desbetreffende dienst downloaden en printen. Dat kan via de website van kerkvenster: www.kerkvenster.nl en dan de pagina van KerkBeeld. Bovenin de balk ziet u het woordje ‘Liturgie’. Als u daarop klikt, komt u op de pagina van de website waar de liturgieën staan. Daar staan de drie kerken van Aalten. U klikt op de door u gewenste kerk en op het rode woordje ‘Liturgie’ en de liturgie van de desbetreffende dienst verschijnt. Deze kunt u vervolgens printen door rechtsboven op het icoontje ‘afdrukken’ te klikken. Een andere mogelijkheid is dat u de liturgie wekelijks per mail toegestuurd krijgt. Mocht u hier gebruik van willen maken, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau. Dat kan ook via de mail:  kerkaalten@kerkvenster.nl. Heeft u geen computer, of kunt of wilt u er niet mee werken, dan is er nog de mogelijkheid om elke week de liturgie thuis te laten bezorgen. Geef in dat geval uw wens door aan het kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, tel. 0543-473250. Ze zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Liturgieën kunnen bezorgd worden in Aalten-dorp en op de buurtschappen, maar bezorging op de buurtschappen is (nog) niet helemaal dekkend.
Van bijzondere kerkdiensten (huwelijk, uitvaart e.d.) worden geen liturgieën op de website geplaatst of verspreid.