Kerkdiensten PG Aalten bijwonen

Kerkdiensten Aalten in oktober

Hoe gaat het nu?
Het bezoeken van de kerkdiensten verloopt goed en naar ons idee steeds ‘gemoedelijker’. We hebben wat kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van ontvangen tips. Zo liggen er nu liturgieën in de banken in plaats van stickertjes. We merken dat dit duidelijker is en prettig werkt. Ook staat bij de collectemandjes inmiddels duidelijk het doel van de collecte vermeld.

Fijn dat er zo meegedacht wordt.

Kerkdiensten in de maand oktober
De kleine kerkenraad heeft besloten dat ook in oktober de kerkdiensten plaatsvinden in de Oosterkerk. De Regenboogdiensten blijven alleen digitaal te volgen.
We gaan dus voorlopig op dezelfde voet verder. Wel is besloten dat per oktober ook doopdiensten weer mogelijk zullen zijn.

Aanvulling redactie: De regering heeft bepaald dat er vanaf heden maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) de dienst mogen bezoeken.

 Zingen – wanneer mag het weer?
Wat zou het toch fijn zijn wanneer we weer samen kunnen zingen. We merken dat velen het zingen enorm missen en dat sommigen zich ook niet altijd kunnen inhouden tijdens de dienst.

Dit wetende is er goed over nagedacht of we dit weer zullen gaan doen. Een optie zou bijvoorbeeld zijn om alleen het slotlied samen te gaan zingen.
Maar gezien de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus hebben we ervoor gekozen om het zingen nog niet toe te staan. Het voelt niet goed om hier nu al een start mee te maken, zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt. Dus we houden het ook in de maand oktober bij het ‘zingen met ons hart’ zoals ds. Zeldenrijk het al eens verwoordde.

 Diensten in overige kerken?
Als we ook een koor of band goed via KerkBeeld binnen willen krijgen, zullen er in de Oude Helenakerk aanpassingen gedaan moeten worden. De mensen van KerkBeeld en geluid gaan de komende weken kijken wat mogelijk is. 
We zijn bezig met het opmaken van de gebruiksplannen voor de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk, zodat deze klaarliggen wanneer we er weer diensten kunnen gaan aanbieden. Om alles te kunnen opstarten, hebben we per kerkgebouw wel weer zes vrijwilligers nodig. Een oproep hiervoor volgt te zijner tijd. Maar uiteraard mag u nu alvast bericht doen als u mee wilt helpen.

Oppasdienst/kindernevendienst

Tijdens de startzondag is er oppasdienst/kindernevendienst aangeboden. In overleg met de medewerkers van de oppasdienst/kindernevendienst gaan we bekijken of en hoe we hiermee verdergaan.

Eind oktober zal bekeken worden hoe we de diensten in november gaan invullen. Hierover zullen we u bericht doen in de editie van 6 november, of u hoort het bij de mededelingen tijdens de komende kerkdiensten.

commissie opening kerken 
Reinier Demkes, Henk Westerveld, Ineke Nieuwboer, Mia Groot Nibbelink en Femke Navis