Kerkdiensten PG Aalten bijwonen

Kerkdiensten bijwonen vanaf 2 augustus

Vanaf zondag 2 augustus 2020 is het weer mogelijk om kerkdiensten bij te wonen. We vinden het heel fijn dat we deze mogelijkheid weer kunnen bieden. Uiteraard zullen we de diensten ook digitaal blijven aanbieden, zodat u deze ook vanuit huis kunt bekijken.
De regenboogdiensten zullen in de maand augustus alleen digitaal te volgen zijn.

Omdat we ons uiteraard moeten houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid, zal het bezoeken van de kerkdienst anders gaan dan voorheen.
We hebben een protocol opgesteld dat te lezen is in deze editie van KerkVenster, maar ook in te zien is via www.kerkvenster.nl Wij willen u vragen om het protocol goed door te nemen, wanneer u een kerkdienst wilt bezoeken.
Toegangskaarten voor de kerkdiensten kunnen in de week voorafgaand aan de dienst afgehaald worden bij het kerkelijk bureau. Toegangskaarten voor de dienst van zondag 2 augustus kunt u dus afhalen in week 31 op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 uur en 12:00 uur. Hierbij geldt op = op. Vooralsnog bieden we geen mogelijkheid om toegangskaarten te reserveren.

Naar gelang het gaat, zullen we bekijken of we vanaf september ook in onze andere kerkgebouwen de mogelijkheid gaan bieden om kerkdiensten te bezoeken. En bijvoorbeeld de oppasdienst/kindernevendienst weer op te starten.
Wij zullen u op de hoogte houden in de komende edities van KerkVenster.
Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Reinier Demkes, 06-57623427

Namens de commissie,                        Henk Westerveld, Ineke Nieuwboer,

                                                                  Reinier Demkes en Femke Navis

PROTOCOL Kerkdiensten na 2 augustus 2020

Vanaf zondag 2 augustus 2020 is het weer mogelijk om een kerkdienst bij te wonen.

Om organisatorische redenen is ervoor gekozen dat:

 • er voorlopig gebruik wordt gemaakt van één kerkgebouw, namelijk de Oosterkerk.
 • er alleen een ochtenddienst wordt gehouden, aanvang 9.30 uur.
 • er maximaal 100 toegangskaarten worden verstrekt. Een toegangskaart is geldig voor maximaal 2 personen uit één huishouden.

Algemeen:

 • We volgen de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de overheid.
 • Gemeenteleden houden 1,5 meter afstand van elkaar wanneer zij niet tot één huishouden behoren, er worden geen handen geschud.
 • Gemeenteleden met gezondheidsklachten blijven thuis.
 • Gemeenteleden die in de risicogroep vallen, maken zelf de afweging of ze komen.

Toegangskaarten

In de week voorafgaand aan de kerkdienst, kan men bij het kerkelijk bureau een toegangskaart afhalen.
Het kerkelijk bureau is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur.

Er wordt een toegangskaart verstrekt aan maximaal 2 personen uit één huishouden. Een gezin met 4 personen moet dus 2 toegangskaarten meenemen.
Het is mogelijk om voor andere gemeenteleden een toegangskaart af te halen. Voorafgaand aan de kerkdienst noteert men op de toegangskaart met hoeveel personen men de dienst bezoekt, naam en telefoonnummer.
Kan men onverhoopt toch niet aanwezig zijn bij de kerkdienst, dan hoeft de toegangskaart niet teruggebracht te worden. Eventueel kan de toegangskaart aan een ander gemeentelid worden gegeven.

Binnenkomst kerkdienst

 • Gemeenteleden zijn vanaf 09.10 uur welkom.
 • Er wordt bij binnenkomst enkel gebruik gemaakt van beide zij-ingangen.
 • Bij binnenkomst worden de gezondheidsvragen gesteld, de gemeenteleden verzocht de handen te desinfecteren en de toegangskaartjes ingenomen en gecontroleerd.
 • Gemeenteleden worden naar hun plaats geleid, hiervoor zijn per ingang een aantal toezichthouders aanwezig.

Garderobe:  Bij de diensten kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe.

Gebruik toilet: Het is in principe niet mogelijk om gebruik te maken van het toilet.

Ventilatie: Tijdens de diensten zal, volgens voorschrift, extra worden geventileerd.

Oppasdienst/ kindernevendienst: Vooralsnog zal er nog geen oppasdienst/kindernevendienst aangeboden worden.

Samenzang: Er wordt niet gezongen in de dienst. Het is in principe toegestaan maar de keuze is gemaakt om dit voorlopig nog niet te doen. Er kan een zanggroepje aanwezig zijn.

Collecte: Tijdens de dienst wordt bij de uitgang een collecte gehouden, hiervoor worden schalen neergezet. De mogelijkheid om digitaal te doneren blijft.

Einde kerkdienst:

 • Men verlaat de kerk via een van beide zij-ingangen of de hoofdingang.
 • Gemeenteleden volgen hierbij de aanwijzingen van de toezichthouders op.
 • Gemeenteleden hebben de mogelijkheid om hun handen te desinfecteren.
 • Na de dienst is er geen mogelijkheid om koffie te drinken dan wel buiten na te prate