KerkVenster wordt nog mooier met uw hulp

KerkVenster zit in de 21e jaargang. Enkele medewerkers draaien vanaf het begin mee in de redactie en andere leden horen ook al bijna tot de inventaris. Een viertal redactieleden heeft aangegeven op termijn te willen stoppen met dit werk, ondanks het feit dat ze het heel graag doen. Daarnaast zal er ook een coördinator vertrekken in het najaar.

We zijn dus op zoek naar nieuw bloed en nieuwe ideeën. Communicatie zal namelijk in de komende jaren een belangrijk instrument vormen in de verbinding en de communicatie  met de gemeenteleden. Het huidige redactieteam bestaat uit: negen redactieleden en twee coördinatoren.

Wat zoeken we?

  • Hij/zij is de persoon die toezicht houdt en ideeën screent met betrekking tot de inhoud van het blad. Samen met de voorzitter van de redactie geeft hij/zij leiding aan de redactie en houden het overzicht.
  • Hij/zij maakt artikelen of neemt een interview af over plaatselijke of regionale aangelegenheden die het geloof raken of persoonlijke gebeurtenissen zijn.
  • Hij/zij is één van de vier eindredacteuren die bij toerbeurt de eindredactie verzorgen van KerkVenster.
  • Notulist/redacteur. Hij/zij notuleert de redactievergaderingen en zo mogelijk zet hij/zij  zich in om ook artikelen te maken of te vergaren (geen verplichting).
  • Coördinator. Hij/zij gaat samen met de andere coördinator de afgesproken werkzaamheden regelen, uitvoeren of delegeren naar andere medewerkers toe.

KerkVenster staat bekend om zijn zeer plezierige werkklimaat. Een team van mensen die circa 23 keer per jaar een mooi en leesbaar product willen afleveren bij de mensen.

Als u nu mailt naar: coordinator@kerkvenster.nl  of belt naar 0650936465 komen we geheel vrijblijvend een praatje maken over dit ontzettend leuke vrijwilligerswerk, anders hadden we het niet zo lang volgehouden. Een nieuwe kandidaat kan ook eerst een aantal keren meelopen om te ontdekken of het iets voor haar of hem is.

Kortom: laat u voorlichten, als het mogelijk iets voor u is.