Vanuit de kerkenraad PGB

Geregeld zullen we u onder deze noemer op de hoogte brengen van zaken die in de kerkenraad aan de orde zijn geweest.

Vergadering gehouden op 26 november 2019

Apparatuur kerk en Koppelhuis

Onlangs bereikte de kerkenraad de vraag of er misschien livestreaming-beelden van kerkdiensten gedeeld kunnen worden, zodat mensen thuis niet alleen kunnen meeluisteren, maar ook meekijken. De huidige opnameapparatuur in de kerk is helaas niet geschikt voor uitzenddoeleinden. Er is daarom gekeken hoe e.e.a. verbeterd zou kunnen worden, en in de kerkenraadsvergadering zijn deze plannen gepresenteerd. Het gaat hierbij om een uitbreiding van camerafaciliteiten in de kerk, maar ook wordt de apparatuur in ’t Koppelhuis vervangen en/of uitgebreid. Zo komt er ook in de hal van ’t Koppelhuis toegang tot beeld en geluid vanuit de kerk. De kerkenraad ziet veel voordelen in het up-to-date brengen van de apparatuur, niet alleen omdat mensen thuis de viering zo op een heel mooie manier kunnen volgen, maar ook omdat deze faciliteiten onze gebouwen voor veel doeleinden geschikt maken.

Detachering predikant

In de kerkenraad is gesproken over de mogelijkheid tot gedeeltelijke detachering van onze voorganger. Voor Ada zou dit verbreding en verdieping in haar vakgebied betekenen, voor haar een mogelijkheid om zichzelf te ontplooien. Voor de kerk betekent dit meer ruimte op de begroting. Er is ook gesproken over het aantal uren dat Ada ‘gemist’ zou kunnen worden in dit kader. Anderhalve dag per week zou mogelijk zijn, en is wat zij zelf ook ziet zitten. Er is geen haast bij. Ada kijkt rustig om zich heen naar mogelijkheden voor invulling hiervan die in haar situatie en die van onze gemeente passen. Indien zich een passende kans voordoet, zal er alleen in goed overleg met de kerkenraad gehandeld worden.

App Scipio

Nogmaals even aandacht voor de leuke app van de PG Bredevoort. In deze app worden berichtjes, informatie en bijvoorbeeld foto’s gedeeld met andere gemeenteleden. Wilt u ook lid worden? Gemeenteleden of geïnteresseerden die zich willen aanmelden, kunnen hiervoor een mailtje sturen naar bas.brezet@hetnet.nl. Ze ontvangen dan een e-mail met een simpele aanmeldinstructie. Graag tot ziens op de app!