Eerste maanden

‘Ben je al wat gewend?’ Deze vraag krijg ik deze weken zo geregeld dat ik een standaard antwoord heb. ‘Aalten lijkt op Dokkum, waar ik opgegroeid ben, dus het voelt vertrouwd.’

En het is zo. Wie kijkt naar statistieken zal zien dat Dokkum en Aalten dezelfde inwoneraantallen hebben. Sportclubs, scouting, kerken, bibliotheek, schaatsbaan, kroegen en toeristen. Zelfs een eigen taal. Veel van de dingen die Aalten tot Aalten maken voelen vertrouwd.

Bovendien helpt het dat veel mensen naar eigen zeggen ‘de kat uit de boom kijken.’ ver voor mijn komst was me al verteld dat in de Achterhoek men de tijd neemt. Voor ons voelt dat goed, want je krijgt de tijd om te ‘settelen.’

Tot zover mijn ‘standaardantwoord’. Geen woord van gelogen, maar natuurlijk nooit het hele verhaal. Het kost tijd om de kerk goed te leren kennen. Om te weten hoe dingen lopen met KerkVenster, liturgieën.

Het kost tijd om u, om jou, te leren kennen. Met andere woorden: het kost tijd om te leren mijn roeping voor Aalten goed vorm te geven. Want daarvoor moet ik u, jou, leren kennen. Ik hoop te leren wie God is hier in Aalten, hoe Jezus hier aanwezig is in de kerk. Dat klinkt wat hoogdravend misschien. Maar waar het me om gaat is wie God is voor jou en wie God voor jou kan zijn. Dit is voorlopig mijn missie.

Folkert de Jong