Koninklijke onderscheiding

voor twee van onze gemeenteleden.

Op 26 april j.l. werden Thea Nijland-Herder en Martie Balke ‘s ochtends verrast met een bezoek van onze burgemeester Anton Stapelkamp. Hij nodigde hen uit om samen met hun geliefden te komen naar de Oude Helenakerk waar de officiële uitreiking van de decoraties zouden plaats vinden. Beide zijn benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Zowel Thea als Martie hebben zich jaren lang belangeloos ingezet voor verschillende organisaties in onze gemeente Aalten. Beide hebben ze zich ook jarenlang ingezet voor onze Protestantse Gemeente.

Bij deze willen wij hun nogmaals van harte feliciteren met hun koninklijke onderscheiding en bedanken voor het vele werk wat zij hebben gedaan en nog doen voor onze gemeente.

Namens de kerkenraad en al onze gemeenteleden.

Harm Hoftiezer, voorzitter kerkrentmeesters

Gerard Helmink, voorzitter kerkenraad