Laatste Nieuws


Huispaaskaarsen 2021

Dit jaar uitsluitend via de webshop te bestellen

Door de corona maatregelen kunnen de Huispaaskaarsen dit jaar uitsluitend via de webshop van KerkVenster besteld worden. Dit om de contacten zoveel mogelijk te beperken en de betaling ook digitaal zal plaatsvinden (iDeal). U kunt de webshop bereiken via het adres: www.webshopkerkvenster.nl  Op de pagina gaat u naar het linker blok en klikt het derde (rode)blokje van boven aan, de rest ziet u vanzelf.

Nieuwe uitvoeringen

Dit jaar worden er vier modellen aangeboden waaronder een nieuwe techniek(opdrukreliëfs). U kunt namelijk de gebruikelijke kaarsen bestellen met een reliëf maar er zijn nu ook twee modellen waarbij het motief/thema er op gedrukt is.

De volgende opdrukreliëfs zijn te bestellen:

A: Emmaüsgangers                                                                                                                                                        
Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24:11-35) vindt plaats in de de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg naar het dorp Emmaüs.

  1. De Levensboom                                                                                                                                                       
    De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom.

De volgende wasreliëfs zijn te bestellen:

  1. Beschermde aarde Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de corona-pandemie.
  2. Zin, Vissen, en Druiven Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van 2 vissen en, de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt: Ik bende wijnstok en jullie zijn de ranken’.

E: Chi-Rho kruis                                                                                                                                                         
Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X, Chi en Rho (Grieks Px of Christus Monogram/PX of Christus = Vrede Christus)

F: Vredesduif                                                                                                                                                                     
Een Chi-Rho met daaronder de VREDESDUIF in een oranje/geel medaillon.

Kandelaars                                                                                                                                                                        
Uw huispaaskaars brandt het mooist en veiligst op een stevige kandelaar. Wij bieden alleen de zwart metalen uitvoering aan. Met een diameter van 11,5 cm. en van 8 cm.

Prijzen

De verkoopprijzen van de kaarsenserie A en B bedragen per stuk:   
30 cm. € 33,00   40 cm. € 40,00  60 cm. € 65,00

Van de kaarsenserie C, D, E en F bedragen de verkoopprijzen:                                                                             
25 cm.  € 21,00  30 cm.  € 27,00  40 cm.  € 34,00  60 cm. 59,00

Kandelaars per stuk: Ø 8 cm.  € 6,00  Ø 11,5 cm.  € 7,00

Uiterste datum bestellen

Uw bestelling dient uiterlijk op 1 maart a.s. bij ons binnen te zijn. Van uw bestelling krijgt u een bevestiging per mail en u ontvangt tijdig bericht wanneer u de bestelling kunt ophalen bij het kerkelijk bureau aan de Ludgerstraat 64 in Aalten.

Ook leden van de PG Bredevoort kunnen dus bestellen via de webshop.

KLIK HIER om naar de webshoppagina te gaan