Leven met goed en kwaad

Onze ogen glinsteren nog van het licht van Pasen. Maar hoe nu verder? Lukt het ons het verhaal van Pasen een vervolg te geven. Vooral als we moeten constateren dat er ook zoveel leed en pijn om ons heen is. Of ligt de kracht niet juist in de erkenning van het feit dat deze duisternis er nu eenmaal is. En hoe gaan we daar dan mee om? Is er sprake van een evenwicht tussen licht en donker? Wat voor zin heeft het?

Zomaar een paar vragen die je daarbij kan stellen. Het zijn wel vragen waarmee je erg zorgvuldig om moet springen. Vooral als het gaat om de betekenis die we geven aan het leed in het leven.
Hierover willen we met elkaar van gedachten wisselen, zingen en bidden. Amio zal hierbij ons muzikaal begeleiden. We beginnen om 09.30 uur zoals gebruikelijk met koffie of thee. De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom.