Mag het iets minder zijn?

Van de kerkrentmeesters Aalten

Hoe vaak wordt deze vraag aan ons gesteld? Vaak zal het andersom zijn ”Mag het ietsje meer zijn?”
Toch moeten we nu de vraag aan ons zelf stellen: ‘Mag het iets minder zijn?’

De penningmeester heeft de begroting voor 2023 aan de kerkenraad gepresenteerd en daaruit blijkt dat we tegen behoorlijke tekorten aan gaan lopen. Eén van de redenen daarvan zijn de energie prijzen. Zoals het er nu uitziet zullen deze verviervoudigen. Omdat de prijzen voor 2023 onvoorspelbaar zijn en ons huidige contract per 01-01-2023 afloopt willen we de energiekosten toch proberen binnen de perken te houden. Gelukkig liggen er zonnepanelen op onze panden en deze drukken de kosten al behoorlijk. Toch is dat alleen onvoldoende. De grootste bezuiniging is te halen door de verwarming uit te doen. Omdat het voor de gebouwen en de orgels  beter is om een minimumtemperatuur aan te houden van ongeveer 15 graden zal dat niet gebeuren.

Daarom heeft de kerkenraad besloten om de verwarming in de kerken omlaag te draaien en zullen de kerken op deze temperatuur gehouden worden. Het is de bedoeling om dit een tijd aan te zien. Mocht de besparing onvoldoende zijn dan gaat de Kerkenraad ook naar andere mogelijkheden kijken. U moet dan bij voorbeeld denken aan het kerken in één gebouw.

Door er met uw kleding rekening mee te houden en in grote getale naar de kerk te komen kunnen we onszelf en elkaar warm houden.

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.
Namens het college van kerkrentmeesters,

Harm Hoftiezer