Meer informatie kerkdiensten PGA

28-7-2021

Dialectdienst: morgendienst 8 augustus

De raegenboogdienst van zondag 8 augustus in de Olde Helenakerk zal ehollen worden in onze dierbare streektaal.

Het thema van de dienst is ‘Tekens veur onderweg.

Veurganger is Heidi Ebbers. Wieters levert commissieleden een bi-jdrage en organist is Harry van Wijk. De dienst begint zoas gewoonlek um 09.30 uur.

Kom d’r in!

Betreft: aanpassing coronamaatregelen

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de versoepelingen door onze overheid en het advies dat wij hebben ontvangen van de Protestantse Kerk Nederland heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • Wij verruimen het aantal bezoekers van een kerkdienst naar 250 personen.
  • U hoeft zich niet meer van tevoren aan te melden bij het kerkelijk bureau.
  • Het dragen van mondkapjes is niet meer noodzakelijk.
  • Zingen tijdens de diensten is weer toegestaan.
  • Bij binnenkomst dient u wel uw naam en telefoonnummer te noteren op de aanwezige lijsten.
  • Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
  • Houd 1,5 meter afstand, in de banken en bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
  • Alle vergaderingen en bijeenkomsten kunnen weer worden opgestart, mits men de 1,5 meter afstand kan handhaven.
  • Repetities van de Cantorij mogen weer worden opgestart.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink

Kijkcijfers

Hierboven een lijstje van de kijkcijfers van onze kerkdiensten vanaf oktober 2020. Er zijn verschillen tussen de maanden. April heeft een hoog cijfer, omdat er behalve de drie extra diensten in de Stille Week, twee afscheidsdiensten waren, dus negen in totaal. Ook de mensen die later een dienst in een bepaalde maand terugkijken, worden bij die maand geteld. Februari heeft een extra laag cijfer, omdat er maar drie kerkdiensten zijn gehouden. Op 7 februari was het zulk slecht weer, dat de voorganger het risico om te komen niet aandurfde. Er is toen een oude kerkdienst opnieuw getoond. Gemiddeld zijn dat in februari nog bijna honderd kijkers per keer. Fijn om te zien dat over het algemeen de kerkdiensten goed virtueel bezocht worden.
Vanaf 16 mei zijn er weer 30 mensen welkom in de kerk.
Opgeven bij Henk en Diny Luimes tel. 471154.

Collectes doneren nu via een app mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om giften voor collectes in de diensten van de PG Aalten te voldoen via een app met uw smartphone. Alle informatie daarover treft u aan op een speciale pagina van deze website.
Klik hier voor alle informatie.

Liturgie online-kerkdiensten of kerkradio 

Als u de kerkdiensten wilt volgen via KerkBeeld, of wilt beluisteren via de kerkradio, dan kunt u de liturgie van de desbetreffende dienst downloaden en printen. Dat kan via de website van kerkvenster: www.kerkvenster.nl en dan de pagina van KerkBeeld. Bovenin de balk ziet u het woordje ‘Liturgie’. Als u daarop klikt, komt u op de pagina van de website waar de liturgieën staan. Daar staan de drie kerken van Aalten. U klikt op de door u gewenste kerk en op het rode woordje ‘Liturgie’ en de liturgie van de desbetreffende dienst verschijnt. Deze kunt u vervolgens printen door rechtsboven op het icoontje ‘afdrukken’ te klikken. Een andere mogelijkheid is dat u de liturgie wekelijks per mail toegestuurd krijgt. Mocht u hier gebruik van willen maken, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau. Dat kan ook via de mail:  kerkaalten@kerkvenster.nl. Heeft u geen computer, of kunt of wilt u er niet mee werken, dan is er nog de mogelijkheid om elke week de liturgie thuis te laten bezorgen. Geef in dat geval uw wens door aan het kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, tel. 0543-473250. Ze zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Liturgieën kunnen bezorgd worden in Aalten-dorp en op de buurtschappen, maar bezorging op de buurtschappen is (nog) niet helemaal dekkend.
Van bijzondere kerkdiensten (huwelijk, uitvaart e.d.) worden geen liturgieën op de website geplaatst of verspreid.