Met elkaar in gesprek moderamen en OHK-groep

Natuurlijk is het ‘t beste om steeds met elkaar in gesprek te blijven. En als het even kan ‘in een goed gesprek’ te blijven. Maar soms is de werkelijkheid anders. Dan loopt het gesprek vast en worden verhoudingen verstoord. De vraag wordt dan hoe je het gesprek weer het beste op kunt starten. Hoe zou je eraan kunnen werken een verstoorde relatie te herstellen?
Moderamen en OHK-groep hebben zo recent een herstart gemaakt op basis van de intentieverklaring zoals die door alle leden van de OHK-groep was ondertekend. Een intentieverklaring met zeven stellingen die de OKH-groep graag wil onderstrepen. Samengevat in mijn woorden: een ‘dubbelgebruik’ van de Oude Helena met de kerkelijke functie voorop, investeringen die dat dubbele of multifunctionele gebruik steunen en stimuleren, faciliteiten afstemmen met Elim, samenwerking met andere instanties zoeken e.d. Al met al: het ontwikkelen van een meer gebruikt en beter bruikbaar kerkgebouw. En daarin samenwerken met elkaar.
Met deze doelstelling van de OHK-groep op de eerste plaats, komt de vraag naar een eventuele eigendomsoverdracht voor de OHK-groep op een belangrijke maar wel tijdelijk tweede plaats. Eerst maar eens aan de slag met elkaar en dan kijken in hoeverre de OHK- groep gelijk heeft met de stelling dat de zeven intenties het beste (alleen?) gediend worden door het eigendom bij de PG Aalten te handhaven. Zo’n toekomstig toetsmoment van die stelling wordt het verschijnen van de conceptovereenkomst met de SOGK (Stichting Oude Gelderse Kerken), waar ondertussen ook aan wordt gewerkt. Maar in die tussentijd willen we het anders doen dan de afgelopen jaren als we vaststellen dat hele mooie plannen bedacht zijn voor aanpassingen in de Oude Helena kerk maar in het kerkgebouw zelf er feitelijk niets of nauwelijks iets daarvan is gerealiseerd.
Op deze ontmoetingsavond hadden we na de opening eerst een rondje fijn-en-vervelend van moderamen en OHK-groep: ‘dit vind ik vervelend van jullie en dit vind ik fijn van jullie.’ Best spannend eerlijk gezegd. Daarna werd de intentieverklaring stukje voor stukje besproken, toegelicht, gedeeld en bekritiseerd. Ten slotte de afspraak gemaakt om in een vervolggesprek vormen van samenwerking te bespreken. Dat gesprek staat nog uit, maar nu bent u ook als gemeente weer een beetje bijgepraat.
En nu ik dit schrijf moet ik bij het woord ‘intentie’ ook aan ‘gebedsintenties’ denken. Even nagekeken. Onderstaand zoals ik dat op een parochie-site aantrof:
‘Gebedsintenties. Een gebedsintentie, ook wel misintentie genoemd, is een gebed in een viering voor een overledene of een zieke door zijn naam te noemen. De voorganger vraagt dan tijdens de viering de aanwezigen met hem te bidden voor uw intentie. Het is een gebruik om voor een gebedsintentie een bijdrage te vragen. Met deze bijdrage draagt u bij aan ondersteuning en onderhoud van de parochie en de kerk. Het in stand houden van de parochie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘
Een mooi doordenkertje zou ik zeggen. Intentie als gebedsintentie. Dubbele betekenis. Zeker als PG Aalten dezer dagen in overleg is met de r.-k. parochie van Aalten over medegebruik van de Oude Helena Kerk.
                                            Cor Schaap, procesbegeleider en bemiddelaar