Hoopvolle ontwikkelingen

Verslag van de kleine kerkenraad

De vergadering van 22 september wordt door de voorzitter Gerard Helmink geopend met de overdenking ‘vertrouwen’ waarna hij voorgaat in gebed.

Personele bezetting
Namens de beroepingscommissie praten Harry Eenink en Rik van Lochem de kerkenraad bij over de voortgang van het proces inzake de zoektocht naar een nieuwe predikant. De beroepingscommissie is in gesprek met een kandidaat. Er is goede hoop op een positief resultaat.

Reinier Demkes en Jan Hordijk geven namens de sollicitatiecommissie kerkelijk werkers een korte uiteenzetting van het doorlopen proces. Zij stellen voor om Wilma de Jong uit Enschede en Anneke Wattel-de Vries uit Zieuwent per 1 november 2020 aan te nemen. Met beide dames is er een goede klik en de commissie spreekt hun vertrouwen in hen uit. Beiden hebben een Achterhoekse mentaliteit en staan open voor mensen die het geloof anders beleven.

Zowel Wilma als Anneke hebben nog geen kennis gemaakt met collega’s en andere betrokkenen. Er zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met de betreffende betrokkenen voor een wederzijdse kennismaking. Wilma en Anneke zullen zichzelf voorstellen via een publicatie in KerkVenster.

Ds. Jan van Pijkeren blijft beschikbaar voor pastorale noodhulp tot 31 december 2020.

Maatregelen rond corona
Sinds het met aanpassingen mogelijk is weer een kerkdienst te bezoeken, maken hier gemiddeld 50 à 60 mensen per dienst gebruik van. Er wordt een streng protocol gehanteerd, voorlopig wordt dit zo gecontinueerd. Beter aan de veilige kant zitten dan achteraf spijt hebben van het versoepelen van de regels. Het niet mogen zingen in de kerk wordt als een enorm gemis ervaren. Omdat de cijfers van corona helaas toenemen en de verkeerde kant op gaan, is besloten de regels met betrekking tot het zingen nu niet te versoepelen. Er mag voorlopig niet worden gezongen tijdens de kerkdienst.

Wanneer een virtuele dienst wordt uitgezonden vanuit de Oude Helenakerk of Zuiderkerk, vraagt dit extra inzet van vrijwilligers voor het beamteam, voor KerkBeeld) en voor andere protocollen met betrekking tot in- en uitgang e.d. De faciliteiten zoals deze nu vanuit de Oosterkerk worden geboden, kunnen op dit moment nog niet worden gerealiseerd vanuit de Oude Helenakerk, zoals bijvoorbeeld ondertiteling of een goede geluidskwaliteit. Er is een gesprek geweest met de koster van de Oude Helenakerk over de mogelijkheden en richtlijnen. Er zullen extra vrijwilligers nodig zijn bij wisseling van de kerkgebouwen voor een juiste uitvoering van de protocollen. In de maand oktober zullen de uitzendingen nog plaats vinden vanuit de Oosterkerk. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om ook uitzending vanuit de andere kerkgebouwen mogelijk te maken.

Gemeente De Meiberg zal de komende tijd op zondagmiddag de Zuiderkerk huren omdat zij in hun eigen gebouw de 1,5 meter afstand-regel niet kunnen realiseren. Het is fijn om elkaar op deze wijze te kunnen helpen.

Overige zaken
De kerkenraad gaat akkoord met de plannen en de ingeslagen weg om de kerstnachtdienst in samenwerking met o.a. de Christelijke Gereformeerde Kerk, De Meiberg en de Euregio Christengemeente Aalten te vieren op de Markt in Aalten. In verband met het coronavirus bestaat de kans dat de kerstnachtdienst niet door kan gaan op de Markt. Het mooie is dat deze samenwerking volgende jaren verder kan groeien.

Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een herindeling van de wijken en daarmee bezetting van predikanten en kerkelijk werkers. Er is nu een globaal voorstel klaar. Zodra er een definitief voorstel gereed is, kan na de presentatie aan en het akkoord van de grote kerkenraad de herindeling van wijken worden doorgevoerd. Zodra hierover meer bekend is, zal de gemeente worden geïnformeerd.

Gerard sluit de avond met het lied van Toon Hermans ‘Als de liefde niet bestond’.

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
                                                                                                 Annet Somsen