Najaarsactie Sam’s Kledingactie

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Actiedag in Aalten

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen grotendeels het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag  26 september a.s. kunt u in Aalten kleding en schoenen inleveren bij de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat 64.

De Sam’s vrijwilligers zijn hier dan van 09.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.  Ook voor deze inzameling geldt het corona-protocol.

Lokale infrastructuur

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 liepen de spanningen tussen de twee groepen sterk op, met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.

Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs verwoest.

Levensvatbare terugkeer

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater.

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij hun terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op www.samskledingactie.nl