Nieuws beroepingscommissie

Nieuws beroepingscommissie                                                                                                                        Kennismaking kerkelijk werkers

Aanstelling twee nieuwe kerkelijk werkers

 Op de kleine kerkenraadsvergadering van 22 september jl. heeft de sollicitatiecommissie kerkelijk werkers een eindverslag uitgebracht van hun werkzaamheden en bevindingen.

Deze commissie, bestaande uit Wilma Winkelhorst, Tonny Lammers, Reinier Demkes, Jan Hordijk, Hendrik Jan Zeldenrijk en Jan-Willem Duenk, is in opdracht van de grote kerkenraad begin maart gestart met haar werkzaamheden.
Net voor de coronacrisis heeft men een profielschets en een vacaturetekst opgesteld.
Deze vacature is geplaatst op de website van de PKN en op de website voor kerkelijk werkers.
Omdat de commissie van mening was dat de coronacrisis ervoor zorgde dat er maar summier werd gereageerd op deze vacature, werd besloten de termijn waarop men kon reageren te verlengen tot 1 juli.
Uiteindelijk zijn er voor deze sluitingsdatum voldoende brieven binnengekomen. Op basis van alle brieven zijn er vier sollicitanten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Aangezien de mogelijkheid zich voordeed een voordracht te kunnen doen van wellicht twee geschikte kandidaten, is dit besproken met het moderamen. Er is akkoord gegeven om deze mogelijkheid zo mogelijk te benutten.
De gesprekken met de vier kandidaten hebben medio augustus plaatsgevonden.
De commissie heeft met de vier kandidaten uitvoerige gesprekken gevoerd.
Daarbij kwam o.a. motivatie, de inhoud van de pastorale taak, het voorgaan in een uitvaartdienst, ervaring, de gevolgde opleiding maar ook de persoonlijke geloofsbeleving aan bod.
Met twee kandidaten heeft vervolgens een tweede gesprek plaatsgevonden.
Op basis van deze gesprekken en ontmoetingen heeft de commissie op de vergadering van 22 september een verslag en een voordracht van deze twee kandidaten gedaan naar de kleine kerkenraad.
De kleine kerkenraad heeft deze voordracht unaniem overgenomen en ingestemd met de aanstelling van deze twee kandidaten.
Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zullen zij per 1 november starten met hun werkzaamheden in onze gemeente.

We zijn blij en verheugd u de volgende namen te kunnen noemen:

Wilma de Jong, 59 jaar, uit Enschede

 Anneke Wattel-de Vries, 42 jaar, uit Zieuwent

Mag ik me voorstellen…

Beste mensen, aan mij is gevraagd om als nieuwe kerkelijk werker een stukje ter kennismaking te schrijven. Dat doe ik graag. Mijn naam is Wilma de Jong. Mijn leven begon in de jaren ‘60 van de vorige eeuw in Hengelo (O). Na enkele jaren verhuisden mijn ouders naar Enschede waar ik verder opgroeide. De liefde voor mijn man bracht me in de jaren ‘80 naar de prachtige omgeving van het Westerwald in Duitsland waar we heerlijk hebben gewoond en twee kinderen kregen. Heimwee naar familie en Twente bracht ons na de eeuwwisseling eerst naar Ahaus en later terug naar Enschede waar mijn man en ik ook nu nog wonen. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en wonen in respectievelijk Bremen en Karlsruhe. Wat verder nog over mij vermeld kan worden is dat ik mij met de natuur verbonden voel en graag de wandelschoenen aantrek. Mijn andere hobby is (koor)zingen.

In eerste instantie als verpleegkundige (palliatieve zorg) en later als geestelijk begeleider heb ik ervaring opgedaan in het ondersteunen van mensen in veel verschillende levenssituaties. Nu mag ik dat, per 1 november, gaan doen als kerkelijk werker van uw gemeente. Ik verheug mij erop u te ontmoeten en uw (levens)verhaal te horen, wat u inspireert en wat u bezighoudt, natuurlijk met inachtneming van alle coronamaatregelen.

Graag tot dan.

Met vriendelijke groet,
Wilma de Jong

Ik zal me even voorstellen

Mijn naam is Anneke Wattel-de Vries. Ik ben geboren in Indonesië als dochter van zendelingen. Omdat ik daar tot mijn negende jaar  heb gewoond, liggen mijn wortels in Indonesië. Ik ben getrouwd met Bart en samen hebben we drie kinderen. Daarnaast hebben we ook twee pleegkinderen. In deze tijd een groot gezin.  Sinds 2008 wonen wij met veel plezier in Zieuwent.

Ik houd van God en van mensen. Op de middelbare school dacht ik erover om theologie te studeren maar heb toen toch besloten om HBO-verpleging te doen. Na mijn studie kwam ik er al snel achter dat ik toch iets zocht wat beter bij me paste. Toen we in Zieuwent kwamen wonen, kwam ik aan het werk in een evangelisatiegemeente in Lichtenvoorde. Ik kon daar mijn passie voor God en mensen helemaal in kwijt. Daarom ben ik de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk gaan doen. Dit paste echt precies bij wie ik ben en wat ik wil doen. Ik heb een aantal jaren een eigen praktijk gehad als Pastoraal Werker, wat goed te combineren was met mijn gezin. En nu mag ik met veel plezier in de Protestantse Gemeente Aalten aan de slag. Mijn hart ligt vooral in het pastoraat. ‘Hoe kan ik er voor jou zijn?’ Daar ben ik altijd naar op zoek. Met een luisterend oor en open hart ontmoet ik je graag.

Beide kandidaten zijn naar mening van de commissie en de kleine kerkenraad zeer geschikt voor het pastorale werk in onze kerkelijke gemeente. Ze hebben beiden, op verschillende wijze, ruime ervaring met het pastoraal werk. De commissie en de kleine kerkenraad is van mening dat door de benoeming van Wilma en Anneke, in aanvulling op het werk van het team van predikanten en kerkelijk werkers, de PGA weer op een goede wijze inhoud kan geven aan haar pastorale taken.

Als kerkenraad willen wij op voorhand de commissie heel hartelijk bedanken voor haar inzet.  Wij wensen Wilma en Anneke heel veel geluk, plezier, succes en Gods zegen toe bij hun werkzaamheden voor onze gemeente.

In een volgende editie van KerkVenster zullen zij zich aan u voorstellen. Ook hoort u dan in welke wijk zij hun werkzaamheden zullen gaan uitvoeren, en op welke datum zij zullen worden bevestigd in hun ambt.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten,

Harm Hoftiezer, voorzitter kerkrentmeesters
Gerard Helmink, voorzitter kerkenraad