Dolf Prinsen

Vertrouwenspersoon in de kerk

Op de vrijwilligersavond bij Herman te Paske hebben sommige mensen een onbekende vrijwilliger zien rondlopen. Zijn naam is Dolf Prinsen en hij is onze nieuw aan te stellen vertrouwenspersoon. Omdat hij vanwege zijn vrijwilligerswerk bij het Nationaal Onderduikmuseum niet om half acht aanwezig kon zijn, heeft de kennismaking niet voor alle aanwezigen plaatsgevonden.

Vorig jaar kwam via de landelijke kerk in ons moderamen ter sprake dat wij in de gemeente twee vertrouwenspersonen zouden moeten aanstellen. De eerste persoon die werd genoemd door Gerrit Schokkin was Dolf Prinsen. Hij heeft een vooropleiding van iemand die deze taak waarschijnlijk zou kunnen, en mogelijk willen, vervullen. Nadat we hem hadden gevraagd, is hij in de kerkenraad uitgenodigd. De ontmoeting verliep goed. Wij zijn erg blij dat Dolf Prinsen vertrouwenspersoon wil zijn. We willen ook nog een tweede, vrouwelijke, vertrouwenspersoon aanstellen. We denken onder andere aan iemand van een buurgemeente.

Maar eerst is het goed om u te vertellen wat voor soort vrijwilliger een vertrouwenspersoon is, want die hadden we vroeger niet in de kerk.

Het uitgangspunt is dat de Protestantse Kerk een veilige kerk wil zijn en dat in de kerkorde wil verankeren. Op de Generale Synode van april 2023 is daarom een nieuwe generale regeling opgesteld. Uitgangspunt is dat kerkenraden het gesprek over een veilig klimaat in de gemeente stimuleren door het aanstellen van vertrouwenspersonen en het aanvragen van VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag).

De taak van de vertrouwenspersoon is een luisterend oor bieden aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, en adviseren over eventueel te nemen stappen. Hij/zij ondersteunt die persoon daarbij. Daarnaast vraagt hij of zij in de gemeente, op beleids- en uitvoerend niveau, met regelmaat aandacht voor preventie van grensoverschrijdend gedrag en is alert op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

De nieuwe regeling gaat op 1 juli 2025 in. In november 2022 vroeg de Generale Synode het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) voorstellen te doen voor een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen, en een regeling die de verplichting inhoudt dat predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of een leidinggevende taak hebben in de kerk, een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen (VOG). Op de Generale Synode  van 22 april is hierover een aantal besluiten genomen. Centraal daarin staat een nieuwe generale regeling 16, Veilige gemeente. In artikel 1 van deze generale regeling wordt het uitgangspunt voor kerkenraden geformuleerd: ‘De kerkenraad stimuleert het gesprek in de gemeente om gezamenlijk zorg te dragen voor een klimaat waarin ieder zich veilig kan voelen’. Dat kan onder andere door een VOG aan te vragen en door het aanstellen van vertrouwenspersonen. De vrijwilligers bij de kerk die een VOG moeten aanschaffen, krijgen de

VOG gratis als die wordt aangevraagd door de kerkenraad.

Wat wij als kerkenraad nog moeten doen

In het jaar dat voor ons ligt moeten we als kerkenraad een tweede vertrouwenspersoon zoeken en voor alle vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken (ouderen of jongeren) een VOG aanvragen. In de kerkenraad moeten we nog overleggen hoe verdere kennismaking met de vertrouwenspersonen in de gemeente kan plaatsvinden. Bent u geïnteresseerd in deze dingen dan kunt u die opzoeken in het zoeksysteem van de PKN (protestantsekerk.nl) onder ‘vertrouwenspersoon’ of ‘VOG’.

 Wie is Dolf Prinsen

De voorgestelde vertrouwenspersoon heet Dolf Prinsen en hij woont in Doetinchem. Hij is in 1953 geboren in de Aaltense buurtschap Heurne. Na het doorlopen van de middelbare school in Aalten heeft Dolf een HEAO-opleiding gevolgd en is vervolgens rechten gaan studeren in Nijmegen. Hij is getrouwd geweest met Erika Rensink, ook een Aaltense, die helaas in 2017 is overleden. Hun drie kinderen zijn geboren in Friesland. Daar heeft Dolf acht jaar als advocaat  gewerkt. Hoewel het gezin in de Friese Wouden (Waskemeer, nabij Drachten) een goede tijd heeft gehad, bleef de Achterhoek toch trekken en zijn ze in 1991 naar Doetinchem verhuisd. Nadat Dolf meer dan 25 jaar als advocaat en mediator verbonden is geweest aan het kantoor Bax, heeft hij enkele jaren geleden afscheid genomen en geniet hij nu van zijn pensioen.

Dolf vult zijn tijd met het oppassen op kleinkinderen, vrijwilligerswerk, hobby’s, verblijven in het vakantiehuisje op het Aaltense Schepersveld en sinds kort ook met het bestuurslidmaatschap van het Nationaal Onderduikmuseum.

Voor mensen die graag plat praten, dat kan Dolf Prinsen ook.

Wij hopen van harte dat Dolf de taak van vertrouwenspersoon voor onze gemeente goed kan vervullen.

 

Ada Endeveld

Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard

Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze materialen kunnen Kerk in Actie en GZB (Gereformeerde Zendingsbond) projecten in het buitenland ondersteunen. U/jij kunt daarbij helpen. Hoe? Door heel eenvoudig oude postzegels en kaarten in de inzamelbox in de hal van ‘t Koppelhuis te doen. Ook in de brievenbus van de Protestantse Gemeente Bredevoort, Markt 2A, kan een enveloppe ingeleverd worden onder vermelding van ‘postzegelactie’. In 2023 was de opbrengst € 32.885,12.

 Hoe werkt het?

  • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Denk ook eens aan de postzegels van school of de organisatie waar u werkt.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Stichting voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Meer weten? Neem dan contact op met Rita Feenstra.                                                               

 scriba@pkn-bredevoort.nl