Nieuws PG Bredevoort

Samen Eten

Op woensdag 13 maart 2024 is er weer Samen Eten in ‘t Koppelhuis! U bent welkom om 17.30 uur. De maaltijd begint om 18.00. Opgeven bij beheerder Marjon, tel. 06-27504112 of bij Ada Endeveld (zie colofon). Het vindt op woensdag plaats omdat het gecombineerd wordt met Biddag van gewas en arbeid. De viering voor Biddag is om 19.30 uur in de St Joriskerk. In april is Samen Eten op dinsdag 9 april.

Gastlid of Vriend van de gemeente

Tijdens de vergadering van de kerkrentmeesters kwam ter tafel wat nu precies het verschil is tussen gastlid zijn en vriend van de gemeente zijn. Daarom besloten we daar een stukje over te schrijven in het kerkblad.

Iemand die verbonden wil worden met een gemeente, maar al ergens anders lid is, kan zich bij een gemeente inschrijven als gastlid. Dit kunnen bijvoorbeeld rooms-katholieken zijn, bijvoorbeeld uit Bredevoort, maar ook protestanten uit een andere plaats. Als gastlid krijgt je wel een verzoek om een vaste vrijwillige bijdrage te betalen. Een ‘vriend’ van de gemeente, is meestal iemand die geen kerklid is, maar ook verbonden wil blijven met een gemeente. Bijvoorbeeld een partner van een lid uit Bredevoort of een inwoner van Bredevoort die het kerkgebouw in stand wil houden.

Gezellige middag voor onze senioren

Op donderdag 7 maart 2024 komt Harmonicaclub Corle voor u een optreden verzorgen in ‘t Koppelhuis. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Vanaf 14.15 uur staat de deur voor u open, en om 14.30 uur zullen de harmonica’s hun muziek laten klinken. We verwachten dat we rond 17.00 uur de middag afsluiten.

Er wordt bekende muziek gespeeld, en ook de teksten van sommige nummers worden uitgedeeld, zodat u gezellig mee kunt zingen.

Koffie en een drankjes staan voor u klaar, en natuurlijk ook wat lekkers! Er zijn geen kosten aan verbonden, en u mag gerust iemand meebrengen die u begeleidt.

Vervoer kan geregeld worden, neem hiervoor, en voor andere vragen contact op met Herman te Paske, tel. 0543-451283.

We gaan ervan uit dat het een gezellige middag gaat worden!

                                                                               Pastorale raad PG Bredevoort

Toekomstplannen PG Bredevoort

 De PG Bredevoort is al enige tijd bezig om zich te beraden, hoe zij in de toekomst een aansprekende kerk kan blijven voor de mensen in Bredevoort en omstreken.

Onderzoek

Er is een werkgroep Toekomst Kerk ingesteld, die sinds 2022 onderzoek doet. Op 5 maart 2023 bent u hierover voor de eerst keer geïnformeerd. Intussen zijn er gesprekken gevoerd met buur PKN-gemeenten en met de classis, in aanwezigheid van Katholiek Kontakt.

Dit heeft geleid tot een aantal bevindingen en ideeën.

Aanbevelingen kerkenraad

Op 19 maart aanstaande wordt door de werkgroep Toekomst Kerk nieuwe aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De kerkenraad neemt in die vergadering een voorlopig standpunt in.

De kerkenraad zal in een volgende vergadering, na de informatiebijeenkomst, een definitief standpunt innemen, waarbij de inbreng van de leden wordt meegewogen.

Kort samengevat zijn deze aanbevelingen:

– ⁠samenwerking uitbouwen met buurtkerken (PKN)

– samenwerking uitbreiden met Katholiek Kontakt

– ⁠invoeren werkgroepenstructuur voor diverse kerkelijke taken

– ⁠ondersteuning predikant met een kerkelijk werker

Informatiebijeenkomst

Op 24 maart aanstaande vanaf ca. 11.00 uur, na de dienst van Palmzondag, wordt hierover een informatiebijeenkomst gehouden in het ‘t Koppelhuis, onder genot van een kopje koffie met wat lekkers. Er wordt uitleg gegeven wat de aanbevelingen precies inhouden en u kunt hierover uw ideeën kenbaar maken.
Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, tel. 06-53131832

U komt toch ook?

Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd en wij hopen op een grote opkomst in het belang van de toekomst van onze gemeente.

                                                           werkgroep Toekomst Kerk en de kerkenraad