Onderhoud kerkgebouwen

Onderhoud Oude Helenakerk (OHK)
Eind september / begin oktober zullen er onderhoudswerkzaamheden plaats gaan vinden aan de OHK. Het betreft regulier onderhoud dat voor het grootste deel nog betaald kan worden uit de subsidie die we tussen 2013 en 2019 hebben ontvangen.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit schilderwerk, bijwerken en herstel van natuursteen, voegwerk, en leibedekking.
Aan het installatiewerk en de verlichting wordt ook het nodige gedaan. In de kap van de zijbeuken wordt verlichting aangebracht, en er zal worden gekeken of er verlichting kan komen bij de buitentrap aan de kant van het Elim.
Op verzoek van de organisten komt er (binnen) een lamp bij de trap naar het orgel.

Het werk wordt uitgevoerd door bedrijven die ervaring hebben met restauraties van oude gebouwen.
Het e.e.a. wordt gecoördineerd door Boerman Kreek  Architecten uit Steenderen.
Tijdens de werkzaamheden kan de kerk gewoon worden gebruikt.

Onderhoud Oosterkerk
Deze zomer zal er onderhoud en herstelschilderwerk gedaan worden aan de onderdorpels van de houten kozijnen aan de achterkant van de Oosterkerk. Dit om het rotten van het hout te voorkomen. We willen ervoor zorgen dat de kerk in goede conditie blijft.

Afgelopen winter is er bij de zijingang van de Oosterkerk een stuk van een hard stenen afdekplaat naar beneden gekomen. Gelukkig is dit goed afgelopen en is het bij materiële schade gebleven. Inmiddels is deze schade hersteld en ligt er weer een nieuwe hardstenen afdekplaat op.


Onderhoud Zuiderkerk
Ook aan de Zuiderkerk zijn de afgelopen tijd diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  Alle boeiboorden van de kerk zijn vernieuwd. Deze zijn in kleur gemonteerd, onderhoudsarm. Er is zowel binnen als buiten schilderwerk gedaan. Het kerkelijk bureau heeft een raam gekregen, zodat Ger-Jan vanuit het kantoor kan zien wat er zich in de hal afspeelt. In de verwarmingsruimte is een opslag mogelijkheid gemaakt voor diverse spullen.
De achterdeur richting parkeerplaats was slecht en is inmiddels vernieuwd.

Namens de kerkrentmeesters,
Henk Bol