Onderhoud Oude Helenakerk

Zoals u allen weet, hebben we met de Oude Helenakerk een prachtig gebouw in ons bezit.
Een gebouw waar we trots op zijn en waar we dus goed voor willen zorgen.
Iedere zes jaar laten we onze huisarchitect Boerman Kreek een onderhoudsplan opstellen.
In het onderhoudsplan wordt ook rekening gehouden met de bevindingen van Monumentenwacht,
die jaarlijks de OHK inspecteert. Het onderhoudsplan wordt besproken met het Restauratiefonds en
de kerkrentmeesters.
Voor het onderhoudsplan kunnen we subsidie aanvragen. Als dit goedgekeurd wordt krijgen
we hiervoor tot op heden 60% subsidie van het Rijk.
Voor de jaren 2021-2026 is het onderhoud begroot op € 261.384, 60% subsidie van het Rijk = €
156.830 is goedgekeurd.
Blijft over te betalen € 104.554. Voor dit bedrag wordt een verzoek gedaan aan het Restauratiefonds.
Dit gebeurt in goed overleg tussen Restauratiefonds en kerkrentmeesters.
Werkzaamheden
In 2021 hebben we de bonte knaagkever bestreden.
Vorige jaar zijn er geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Dit jaar krijgen we groot onderhoud dat, zoals nu gepland staat, start in week 17 (24 april) met het opbouwen van de steigers. Aansluitend zullen de werkzaamheden plaatsvinden, die ongeveer acht weken gaan duren.
Henri Boerman heeft hieronder beschreven wat de werkzaamheden inhouden en waarom die moeten gebeuren. 
Herstel stucwerk topgevels aansluiting hoge en lage dak. Dit is op basis van een kalkmortel die ‘opofferend’ is, d.w.z. dat door weersinvloeden zoals regen, wind enz. er enige erosie of verwering van het metselwerk zal ontstaan. Omdat dit in dit geval van een relatief zachte steen, oude kloostermoppen en tufsteen is, zou dit inhouden dat er regelmatig onderhoud aan het metselwerk nodig is. Door gebruik te maken van een stuc- of vertinlaag vangt deze de eerste verwering op en wordt het achterliggende materiaal, dat veel lastiger te herstellen is, beschermd. Deze ingreep is minder ingrijpend en op den duur veel duurzamer.
Een andere opvallende werkzaamheid is het afpellen/afrossen van het natuursteenwerk (met name de toren) incl. het deels vervangen van het voegwerk. Zoals hierboven al omschreven is het natuursteen relatief onderhoudsgevoelig en men kan door het afschalen (het loshalen/verwijderen van losse schollen of schilfers) het natuursteen langer behouden. Wel moet het omliggende voegwerk goed aansluiten op de stenen. De meest onderhoudsgevoelige plekken zijn met name de toren, hoeken en hoge onderdelen die altijd vol in het weer staan. Deze zijn moeilijker bereikbaar en daar moet elke keer een steiger voor geplaatst worden. We proberen dan ook zoveel mogelijk werkzaamheden op een logische manier te combineren.

Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij:

het Restauratiefonds: Harm Veldhuis, tel. 0543-472543
de kerkrentmeesters: Henk Bol, tel. 0543-473471