Goed Nieuws: Katholiek Contact Bredevoort

Het Rooms-Katholieke kerkgebouw in Bredevoort werd op palmzondag dit jaar aan de eredienst onttrokken. Dat was voor heel Bredevoort een droevige dag, want de kerk en de gelovigen zijn altijd belangrijk deel van de Bredevoortse gemeenschap geweest en alle inwoners van het stadje werken op veel gebieden samen. Zo was er ook altijd een overleg met de Protestantse Gemeente Bredevoort en hadden we een aantal vieringen per jaar samen. Ook het jeugdwerk deden we samen, wat eigenlijk al voortkwam uit het feit dat alle kinderen samen op het Bastion zaten, de interconfessionele basisschool.

Bij de laatste vergadering van de locatieraad en het moderamen van de PG Bredevoort was er één aanwezige, die de hoop niet opgaf. Hij wilde toch nog proberen de Rooms-Katholieke gelovigen op de een of nadere manier te organiseren. De Protestantse gemeente had al eerder gastvrijheid aangeboden aan de katholieke gemeenschap. Er kunnen ook meerder diensten in een weekend plaatsvinden en samen vieren deden we al regelmatig. We weten allemaal dat de St. Joriskerk al langer open staat voor rouwdiensten voor alle mensen. Ook het koor oefent daar al.

De ene hoopvolle persoon nam contact op met een andere en het balletje ging rollen. Er waren vijftien mensen te vinden, die op de één of andere manier verder wilden gaan met elkaar om Rooms-Katholieke geloofsbeleving in Bredevoort gaande te houden. Op drie juni kwamen zij, vanwege het aantal bij elkaar, in de St.Joriskerk. Daar werd besloten tot de groep Katholiek Kontact Bredevoort. De groep wil af en toe gebruik maken van de St. Joriskerk. Hoe de activiteiten eruit gaan zien, wordt in een later stadium duidelijk. De kerkenraad van de PGB is verheugd met deze ontwikkeling. Wordt vervolgd!