Eigendom of overdracht van de Oude Helenakerk

De groep rondom de Oude Helenakerk (OHK) heeft één doel voor ogen: Behoud van de Oude Helenakerk en Elim door PGA .
Het is het meest waardevolle en tegelijk ook het meest goedkope gebouw en verkeert in uitstekende staat van onderhoud. Cijfermatig kunt u alles nalezen op de website van KerkVenster met de berekeningen die door onze groep zijn gemaakt. Voor de financiële aspecten is gebruikgemaakt van gegevens van het kerkelijk bureau.
Om PGA te ontzorgen van administratieve en financiële handelingen, het beheer en de exploitatie, richten wij een Lokale Stichting op. Een stichting, samengesteld uit de Aaltense samenleving waar natuurlijk ook een lid van het kerkbestuur in zal zitten. De Stichting Restauratie Fonds blijft haar activiteiten uitvoeren voor restauratie en onderhoud van de OHK.
Het gemeenschapsaspect van onze bevolking wordt sterker en het kerkgebouw krijgt een meer levendige functie t.b.v. de leefbaarheid van het dorp.
Gebruik van het kerkgebouw voor diverse kerkelijke activiteiten en het houden van kerkdiensten blijven gewaarborgd.

Verschillen bij overdracht

SOGK

 • Een bruidsschat is van toepassing. Kosten zijn voor PGA, het Restauratiefonds(SRF) draagt hierin niet bij.
 • Bij ontbinding van de SOGK bestaat geen restitutie van de ingebrachte gelden.

 • Kerk dient multifunctioneel te worden gemaakt. Kosten zijn voor de PGA, het SRF draagt hierin niet bij.
 • De PGA is lokale zeggenschap kwijt.
 • Een lokale commissie moet exploitatie regelen voor een ‘vreemde’ stichting.
 • Minder betrokkenheid van de vrijwilligers.
 • PGA betaalt huur/dagdeel voor kerkelijk gebruik.
 • Elim wordt niet overgenomen door de SOGK!

 • Exploitatieresultaten zijn voor de SOGK.

Lokale Stichting

 • Geen bruidsschat; geld blijft lokaal
 
 • Bij ontbinding van de huurovereenkomst tussen de PGA en de Stichting vloeit het vermogen terug naar de PGA
 • Kerk dient multifunctioneel te worden gemaakt. SRF draagt hieraan, na overleg, wel bij.

 • Lokale zeggenschap blijft behouden.
 • De Aaltense Stichting regelt onderhoud, beheer en exploitatie voor de PGA
 • Grotere betrokkenheid van vrijwilligers
 • PGA betaalt geen huur voor kerkelijke activiteiten
 • Elim blijft behouden voor de PGA en blijft inzetbaar voor exploitatie
 • De PGA deelt in de netto exploitatie-opbrengst.

Bij overdracht van de OHK aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) wordt de PGA een huurder. Dat houdt in dat voor iedere activiteit per dagdeel plm. €300,00  excl. energiekosten moet worden betaald.
Op jaarbasis is dit minimaal €35.000,- (excl. energiekosten en gebaseerd op vieringen en kerkelijke activiteiten).

Overdracht aan de SOGK heeft financiële gevolgen voor PGA. De kerk multifunctioneel maken voor ander gebruik dan het houden van kerkdiensten moet ook gefinancierd worden door PGA.
De groep OHK stelt dat wanneer PGA eigenaar blijft deze investeringen voor eigen profijt zijn .

Ondanks onze gesprekken met de kerkrentmeesters, moderamen, kleine en grote kerkenraad  stuit de groep OHK vanaf het begin op weerstand. Geen enkel argument dat wij inbrengen wordt of wil begrepen worden omdat de focus die het huidige kerkbestuur voor ogen heeft, alleen gericht is op  overdracht van de OHK aan de stichting SOGK. Daarnaast worden vanuit diezelfde focus aanpassingen voorbereid voor de Zuiderkerk.

Welke woorden wij ook gebruiken om aan te geven dat dit kerkgebouw geen  Last  voor komende generaties zal zijn, maar als een Oase ervaren kan worden, het huidige kerkbestuur is niet ontvankelijk voor onze motivatie dit gebouw in eigen beheer te behouden.
Wanneer op de komende gemeente-avond van 28 mei het voorgenomen besluit van de kerkenraad voorgelegd wordt en daarna wordt bekrachtigd, dan wordt het duidelijk dat het dorp Aalten definitief kerkelijk een ander gezicht krijgt. Zouden naast de Oosterkerk, de RK-kerk en op termijn ook  in de Oude Helenakerk kerkelijke activiteiten tot het verleden gaan behoren?

 Voor de OHK-groep is het ondenkbaar Aaltens Religieus Erfgoed uit handen te geven

Wij bepleiten een heroverweging van het voorgenomen besluit.

OHK-groep

Bijlagen:

 1. OHK Presentatie Kleine Kerkenraad januari 2019
 2. OHK Presentatie eigendomskwestie Grote Kerkenraad mei 2019
 3. Kostenvergelijking OHK – Zuiderkerk – Elim mei 2019
 4. OHK Vragenlijst mei 2019
 5. OHK Presentatie College van Kerkrentmeester mei 2018
 6. OHK Powerpresentatie Grote Kerkenraad mei 2019
 7. OHK Globale exploitatie opzet