Onze diaconie in actie voor de minima in Aalten

In de vorige nummers van Kerkvenster hebt u veel kunnen lezen over de projecten die in het buitenland voor de allerarmsten zijn opgezet. Dit keer vertellen we meer over de projecten die hier plaatselijk worden ondersteund. In Aalten Vooruit zijn mensen opgeroepen zich te melden als zij voor de acties van het Meedoenpact voor Sinterklaas en voor de Kerst. Ook wordt er een energiefonds gestart voor mensen die ondanks de steun vanuit de overheid nog steeds met een financieel probleem kampen.

In dat meedoenpact zijn wij vertegenwoordigd. We werken daarin samen met anderen, zoals Figulus, AladnaFM, de talentverbinder en de stichting Diaconale Hulpverlening in de gemeente Aalten. En onze diaconie heeft aangeboden dit jaar de sinterklaasactie te financieren. Zo helpen we gezinnen waar financiële problemen zijn toch Sinterklaas te kunnen vieren. De stichting Diaconale Hulpverlening is mede door onze oud-voorzitter, Jan Hoftijzer, in het leven geroepen. En die samenwerking met de andere kerkgemeenschappen is vruchtbaar gebleken, zeker toen we als gezamenlijke kerken meer de samenwerking met andere organisaties hebben gezocht in het meedoenpact. Onze diaconale werkgroep ‘sociaal-diaconaat’ bestaat uit Wilco Luiten, Ineke Kraaijenbrink, Greetje van Eerden, Herwin Navis en Wim Drenth. Naast onze directe steun bij problemen van onze eigen kerkleden stemmen we onze activiteiten steeds meer af met de st. DHA en het meedoenpact. In beide worden we vertegenwoordigd door Wim Drenth.

Weet u nog mensen die wel zo’n steuntje in de rug kunnen gebruiken of misschien hebt u zelf er behoefte aan? Meld dat dan svp aan één van onze sociaal-diakenen. Een berichtje aan het kerkelijk bureau mag ook. Dat komt dan wel bij ons terecht. Het kan ook door een mailtje te sturen naar info@meedoenpact.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 november 2022. Vergeet niet een adres en de leeftijden van de kinderen te vermelden. Een groepje vrijwilligers vanuit de PGA maakt samen met ons de pakketjes gereed in een zaal van de Zuiderkerk en van daaruit gaan we ze ook bezorgen.

Er zijn twee acties: de eerste is voor ouders van kinderen tot 14 jaar. Voor hen is er een pakketje beschikbaar met wat snoepgoed en een cadeaubon die bij de Hema in Aalten kan worden besteed.

En voor de kerstactie kun je ook bij het Meedoenpact terecht. December is al zo’n dure maand en als je dan weinig te besteden hebt, kun je wel een extraatje gebruiken. Dit jaar komt er een pakket beschikbaar met wat enkele artikelen uit de supermarkt, aangevuld met tegoedbonnen van de plaatselijke bakker, slager of groenteboer. Zo geven we met elkaar deze middenstanders in deze tijd van de energiecrisis ook een extra steun in de rug. Ook hiervoor is aanmelding nodig door een mail te sturen naar info@meedoenpact.nl. Hier geldt 1 december 2022 als uiterste aanmelddatum. Ook hier graag het adres erbij en de samenstelling van het huishouden.

En dan de energiekosten. Weet u dat de gemeente Aalten een ruimhartige regeling heeft opgesteld voor mensen met een laag inkomen? De inkomensgrens voor de energietoeslag is omhoog gegaan tot 130% van het minimuminkomen. En ook daarboven is er nog een bijdrage mogelijk. Op de site van de gemeente is er meer over te lezen. www.aalten.nl/energie. Is dit nog niet voldoende, laat het weten via info@meedoenpact.nl of bel naar Figulus 0543-473993. Zij kunnen u in contact brengen met mensen die u verder kunnen informeren over de mogelijkheden.

Gulle gevers gezocht

Maar voor de kerstactie hebben we de financiën nog niet rond. We hebben wel geld achter de hand, maar dat hebben we ook nodig voor andere projecten zoals het zakgeldproject, het medisch fonds en het noodfonds. En niet te vergeten het net gevormde Energiefonds. Daarom hoopt de stichting Diaconale Hulpverlening op steun vanuit hun achterbannen. En daar rekenen we zeker de lezers van Kerkvenster toe. Elk bedrag is zeer welkom! En ook bij ons kunt u de € 190 doneren als u dat niet zelf direct nodig hebt. Een schenking stelt de st. DHA in staat mensen te helpen die zelf de extra kosten niet kunnen opbrengen om deze winter warmpjes door te komen. Er is extra aandacht voor bijvoorbeeld chronisch zieken die onvoldoende compensatie krijgen voor extra stookkosten, maar ook voor anderen waarvoor de gemeentelijke regelingen niet toereikend zijn, kunnen een beroep doen op dit fonds.

Er kan geld worden gedoneerd naar de st.DHA met bankrekening NL 24 TRIO 0338 6054 60.  

Een gift kan ook via de bijgaande QR-code. Langs deze weg komt het geld eveneens ten goede aan de activiteiten van de stichting Diaconale Hulpverlening.

De actie kan ook ondersteund worden door uw eigen kerstpakket af te staan aan mensen in de doelgroep. In dat geval kunt u uw pakket afleveren bij Figulus in de Ahof in Aalten. Maar een mailtje naar info@meedoenpact.nl mag ook. Dan wordt het pakket bij u thuis opgehaald. Het Meedoenpact zal er dan voor zorgen dat deze pakketten een goede bestemming krijgen.