ONZE MILIEUVRIENDELIJKE PGA IS NU NOG GROENER!

De Protestantse Gemeente Aalten streeft er naar het Bijbelse rentmeesterschap in de praktijk te brengen. De Werkgroep Groene Kerk Aalten is hierbij raadgevend en soms ook uitvoerend. In de afgelopen jaren zijn mooie resultaten geboekt, daarover hebt u kunnen lezen in het novembernummer van KerkVenster. Inmiddels zijn we alweer een flink stuk verder. Er liggen zonnepanelen op diverse panden van de kerk. Wie had dit twee jaar geleden kunnen denken.

In maart 2021 ging via de Groene Kerk het verzoek uit naar twee bedrijven om een offerte uit te brengen over de plaatsing van zonnepanelen op panden van de kerk. Later werd er nog een derde bedrijf aan toegevoegd. Eind september lagen er drie offertes bij de kerkrentmeesters, begin november nam dit college de beslissing: de firma Huls Duurzame Energie uit Winterswijk kreeg de opdracht. Zij waren niet alleen de voordeligste, maar konden ook op korte termijn leveren. In hun offerte stond vermeld dat de panelen nog in 2021 op de daken zouden liggen. En ze hebben het waar gemaakt!

Nadat de huizen van de twee predikanten waren voorzien van panelen en ook op het jeugdhonk aan de Ludgerstraat de klus geklaard was, kwam het lastigste karwei: op de achterzijde van gebouw Elim moest een groot aantal panelen worden bevestigd, zowel min of meer liggend als hangend aan de steile gevel. Op diverse foto’s is te zien hoe de mannen van Huls dit karwei klaarden.

Ze deden dit in de week voor de kerst: regen, wind en uiteindelijk ook kou weerhielden hen niet om enkele dagen flink door te werken. Maar de belofte dat de panelen er nog in 2021 zouden liggen, deed men gestand. Op 24 december was alles voor elkaar.

Een flinke besparing op twee fronten.

In totaal zijn er tot nu toe 65 panelen geplaatst. Dit betekent dat de PGA jaarlijks ca. 100.00 kg CO2-uitstoot bespaart ten opzichte van het gebruik van ‘reguliere’ elektriciteit en daarmee actief meewerkt aan het behalen van de milieudoelstellingen van Nederland. Door de opwekking van eigen elektriciteit in combinatie met een leveringscontract van groene stroom via Greenchoice gebruikt de PGA nu uitsluitend stroom uit hernieuwbare bron waarbij de uiteindelijke uitstoot nul is. Sterker, de PGA levert in zonnige tijden schone energie aan het elektriciteitsnet. Deze schone stroom kan vervolgens elders worden gebruikt zonder schade voor mens en milieu.

Bovendien leveren deze panelen zodra de zon schijnt een aanmerkelijke kostenbesparing op voor de protestantse gemeente. Het mes snijdt hier dus aan twee kanten. Het is aan eenieder om te beoordelen welke kant de beste is.

Voor de Werkgroep Groene Kerk is in ieder geval duidelijk dat de kerkrentmeesters hun taak naar beide kanten serieus opnemen.

Doet u ook mee? 

Maar er is meer. Wij, allen die zich betrokken voelen bij de PGA, vormen met elkaar De Groene Kerk van Aalten. Wat zou het mooi zijn wanneer het plaatsen van zonnepanelen en daarmee de CO2-uitstoot verkleinen, zich als een olievlek zou verspreiden onder de gemeenteleden. Ja, inderdaad, goed voorbeeld doet goed volgen!

Wie weet trekt het onderstaande aanbod van de firma Huls u over de streep:

‘Aan leden van de PGA bieden wij een korting van 10% wanneer zij door onze firma zonnecollectoren laten plaatsen op hun woning.’

Wanneer u van dit aanbod gebruik wilt maken, moet u dit even laten weten aan het kerkelijk bureau in de Ludgerstraat 64. Daar verifieert dhr. Ger Jan Voerman of u geregistreerd staat als lid van de PGA. Vervolgens worden uw naam en telefoonnummer doorgegeven aan de firma Huls en gaan alle verdere contacten direct via dit bedrijf. En natuurlijk staat het u vervolgens geheel vrij om op hun aanbieding in te gaan.

Voor de Werkgroep Groene Kerk Aalten was dit een mooi project; met veel plezier hebben we er aan gewerkt. Met evenveel plezier heeft ook fotograaf Jan Oberink meegedaan. Hij nam foto’s van de werkzaamheden op het dak van Elim en kon de mooie beelden schieten dankzij de medewerking van de familie Holthuis. Vanuit hun zolderraam kon Jan haast onopgemerkt zijn gang gaan. Hartelijk dank ook aan hen.

Namens de Werkgroep Groene Kerk Aalten,

Jan Haring