Oosterkerk & Oude Helenakerk; Hoe staat het ervoor? (Deel 3)

Begin dit jaar hebben we u via deze weg bericht dat we in gesprek zijn met christengemeente de Meiberg en dat zij zich dit voorjaar willen bezinnen over de keuze die zij zullen gaan maken. Zoals in elk verandertraject is het van belang een dergelijk proces zonder (tijds)druk te doorlopen. De Meiberg heeft nu aangegeven daarom meer tijd nodig te hebben om met elkaar het proces rondom hun huisvesting te doorlopen. Wij, als protestantse gemeente bieden hen uiteraard de tijd om een keuze, vanuit een goede basis en hartgericht, te kunnen maken.

De werkgroep die bezig is met de opdracht rondom de Oude Helenakerk heeft afgelopen maandag een informatieavond belegd in samenwerking met de Stichting Oude Gelderse Kerken. Een verslag hiervan leest u elders op deze website, klik hier

Namens beide werkgroepen van het college van kerkrentmeesters,

Thea Lensink