Oosterkerk journaal

Afscheid nemen is niet loslaten, het is beginnen aan iets nieuws

Om de gebeurtenissen rondom het afscheid van de Oosterkerk door de PGA goed te laten verlopen, is er een commissie in het leven geroepen. Het tij keert, ook voor de mooie Oosterkerk. Velen zijn er op hun eigen manier mee bezig, en vooruitkijkend moeten er besluiten genomen worden.
De Commissie Afscheid Oosterkerk (CAO) is op 24 februari jl. voor het eerst bij elkaar geweest om te brainstormen.
Er zal hard gewerkt moeten worden, want het afscheid laat niet al te lang op zich wachten.
De CAO bestaat uit de volgende personen:

Henk te Paske – voorzitter
Jan Willem Duenk – college van kerkrentmeesters
Herman Onnink – archivaris PGA
Ben Lammers – grafisch vormgever
Harry van Wijk – cantororganist PGA
Tiny Oosterink – stichting KerkVenster

Maar nu? Hoe verder? Wat is de bedoeling?
Wij zijn o.a. op zoek naar bijzondere verhalen en leuke, interessante anekdotes.
Deze verhalen worden verzameld om daar iets mee te doen, bijv. verwerken in een mooi boek. Herman Onnink en Ben Lammers willen zich daarvoor inzetten.
Wie-oh-wie heeft een persoonlijk verhaal / anekdote / herinnering die hoort bij de Oosterkerk?
Eén voorbeeld wil ik u geven:
Een kleuter zit voor de eerste keer vooraan op de galerij. Als de predikant en de ouderlingen/ diakenen vanuit de consistorie de kerk binnenlopen, zegt de kleuter: ‘Hè hè, nu kan ik die prekemeneer eindelijk eens zien.’

Ook tips en adviezen over alles wat met dit afscheid te maken heeft zijn van harte welkom. Laat het ons snel weten! Uw bijdrage kunt u mailen naar henk.tepaske@pgaalten.nl.
Geschreven tekst kunt u inleveren bij het kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten.

Tiny Oosterink