Op zoek naar mensen

De laatste twee jaar hebben we als kerkenraad gewerkt met roulerend voorzitterschap. Dat heeft redelijk goed gewerkt. Nu willen we toch opnieuw mensen gaan zoeken die bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Het idee is om niet alles op twee mensen neer te laten komen (scriba en voorzitter) maar om de taken te verdelen over drie of meer mensen.
Ook wordt er gedacht om de taak van het notulen maken te laten uitvoeren door een betaalde kracht. Zo hopen we het werk te verdelen en meer mensen te betrekken bij het leidinggeven aan de kerk. Dus misschien wordt u binnenkort benaderd door een kerkenraadslid.