Opbouwend

 Verslag van de kleine kerkenraad van 23 april

Gerard Helmink opent de vergadering met de overdenking ‘Heel Nederland naar de kerk’ waarna hij voorgaat in gebed.

René Veerbeek heeft de jaarrekening 2018 van de Protestante Gemeente Aalten toegelicht. Het is fijn dat het jaar positief wordt afgesloten. Johan van Eerden heeft de jaarrekening 2018 van de diaconie toegelicht. De diaconie streeft er naar om dat wat ontvangen wordt ook uit te geven aan diaconale doelen.

Op 16 april jl. is er een presentatie geweest aan de grote kerkenraad inzake de ontwikkelingen rond de kerkgebouwen en is aan hen een voorgenomen besluit gepresenteerd. Aansluitend aan de bijeenkomst hebben de klankbordgroepen vergadert over de inhoud van de presentatie en het voorgenomen besluit. De terugkoppelingen van de klankbordgroepen zijn positief en kritisch opbouwend.

Op de Gemeenteavond van 28 mei aanstaande in de Zuiderkerk zullen de ontwikkelingen rond de gebouwen aan de Gemeente worden gepresenteerd, samen met het voorgenomen besluit. Tijdens deze avond ligt de nadruk op de presentatie over de ontwikkelingen rond de kerkgebouwen en verdieping van eventuele vragen die er zijn.

Jan Hordijk sluit de vergadering met het lezen van Lied 632 vers 1 en 3.

Gerard Helmink.