Oppas- Kinderdienst

Oppasdienst

Vanwege de corona maatregelen zijn er voorlopig geen fysieke kerkdiensten en om die reden ook geen oppasdienst c.q. kindernevendienst.:

Voor de kindernevendienst is er elke zondag een speciaal programma dat de kinderen kunnen volgend.
Klik hier voor de speciale paginaKindernevendienst

Elke zondag is er kindernevendienst tijdens de ochtenddienst. De kinderen gaan eerst met de ouder(s) naar de kerk en gaan in de regel voor de schriftlezing naar de kindernevendienst.

Tijdens de collecte worden de kinderen weer opgehaald.

Met de kindernevendienst willen we de kinderen zoveel mogelijk bij de kerkdienst betrekken.  De kinderen gaan met hun ouders naar de kerk en op het moment dat het daar “te moeilijk” wordt, verlaten ze de dienst om op hun eigen niveau uitleg te krijgen over het Bijbelgedeelte dat deze zondag op het rooster aangegeven staat. Afhankelijk van het aantal kinderen worden ze verdeeld over twee groepen op basis van hun leeftijd.
Er wordt meestal een verhaal verteld uit “Kind op zondag” of “Bonnefooi”. Daarna volgt de verwerking middels een vraaggesprek, spelletje, knutselwerkje enz. Na de preek komen we weer terug in de kerk.
Voor Pasen en Kerst bereiden we met de predikant het project voor deze periode voor.
Regelmatig worden er ook kinderen gevraagd mee te werken aan een dienst bijv. door een gedicht of een gebed voor te lezen, bloemen of doopkaars aan te bieden of mee te spelen in bijvoorbeeld het kerstverhaal.