Oproep aan alle leden van onze Protestantse Gemeente!

In vorige KerkVensters heeft u kunnen lezen dat er een groep van acht mensen bezig is met het schrijven van een nieuw beleidsplan. Dit kunnen we natuurlijk niet met z’n achten. Daar hebben wij u voor nodig!

Wat vindt u?

Wij willen graag weten wat u denkt en vindt van onze kerk. Wij stellen het erg op prijs wanneer zoveel mogelijk mensen reageren. Juist als u niet gewend bent uw mening te geven, vragen wij u om dit te doen. Dit geeft een zo breed mogelijk beeld van wat onze kerkleden belangrijk vinden.

Kort gezegd willen we graag antwoord op onderstaande twee vragen:

  1. Vindt u zoals het nu in de kerk gaat, goed gaat?
  2. Wat kunnen we in onze kerk beter doen?

Graag uiterlijk 2 april uw reactie!

Wij vragen u om uw antwoorden kort en bondig te formuleren. Zou mooi zijn wanneer u maximaal 50 tot 80 woorden gebruikt. Op die manier denken wij dat de antwoorden het best bruikbaar zijn.

Uw reactie kunt u mailen naar beleidsplan@kerkvenster.nl of op papier sturen naar Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten.

 Visiegroep Beleidsplan,

Wim Drenth, Folkert de Jong, Wilma Winkelhorst, Femke Navis, Marinke Oolman, Emma Roelofsen, Henk Sluiskes en Rik van Lochem.