Opzet procesbegeleiding PG Aalten

‘Op weg naar een goede herstart’

De relatie tussen de kerkenraad PG Aalten dan wel moderamen (verder: moderamen) en de Oude Helena Kerk Groep (verder OHK-groep) is momenteel niet bepaald goed te noemen. Vanuit de jeugd van PG Aalten zijn aanzetten gedaan tot verbetering van deze relatie door inzet van een mediator ook wel aangeduid als intermediair. Zowel Moderamen als OHK-groep zijn daarmee akkoord gegaan en hebben mij daartoe benaderd.    

Mijn achtergrond is theoloog, jurist, vertrouwenspersoon en mediator. De laatste jaren ben ik m.n. betrokken bij conflicten in de kerkelijke sfeer, die meestal diepere wortels blijken te hebben dan zakelijke of andere conflicten. Als onderdeel van mijn betrokkenheid bij kerkelijke – en geloofsconflicten ben ik steeds meer gaan letten op de vele aspecten die daarbij een rol spelen en de variatie die dat vraagt aan interventies en ‘verzoenings-methoden’.

Het begrip ‘mediation’ wordt tegenwoordig op vele verschillende manieren gebruikt. Binnen de wettelijke ontwikkelingen daarvan, hanteert de Mediators Federatie Nederland (MfN) tamelijk strenge instructies, ook al zijn verschillende benaderingen binnen mediation mogelijk. (NB Als geregistreerd MfN mediator, moet ik mij aan die strakke regels houden als we een contact ‘mediation’ noemen). Maar er zijn meer bemiddelings-wegen dan pure mediation binnen de algemene conflictenleer, die meer dan 20 verschillende benaderingen onderscheidt met allerlei onderlinge mengvormen.

De beste praktijk is dat al naar gelang de aard van het conflict gaandeweg het proces de vorm wordt gekozen die op dat ogenblik de meeste kans op een oplossing biedt. In die zin is het beter om van procesbegeleiding te spreken waarvan mediation dus op een gegeven moment een onderdeel kan zijn. Je kunt natuurlijk ook al die verschillende vormen grofweg onder de ene noemer ‘mediation’ brengen, zoals ook wel vaak gebeurt buiten de kring van professionele mediators.

In de situatie van Moderamen en OHK-groep op dit moment, lijkt formele mediation binnen de MfN kaders mij niet de meeste kansen voor verbetering en een oplossing te bieden. Van zo’n groepsgesprek met ongeveer 15 deelnemers verwacht ik momenteel niet dat iedereen voldoende tot zijn recht kan komen. Van uit de intakegesprekken kan ik stellen: de standpunten zijn over en weer duidelijk en lijken de afgelopen jaren al meerdere malen besproken te zijn zonder tot een oplossing te leiden, maar eerder tot toegenomen wantrouwen over en weer.

Als nieuwe insteek is mijn voorstel de ontwikkelingen uit het verleden en heden te analyseren om daarvan te leren hoe we tot een betere toekomstige relatie kunnen komen. Het gaat daarbij niet om ‘historisch’ onderzoek, maar om te kijken naar de momenten waar het onderlinge vertrouwen stapje voor stapje is weggelopen en het wantrouwen is binnen geslopen. De blik richt zich dus op de toekomst, waarbij we van de fouten uit het verleden willen leren.

In eerste instantie wil ik daartoe de opzet maken van een aantal door mij gesignaleerde momenten die voorlopig nog niet gezamenlijk worden besproken, maar via ‘pendeldiplomatie’ door mij aan de andere ‘partij’ worden voorgelegd. Zo wil ik zinloze herhaling van zetten en wellicht toenemende ergernis voorkomen.  Opzet is o.a. rechtdoen aan elkaars intenties, gevoelens en ervaringen om zo de weg vrij te maken en piket palen (regelement) te slaan voor een goede herstart van de samenwerking tussen Moderamen en OHK-groep.

Afhankelijk van beschikbaarheid van betrokkenen in deze vakantieperiode, moet dit toch binnen enkele ‘werk’- maanden /loop 2021 te realiseren zijn. Deze termijn is mede van belang omdat gewerkt wordt aan een conceptovereenkomst met de SOGK.

Cor Schaap

25 juni 2021